تفصیل | شهادت 

20th November, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

حکمت در تعدد ازدواج حضرت محمد صلى الله عليه وسلم

گرد آورنده طوبى روفى مسؤول فره

2018-11-05

تاريخ گواهى ميدهد که ازواج مطهرات، هميشه قهرمان زندگى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوده اند زمانى که پيامبرصلى الله عليه وسلم به قصد جنگ و جهاد خارج مى شدند او را بدرقه مى کردند و هر چيزيکه موجب رضايت و خشنودى جنبه اى بشريت ايشان شده قلب و ا حساسش را تغذيه و تقويت مى کرد و هر آنچه باعث تجديد نشاط آن حضرت صلى الله عليه وسلم ميشد برايشان فراهم مى کردند و ازهمه اى اين کار هاى آنان براى پيامبرصلى الله عليه وسلم نيروى حاصل ميشود که ايشان در راه تحمل رنج و سختى مشقت بار و آنچه که در مسير دعوت جاودانه  اش پيش مى آمد يارى مى کرد و خداوند جل جلاله آنها را  الگو و سرمشق ديگر زنان قرار داده و آنان عالى ترين اسوه هاى ادب، نيک رفتارى و بلند منشى استند فلسفه و حکمت هاى تعدد همسران پيامبرصلى الله عليه وسلم بسيار اند که ميتوان آنرا در چهار مورد خلاصه کرد:

١ـ حکمت تعليمى و آموزشى:

در حقيقت هدف اساسى پيامبر اکرم صلى الله عليه وسلم از تعُدد همسران پرورش چند معلم و آموزگاران زن بود تا احکام دين را به ساير زنان بياموزانند زيرا که زنان نصف جامعه را تشکيل مى دهند و همان تکاليفى که بر مردان فرض شده بر آنها نيز واجب گرديده است.

در حاليکه در عصر وى بسيارى از آنان شرم مى کردند و برخى از امور دينى به ويژه امور مربوطه به خود شان مانند احکام مربوطه امور زناشوهرى و ديگر مسايل را از پيامبرصلى الله عليه وسلم بپرسند و همچنان پيامبرصلى الله عليه وسلم نيز بسيار با حيا بودند نمى توانستند که تمامى سوالات مطرح شده زنان را با صراحت کامل پاسخ بگويند و گاهى اوقات کنايه وار اشاره مى کردند. چنان چه مى بينيم که محمدصلى الله عليه وسلم از دادن پاسخ صريح حيا مى کنند.

بدون ترديد همسران پرهيزگار حضرت محمدصلى الله عليه وسلم از نقل تمامى حالات نشست و برخاست ها و اعمالى که پيامبرصلى الله عليه وسلم در خانه داشتند بر همه فضل برترى دارند، افزون بر اينکه از همسران معلمان و محدثانى به وجود آمدند که راه و خط مش محمدصلى الله عليه وسلم را نقل کردند و به نيروى حافظه و نبوغ هوش زبانزد بودند.

٢ـ حکمت تشريعى ((قانون گذارى))

اين حکمت کاملاً واضح و روشن و در نهايت ساده گى قابل فهم است چرا که اين تشريع براى لغو و باطل کردن برخى عادات ناپسند جاهلى از جمله پديده ى فرزند خواندگى بود که اعراب قبل از اسلام انجام ميدادند و طفلى را که به فرزندی مى گرفتندمانند ديگر فرزندان اصلى خود با وى رفتار مى کردند و در تمام اصول مانند، ارث، طلاق، ازدواج و محرميت هايکه به اثر ازدواج و نکاح به وجود مى آمد و غير آن او را در حکم فرزند حقيقى همچون ساير فرزندان نسبى خود قرار ميدادند.

اما اسلام آن طريقت باطل را تائيد نکرد. بناءً به خاطر از بين بردن اين خصلت جاهلى براى محمدصلى الله عليه وسلم قبل از بعثت از طرف خداوند جل جلاله الهام ميشود که پسرى را به فرزند خواندگى بگيرد که در باب سبب اين پسر خواندگى هم ماجرا و حکمتى بسيار زيبا و جالب توجه وجود دارد که محمدصلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه را به فرزندى قبول مى کند و از اين سبب او را زيد بن محمد خطاب مى کردند بخارى و مسلم از عبدالله بن عمر (رض) روايت مى کند که ما زيد غلام رسول الله صلى الله علیه و سلم را بنام زيد بن محمد صدا مى کرديم تا اين آيه قرآن کريم نازل شد.

ترجمه: آنانرا به پدران واقعى خود شان نسبت دهيد و با نام آنان بخوانيد که اين نزد خداوند عادلانه تر است. سورۀ احزاب آيت ٥.

بعد از نزول اين آيت محمد صلى الله عليه وسلم فرمود. تو زيد بن حارثه هستى و دختر عمه خود زينب را نيز به همسرى او در آورد که مدتى با هم زندگى کردند اما اين زندگى مشترک شان چندان دوام نکرد و بعد از مدتى از هم جدا شدند و سرانجام به خاطر حکمتى که خداوند جل جلاله اراده کرده بودند زينب را طلاق ميدهد و الله جل جلاله به رسول الله صلى الله عليه وسلم دستور داد که زينب را به عقد نکاح خود در آورد  تا بدعت پسرخواندگى باطل شود.

٣ـ حکمت اجتماعى:

اين حکمت در وصلت پيامبرصلى الله عليه وسلم با دختر وزير اول خود حضرت ابوبکر صديق (رضى الله عنه) و سپس، دختر وزير دوم خويش حضرت عمر (رضى الله عنه) و هم چنين با ايجاد پيوند خويشاوندى سببى و نسبى با قريش و ازدواج با چند تن از زنان آنها به وضوح آشکار ميشود چرا که پيغمبر صلى الله عليه وسلم با اين ازدواج ها باعث اتصال و ارتباط قوى بين اين طوايف و قبايل شده قلب ها را در شکوه ايمان و عزت جلال پيرامون خود و دعوت خود گرد آورد.

٤ـ حکمت سياسى:

حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم با برخى از زنان به خاطر ايجاد دوستى و اتصال با ساير قبايل وصلت فرمودند مسلماً وقتى فردى با قبيله و عشيره اى وصلت مى کند در بين شان يک نزديکى و خويشاوندى ايجاد ميشود در اين مورد چند مثال را مى آوريم که حکمت و اهداف پيامبرصلى الله عليه وسلم از اين ازدواج ها براى ما روشن شود.

اول: ازدواج محمدصلى الله عليه وسلم با ((بانوجويريه دختر حارث))

رئيس قبيله بنى مصطلق و بانو جويريه با قومش اسير شد جويريه خواست پولى به عنون فديه بدهد و خود را آزاد کند نزد محمدصلى الله عليه وسلم آمد که در قسمت پول فديه اش او را يارى کند محمدصلى الله عليه وسلم پيشنهاد کرد فديه را خودش بدهد و با جوريه ازدواج کند. او هم به شوق تمام اين پيشنهاد را قبول کرد که در نتيجه قبيله بنى مصطلق وقتى اين بزرگى و شهامت محمدصلى الله عليه وسلم را ديدند همگى اسلام آوردند.

دوم: ازدواج  پيامبرصلى الله عليه وسلم بانو ام حبيبه امله دختر ابوسفيان در آن زمان ابوسفيان حامل پرچم شرک و سرسخت ترين دشمن رسول خدا به شمار مى آمد دختر او در مرکه اسلام آورد و همراى همسرش به حبشه هجرت نمود در آنجا شوهرش فوت کرد ام حبيبه تنها ماند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتى از موضوع مطلع شد نامه اى به نجاشى پادشاه حبشه فرستاد به اين منظور که نجاشى حبيبه را به عقد پيامبرصلى الله عليه وسلم در بياورد و پادشاه حبشه اين امر نيکو را به جا آورد امله هم اين وصلت مبارک را قبول نمودند وقتى که خبر اين وصلت به ابوسفيان رسيد او گفت محمد صلى الله عليه وسلم مرديست مدبر يعنى کسى نميتواند با او مقابله کند تا آن که خداوند جل جلاله او را به دين اسلام هدايت فرمود و در همين جا است که حکمت ارزشمند وصلت محمد صلى الله عليه وسلم با دختر ابوسفيان آشکار ميشود چرا که اين ازدواج سبب کاهش آزار و اذيت محمدصلى الله عليه وسلم و اصحاب وى از جانب قريش گرديد و همچنان سبب اسلام آوردن ابوسفيان نيز شد.  بنا بر اين که محمدصلى الله عليه وسلم همسران متعدد اختيار فرمودند آن چنان که دشمنان کوردل اسلام ادعا مى کنند که اين ازدواج ها فقط به خاطر ارضاى جنسى اش بوده يک ادعاى پوچ و بى اساس است.  اولاً که رسول الله صلى الله عليه وسلم به سن پيرى رسيده بود که به تعداد همسرانش افزود و در آن زمان ٥٠ ساله بود.  ثانياً تمامى همسران پاکدامن او بيوه بودند غير از بانو عايشه که دوشيزه بود بنا بر اين دو دليل ازدواج محمدصلى الله عليه وسلم به قصد اشباع هوس نبوده بلکه فقط به خاطر حکمت هاى بزرگ و اهدافى شريف عالى بود که دشمنان هم اگر چنان تعجب کور خود را رها و بر مبناى منطق عقل وجدان سليم داورى نمايند به شرافت و ارجمندى آن اقرار خواهند کرد که در اين ازدواج ها نمونه اى برتر را در وجود شان خواهند يافت رسولى که آسايش خود را در راه مصلحت ديگران و مصالح دعوت اسلامى فدا مى کند.

منبع: کتاب مادران مؤمنان

مؤلف: محمد صالح عوضىد لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

20th November, 2018