تفصیل | شهادت 

18th June, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

شــهيد ســـيد عـــــــالــــم

2017-03-23

سيدعالم ولد سيداکرم در سال ١٣٤٥ در قريه پايمنار ولسوالى ده سبز در يک فاميل نجيب و متدين چشم به جهان کشود وى در سال ١٣٤١ در يکى از مکاتب ابتدائيه ده يحى شروع به تحصيل نموده و بعد از سپرى نمودن دوره ابتدائيه در سال ١٣٤٧ در ليسه حبيبيه شامل گرديد وى دوره تحصيل خويش را به درجه عالى در سال ١٣٥٢ به پايان رسانيد در جريان تحصيلات خويش همواره ميکوشيد تا جوانان را به فراگيرى علوم اسلامى متوجه سازد بعد از فراغت از تحصيلات به پيشه تجارت اشتغال ورزيد و در پهلوى پيشه شخصى خود همواره در امور تعميل دساتير اسلام عزيز مجدانه ميکوشيد. شهيد سيدعالم قبل از آغاز جهاد مسلحانه در قسمت کار سازماندهى و تنظيم برادران در مرکز کابل سهم بسيار ارزنده داشت بعد از به قدرت رسيدن غلامان روس در افغانستان وى در امر بسيج برادران بخاطر تشکيل يک نيروى مقاومى ضد دولتى در منطقه کار خستگى ناپذير نموده و بالاخره در اواخر سال ١٣٥٨مستقيماً به جهاد مسلحانه آغاز نمود بنا بر ابتکار عميق و کارسازنده که داشت توانست در مدت کمى عدهء زيادى از برادران مسلمان ولسوالى ده سبز را بدور خويش جمع نمايد و در نتيجه در سال ١٣٥٩ موفق به تاسيس کميته در منطقه لنداخيل کوه صافى شد.

شهيد سيدعالم ضمن فعاليت هاى نظامى مسئووليت تنظيم برادران و خواهران مرکز کابل را نيز بعهده داشت که درين رابطه ابتکارات قابل ملاحظه از خود تبارز داد و همچنان در زمينه تنظيم کارمندان دولتى خاصتاً نظاميان توجه جدى داشت او همواره ميکوشيد تا برادران و خواهران مسلمان ما را طبق اصول و اساسات اسلامى سازماندهى و تنظيم نمايد تا از يک طرف از کثرت تلفات بکاهد و از جانب ديگر ضربات کوبنده بر خصم دون وارد سازد وى در پهلوى آنکه متوجه امور برادران ميبود ميکوشيد تا از نيروى بزرگ خواهران مسلمان به سود جهاد استفده نمايد، چنانچه وى توانست خواهران مسلمان ما را در ساحه هاى مختلف سازماندهى اسلامى نمايد.

برادر شهيد سيدعالم مردى بود که به حکم اعتقادش وظيفه طلايه جهاد را مردانه وار به دوش گرفت و آگاهانه و شعورى با تدبير و درايت جهاد مينمود.

او در جهادش تدبير و تقوى را رعايت ميکرد و با تهور و احساسات خشک مخالف بود همواره ميکوشيد تا از اقتصاد در جنگ کار بگيرد و براى همين پلان رزمى بود که مجاهدين خويش را به گروپ هاى کوچک تنظيم و تقسيم نموده بود وى اصل شورى را در امور کاملا در نظر ميداشت و از استبداد راى و انحصار فردى دروى ميجست او همواره جوياى وضع مجاهدين خويش ميبود وضع اخلاقى، اقتصادى و فکرى ايشان را ارزيابى ميکرد و ميکوشيد تا خاطر همه را خوش نگاه دارد و درين روش خود کاملاً موفق بود استعداد ابتکارى وى واقعاً در خور تحسين و ستايش است او توانسته در شرايط بس دشوار ترور و اختناق رژيم در کابل عدهء از برادران و خواهران مسلمان را تنظيم بخشد و ايشان را به کار بگمارد. ايمان راسخ، شجاعت و شهامت اين برادر شهيد يکى از رموز موفقيت او بحساب ميرفت. در حاليکه عمال رژيم وابسته او را بخوبى مى شناختند و حکم دستگيرى او را با پخش فوتو هايش صادر کرده بودند چندين بار غرض تنظيم مجاهدين مربوطه اش شخصاً وارد کابل ميشد و از کار ها مستقيماً نظارت مى کرد.

ثبات و استقامت دو خصوصيت بارز اين شهيد خدا جو بود او در دشوار ترين شرايط زندگى شکيبا و بردبار بود و هيچگاه روحيه اش را از دست نميداد و اين امر يکى از رموز محبوبيت وى در بين مجاهدين بود او چون با تقوى، عادل با رحم و با تدبير بود در قلب همه اهالى و مجاهدين منطقه جاى داشت و همه او را به نظر احترام مينگريستند.

شهيد سيدعالم بعد از آنکه در آسمان جهاد مقدس اسلامى افغانستان چون ستاره درخشان خوش درخشيد سرانجام در حاليکه يکعده مجاهدين همراى اش ميکردند و خود را آماده اجراى عمليات بالاى قواى دشمن ساخته بودند تا بعد از صرف طعام شب داخل عمليات گردند به اثر پرتاب ماين روس ها به سن بيست و هشت سالگى شب چهارشنبه مطابق بيست دو سنبله در سه آب ولسوالى شکردره جام شهادت را نوشيد.

 انالله و انااليه راجعون
واپساخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th June, 2018