تفصیل | شهادت 

20th November, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

انقلاب از ديدگاه اسـلام

عبیدی

2018-10-29

پيرامون انقلاب و مفاهيم همه جانبۀ سياسى، اجتماعى و اقتصادى آن از ديدگاه ها و مکاتب مختلف سياسى مطالب و مضامين و رسالات متعددى به زيور طبع و نشر آراسته گرديده است. در تعبير و تفسير انقلاب تمايلات و بنياد هاى مکتبى و فلسفى از اهميت خاص برخوردار است، بناءً توضيح و تشريح انقلاب را از ديدگاه اسلام درين نوشتۀ مختصر بسنده ميدانيم. با مطالعه تمام جوانب انقلاب اسلامى و تعاريف مؤرخين، محققين و مفسرين اسلامى چنين نتيجه بدست مى آيد که انقلاب ارادۀ  آفاقى و عمومى يک امت است که بر ستون مستحکم عقيده و ايدلوژى استوار بوده و با معيت نيروهاى مستضعفين، حاکميت حق را به ارمغان آورده و عاليترين و نيرومندترين مرجع عقيده را به کرسى قدرت و حاکميت مى گمارد.

انقلاب با عصيان فکرى و عملى تمام عوامل و مراکز بدبختى هاى اجتماعى را محو و تمام نيروهاى سد کنندۀ تاريخ را به عقب مى راند. در انقلاب تمامى قالبهاى فساد و ظلم در هم مى شکند و حکومت حق و عدالت بر اساس ايديولوژى الهى طرح ريزى ميگردد. يکى از اهداف انقلاب، عدالت اقتصادى و توزيع ارزشهاى اقتصادى براى تمام اعضاى جامعه است. تمرکز و جمع آورى سرمايه و تخصيص وسايل توليدى و فابريکه ها براى افراد پس از پرداخت فرايض و احکام دينى جايز پنداشته ميشود. انعکاس آخرين ارمان هاى امت مسلمه پس از انقلاب يکى از شاخصه هاى اساسى انقلاب اسلامى است. پيروزى انقلاب، ترقى و شگوفايى عظيمى را در پى خواهد داشت. اين چرخش و ترقى عظيم در تمام عرصه ها و سکتور ها عملاً بملاحظه رسيده و اثرات و نتايج ثمر بخش آن در حيات فردى و اجتماعى کشور اسلامى لمس ميگردد.

انقلاب اسلامى به تعهد و قربانى افراد مؤمن بمنظور نيل به آخرين اهداف نهائى با سرعت و توجه لازم به پيش مى رود و براى تصفيه تمام مانده هاى ضد اسلامى در تلاش خواهند بود. اينجاست که واقعاً يک تحول عميق و بنيادى بمشاهده ميرسد و جامعۀ برخاسته از انقلاب با سرعت غير منتظره به پيش مى رود.

جامعۀ پس از انقلاب در حفظ ارزشهاى اعتقادى و ايديولوژيکى و منافع اقتصادى امت اسلامى کوشا است و هر رخنه شيطانى و استعمارى را با ضربات قاطع و خورد کننده دفع مينمايد. اصلاح افراد و تفويض امور به مؤمنان شايسته يکى از پى آمدهاى  انقلاب اسلاميست که بر مبناى آن نظم و ثبات در جامعه تضمين ميگردد و همه مستضعفين با آرامش خاطر و به اميد وارى لازم بزندگى آينده شان حيات بسر ميبرند. اينجاست که هر فرد جامعه وارث حق و امتياز خود گرديده و هيچگونه تشويشى براى اتلاف حقوقش در اذهان خطور نمي نمايد امروز زمامدار انقلابى که از تمام فجايع گذشته مطلع است با همه نيرو و قوا ميکوشند تا فقط احکام و دساتير الهى معيار و ملاک عملکرد دستگاه حاکمه و حل و فصل مسايل مربوط به افراد باشد. آنگاه نه ظالم رشد ميکند که بايد به حقوق ديگران تجاوز کند و نه مظلوم بچشم خواهد خورد.

نبايد تصور کرد که انقلاب و حکومت اسلامى مبنى بر حق و عدالت صرفاً خيال است، بلکه تاريخ در صفحات متعددى از پيدايش انسان تا امروز به اثبات رسانيده که چنين حکومت ها سرنوشت انسانها را بعنوان امانت و ميراث گرانبهاى الهى با مسؤوليت پذيرى عام و تام منصفانه تعيين و تثبيت نموده اند.

بدون شک استعمار جهانى و استثمار دست نشاندۀ داخلى در تبانى با دسايس و جيل شيطانى همواره در پى تخريب و تباهى جوامع اعتقادى برآمده و ميخواهند تا انسان در يوغ استثمار انسان قرار داشته باشد و اهداف شيطان و آزمندان قدرت و زور بر آورده گردد.

قرون معاصر از انقلابات زيادى حکايت ميکند ولى اگر بدقت  تاريخ و محتويات اين انقلابات را مورد مطالعه قرار بدهيم هيچ يکى از آنان سعادت و رفاه واقعى براى بشريت به ارمغان نياورده، بلکه شکل و نحوه استبداد و بهره کشى تغير نموده و بيچاره گان در همان مصيبت و مشکل غوطه ور گرديده اند. در تحولات و انقلابات غير اسلامى فقط تحول و تغيير جامعه و يا دستگاه حکومتى مطرح بحث شده نه تبدلات کيفى و بنيادى. بگونه مثال انقلاب سوسياليستى روسيه از آغاز تا سقوط، بزرگترين بلا و فاجعه براى ملت روسيه و همه جهانيان بود و پس از محو اين انقلاب شوم بلا کشيدگان روسيه لااقل نفسى براحت کشيدند و جهان از کام يک اژدهاى بيرحم و خونخوار نجات يافت.

در نتيجه تصورات سعادت بشريت را بدون تحقق انقلاب اسلامى بايد از ذهن خود بيرون نمائيم زيرا تنها انقلاب و حکومت متکى بر معيار هاى اعتقادى و آسمانى ميتواند ضامن رفاه انسان و کرۀ زمين باشد، حتى حلقه هاى طبيعت نيز  در چتر حاکميت اسلامى ميتواند مصئون باشند. امروز بوضاحت ملاحظه ميگردد که فعاليت هاى ضد انسانى قدرت ها تحت عناوين فريبنده، بقا و موجوديت بحرها و برها را بخطر انداخته و براى جلوگيرى ازين همه بدبختى ها بايد بدامان انقلاب اسلامى توسل جست.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

20th November, 2018