تفصیل | شهادت 

25th May, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

شـهـيـد مــــعلم پاچاگل (شيرزاد)

2016-08-31

برادر مجاهد و قهرمان و مبارز راستين راه حق معلم پاچاگل (شيرزاد) فرزند مرحوم تورگل خان مسکونه درهء پشه ئى ولسوالى پغمان ولايت کابل در سال ١٣٢٧ در يک فاميل متدين تولد و از سن طفوليت اش در تحت تعلم تربيه فاميلى اش قرار داشت و علوم دينى را از استادان قريهء مربوطه اش فرا گرفت در سن هفت سالگى شامل مکتب قريهء بيتوت گرديد نظر به لياقت و استعداد خويش که داشت بدرجهء عالى از صنف هفتم مکتب ليسه ولسوالى پغمان گرديد و بعد از فراغت صنف نهم از ليسه ولسوالى پغمان در سال ١٣٤٣ شامل صنف دهم ليسه استقلال کابل گرديد برادر مجاهد و قهرمان ما قوماندان معلم پاچاگل (شيرزاد) بعد از سپرى نمودن دوسال (صنف دهم و يازدهم) در ليسه استقلال به صنف دوازدهم مکتب ليسه ابن سينا کابل شامل و نظر به استعداد و لياقتش سند فراغت صنف دوازدهم را بدرجهء عالى حاصل و بعداً شامل دارالمعلمين گرديد بعد از دو سال دوره دارالمعلمين در سال ١٣٤٩ بحيث معلم در ليسه ولايت سمنگان  مؤظف گرديد بعد از مدت دو سال يعنى در سال ١٣٥١ حسب لزوم ديد بمکتب مربوطه ولسوالى ده سبز ولايت کابل تبديل گرديد مدت دو سال را در مکتب مذکور وظيفه مقدس معلمى را به حسن صورت انجام داده و در سال ١٣٥٣ بۀ مکتب مربوطه قلعه قاضى ولسوالى چاردهى تبديل بعد از سپرى نمودن مدت يکسال يعنى در اوائل سال ١٣٥٤ از مکتب قلعه قاضى به مکتب ابتدائيه ولسوالى پغمان تبديل گرديد با روى کار شدن رژيم منحوس تره کى در پهلوى وظيفه معلمى اش انجام امورات را که از طرف برادران بزرگ برايش سپرده شده بود بکمال صداقت و اخلاص تا آخرين قدرت لحظه حياتش انجام داد در سال ١٣٥٨ که روس هاى ملحد مستقيماً بخاک ووطن عزيز ما افغانستان تجاوز نمود برادر مجاهد و قهرمان قوماندان معلم پاچاگل شيرازد عملاً بحيث قوماندان حوزه پشه ئى ولسوالى پغمان دست به مبارزه مسلحانه زده چندين بار با يک تعداد برادران ديگر بالاى پوسته دولتى ولسوالى پغمان حمله ور شدند به کم خداى عزوجل تعداد زياد اسلحه و مهمات بدست برادران افتاد برادر مومن و با هدف ما قوماندان معلم پاچاگل شيرزاد بآ ساير برادران همسنگر به مشوره و مصلحت از طرف زمستان عازم پشاور مى گرديدند و در اوايل بهار يکجا واپس عازم جبهه و جهاد مقدس عليه کفر و الحاد مى شدند: برادر مجاهد و قهرمان ما قوماندان معلم پاچاگل شيرزاد در بين مجاهدين قهرمان و سربکف و اهالى مسلمان منطقه محبوبيت زيادى داشت اين برادر قهرمان ما در طول جهادش تعداد زيادى از تانک ها و عراده جات دشمن را طعمه حريق قرار داده است و تعداز ياد از وطن فروشان منطقه ملحدين و کاسه ليسان آنها را به جهنم فرستاد.  بالاخره برادر مجاهد قهرمان ما قوماندان پاچاگل شيرزاد بتاريخ ٦/٧/١٣٦٤ در يک بمبارد وحشيانه قشون سرخ در قرارگاه حضرت عمر فاروق (رض) در ولسوالى پغمان بدرجه رفيع شهادت رسيد. روحش شاد و يادش گرامى باد

انالله و انااليه راجعون
واپساخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

25th May, 2018