تفصیل | شهادت 

18th February, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

شهید قاضى احمدجاوید دولت زي ((مسلمیار)) :

2018-04-24

شهید قاضى احمدجاوید دولت زي ((مسلمیار)):

یکى از سنت هاى لایتغیر خداوند جل جلاله اینست که همیشه در هر مقطع از تاریخ بزمانیکه فتنه و فساد در جوامع بشرى رو به اوج میگذارد افراد و مصلح و پیکار جو به مقابله آن ستمگران طاغوتى راه مبارزه را در پیش میگرد و قاطعانه عمل مى نمایند فضاء سالم را غرض نمود مصالح اجتماعى در قبال اعمال شان ببار مى آورد خداوند جل جلاله در آیت ٢۵١ سوره بقره چنین ارشاد فرمده است:

ترجمه: اگر خداوند متعال بعضى از مردم را ذریعه بعضىدفع نمى کرد البته روى زمین را فساد خواهد گرفت و لیکن الله جل جلاله بر مخلوقات خویش فضیلت دارد و غرض دفع فساد تدبیر فوق را انتخاب نموده است.
هم چنان در آیه (۴٠) سوره حج مفهوم فوق را این چنین بیان فرموده است:
ترجمه: یعنى اگر خداوند متعال بعضى از مردم را ذریعه بعضى دفع نمى کرد به تحقیق صومعه ها، کلیساها،عبادتگاه ها و مساجد یکه در آن نام خداوند زیاد یاد میشود ویران میگشت.
درین اواخر آوازه شهادت برادر متعهد و مخلص که زمانى قوماندان عمومى ولایات بلخ، سمنگان و فاریاب و جوزجان بود در همه جا و همه محافل و مجالس و جبهات و حوزه ها و ولایات مجاهد و مهاجر و مرد و زن را به سوگوارى و ماتم نشاند و آن عبارت از شهید قاضى احمد جاوید (مسلمیار) مرحوم میباشد در نتیجه توطئه بى شرمانه و بزدلانه غلامان زرخرید روس یعنى ستمى هاى نشنلیست ولایت سمنگان با طرح پلان مشترک روسها و افراد خاد با مولوى ظاهر ستمى به مقام رفیع شهادت رسید. ما ایمان و یقین کامل داریم و بر این عقیده هستم که احمد جاوید قهرمان که از شنیدن نامش موى بر بدن دشمنان سفاک راست میشد نه مرده بلکه زنده است و به آنچه که از جانب خداوند جل جلاله بۀ او داده میشود راضى و مسرور میباشد به شهادت او چندین ولایات یتیم گردید، بسا قلبها با شهادت غم انگیز و درد دهندهء او آزرده خاطر شدند بسا امید ها که به او دوخته میشد خفه شدند زیرا او تنها یک قومندان دلیر و شجاع مدبر و آگاه نبود بلکه نمونه تقوى و امیان، عدل و انصاف لطف و ترحم بود و در طول جهاد (هفت ساله او هرگز از قوانین مبرم الهى عدول نکرد هرگز کسى را نه آزرد و هرگز به صفت قوماندان خود نمایى نکرد و نه از زور و صلاحیت استفاده جوئى کرد و نه از عقب قومانده داد بلکه همیشه به صفت یک مجاهد عادى تبارز میکرد و حتى در اکثر اوقات اورا کسى نمى شناخت و در زمان عملیات در صف مقدم قرار داشت هم پیش میرفت و هم فرمان میداد او حریص نبود به مال و متاع دنیوى ارزش نمیداد و هم غنایم را وقف مردم منطقه میکرد فرد فرد مجاهدین ولایت سمنگان بدون در نظر داشت مسایل تنظیمى شاهد این صفت عالى اوست.
او در یک خانواده متمول تربیت یافته بود ولى آگاهى عمیق از اسلام داشت و بخاطر رضا خداود همه نعمت هاى دنیوى را پشت سر گذاشت اما از روز هجرت تا دم شهادت دیگر او از همان نعمت خود را محروم کرده ب،د در مدت بیشتر از هفت سال خانهء خود را به چشم هم ندید و با تمامى تلخى هاى اوان جهاد و هجرت میساخت شب ها گرسنه و تشنه خوابیده است حتى اکثر اوقات پاى پوش هم نداشت ولى این عقیده و ایمان راسخ او بود که به بلاى همه این مصائب پیروز گردید اگر او از یکطرف مرد میدان بود از جانبى دیگر مرهم دل هاى شکسته یتیمان، بیوه زنان و بیچاره گان بود این دلهاى شکسته و مستضعف در حیات قاضى احمد جاوید شدت غم و اندوه خود را آنقدر احساس نمى کردند اما زمانیکه او جام شهادت را برلب مى نهد همه این قلبهاى مملو از محبت قاضى صاحب اندوهگین تر میگردند و ناله سر میکشند و شکسته تر میشوند و آهى میکشند و در حدود چهار صد تن زنان بیوه و بیچاره و پدر و بردار از دست داده بالاى جنازه او حاضر میشوند این جازبه قلبى بدون محبت الهى از کجا برایشان نسبت به قاضى احمد جاوید حاصل شده بود این تنها حکمت خداوندى است که قلوب مؤمنین را الفت مى بخشد.
این حکم خدا جل جلاله است و هر کس نزد او رجوع کننده است و ما جز به تلاوت این آیه که: انا لله و انا الیه راجعون به چیز دیگر دل هاى غم دیدهء مان را تسلى داده نمیتوانیم احمد جاوید براى جاویدان از بین ما رفت و شهید شد و به ایزد متعال پیوست و جایش را براى ابد خالى گذاشت تنها او تعالى ضامن است که جایش را با تبارز شخصیت پاک طنیت و جامع و مصلح پرکند و بس و ما در انظار مان تنها و تنها شهادت رئیس الشهداء حضرت حمزه رض که در غزوه مبارک احد با هفتاد تن دیگر از اصحاب کرام به شهادت رسیدند میگذارنیم و صبر میکنیم و اندوه خود را بدور مى افگنیم زیرا در عین حالت هم خداوند متعال پیغمبر گرامى قدر خویش را مخاطب قرار داده میفرماید:
ترجمه: مژده میدهد که پیروزى نهایى از آن مؤمنان  است.
و ما بر طبق همین مژده و بشارت الهى خون برادر عزیزخود قاضى احمد جاوید را ضایع نپنداشته و با همه خون هاى شهداء راه حق در چمن زار وطن نهالان نظام اسلامى را آبیارى خواهد کرد.
بگذار دشمنان اسلام در هر لباسى که باشند خون مجاهدین راه حق را بناحق بریزانند و توطئه کنند اما نمیتوان از تشهید و توسیع و پیشرفت دین مبین اسلام جلوگیرى نمود.
قاضى احمد جاوید شهید در یک خانواده متدین علم دوست ٢٧ سال قبل در ولایت سمنگان متولد شد نام اصلى او عبدالطیف بود نام پدرش مرحوم محمد نبى بود و نام جدش حاجى څنډى بود از اوان کودکى در مورد تفقد خاص پدرش بود و در تربیه نیک او دقیقه فرو گذاشت نکرد و با بلوغ سن ٧ سالگى شامل مکتب ابتدائیه شد و پدرش غرض هر چه صالح ببار آمدن او هم خود سعى کرد و هم با معلمین مکتب در تماس بود و هم معلمى خانگى برایش معین کرد و در اندک زمانى استعداد فکرى او رشد نمود و مکتب ابتدایى معمول و مروج را بدرجه عالى بسر رسانید و در پى تحصیلات ثانوى شد اما در جستجوى مکانى بود که بتواند در آن معرفت بیشترى با اسلام پیدا نمود و از معرفت الهى پر فیض گردد زیرا او دیگر در آن وقت داراى اخلاق حمیده احساس اسلامى دوستى و خیرخواهى بود و با خود نام اسلام و مسلمانان را زمزمه کرد همان بود که راه مسافرت در پیش گرفت و عقب علم مسافر شد و در مدرسه اسدیه مزارشریف ثبت نام نمود با محبت و شوق کامل تعلیمات اسلامى را فرا میگرفت و از مسرت در خود نمى گنجید و خزینه هاى علمى با خود میاندوخت و در ایام نزدیک توانست از فیوض و برکات علوم اسلامى مستفید گردد  بعداً راه دارالعلوم عربى کال را در پیش گرفت و از تعلیمات آن بهرهء اندوخت و با علاقه خاصى دروس را تعقیب مى نمود و تشنه فراگرفتن تعلیمات بیشتر بود و خود را به یک جهان دیگر آماده میساخت و به ا شاره قلب برسیدن به آن جهان تکافو مى نمود تا هنوز عطیش حقیقى بود که واقعیت بخود نگرفته بود در لابلاى علوم به آن متوجه بود دارالعلوم عربى کابل را سریعتر پشت سر گذاشت و شایق تعلیمات عالى بود که غرض ثبت نام در آن امتحان کانکور را موفقانه به انجام رسانید و در شرف داخل شدن بهپوهنځى شرعیات بود اما گم شده اش را نمى یافت. کودتاى خونین ٧ ثور واقع شد شاید عبدالطیف شهید بعد از این واقعه المناک دیگر گم شده خود را در جهان هجرت و جهاد و بالاخره در جهان شهادت که از قبل خود را به آن آماده ساخته بود  و بصیرتى کافى درین مورد حاصل نموده بود پالیدن گرفت فاکولته شرعیات را به مدارس هجرت و جهاد و شهادت معاوضه نمود و یا خواست و مشیت الهى به آن رفته بود که دیگر او به عوض فاکولته شرعیات شاگرد مدرسه هجرت گردد و تعلیمات آنرا فراگیرد و مجاهدى ببار آید تا در راهش مردانه وار شهید گردد و آغشته به خون خود نزد او حاضر گردد و از مرحمت خاص او مستفید شود و رضاء دایمى او حاصل گردد و این برکتى و سعادتى بود که در فاکولته شرعیات برایش میسر نبود او به ارمان دیرینهء خود رسید اما ما…
بالاخره در سال ١٣۵٧ راه مهاجرت به سوى پاکستان را گرفت و نام مستعار خویش را احمد جاوید گزید و تخلص (مسلمیار) شد بصیرتى مؤمنانه داشت که در روشنایى آن این نام و تخلص را به این مفهوم که حضرت پیغمبر صلى الله علیه وسلم در ظاهر رحلت نموده است ولى به لحاظ معنوى حیات دارد پس هر کسى که در قبال ارشادات او قدم میگذارد نیز زنده و جاویدان است. دیگر او عبدالطیف نه بلکه بنام احمد جاوید مسلمیار بود و بعد از مراحل هجرت خود را به پیکار عملى آماده ساخت و به مرتفع ترین قله دین میخواست موازى گردد زیرا او میدانست که ذیروته السنام الجهاد ـ بناء او با توفیق کامل سریعتر از دیگران به نزدیکترین سنگر جهاد مسلحانه یعنى به ولایت کنر در اطراف ولسوالى شیگل شتافت و مدت زیادى در آنجا در پهلوى مجاهدین راه حق جهاد عملى نمود و بعد از فتح غند اسمار در برج عقرب با ده تن از مجاهدین سر سپرده از طریق ولایات کنرها، لغمان، پروان و بغلان راهى ولایت سمنگان شد چند روز را در ولسوالى اندراب با بنوال شهید و قومندان میدان نبرد منصور آغا سپرى نمود و بعداً متوجه مرکز ولایت سمنگان شد و این دومین سرئیه مجاهدینى بود که غرض اداره جهاد چهار ولایات شمالى کشور از طرف مرکز جهاد اعزام گردید.
در آنجا مجاهدین را منظم نمود و به عملیات مسلحانه آغاز کرد و در کمترین وقت توانست تمام پوسته هاى دفاعى کمونست ها را از تسلط بر مناطق اطراف مرکز ولایت طرد نماید. براى اولین بار بر پوسته هاى بابه قمبر حمله نمود و در دشت مزار به جیپ هاى گزمهء کمونستهاى وطن فروش یورش برد و با همه سرنشینان آن از بین برد مردم از عملیاتش الهام گرفت و حرکت هاى مجموعى در همه نقاط ولایات شمالى کشور آغاز گردید و در مدت قلیل جبهات منظمى ترتیب گردید و قاضى احمد جاوید سمت قومندانى عمومى را عهد دار شد او در هر قومنده ابتکار عمل اجرائى بدست خود میگرفت و تنها از عقب سنگر هدایت نمیداد بلکه در هر جا و هر وقت در پیشاپیش صف قرار داشت آهسته آهسته مجاهدین راه حق بر کثرت خود میافزود و تجربه حاصل میکرد و فرزندان دلیر این میهن سلحشور و اسلامى در هر گوشه و کنار توام با عمل اجرائى جهاد تبارز نمودند.
و در نتیجه مساعى خستگى ناپذیر احمد جاوید که در عین حال یک داعى الى الخیر عالى صفت نیز بود برادران متعهد و مخلص به صحنه جهاد پا اندر گذاشتند و توانایى رهبرى اداره جهاد را دیگظ دارا بودد و در هر جبهه از ولایات سمت شمال قوماندانى مخلص و فداکارى عهده امور خود گرفتند و قاضى صاحب احمد جاوید به قوماندانى عمومى ولایت سمنگان فارغ گشت و این ولایت استراتیژیک را به سه حوزه عمومى حوزه بندى نمود و خود آمریت حوزهء سعد بن وقاص رض را که مرکز آن در جوار ده کیلومترى شهر ایبک قرار داشت نیز عهده دار گردید، هفت سال متواتر عملیات نمود و پوز روسها را به زمین مالید و یکروز هم سنگر جهاد را خالى نگذاشت و به پشاور هم هیچ مراجعت نکرد بدیدن اقارب به خانه هم نرفت و همیشه به این ارمان بود که تنها شهادت و آزادى کامل افغانستان عزیز او را از سنگر جهاد پائین خواهد آورد او به ارمان خود رسید و صدق وعدهء خود را به اثبات رساند و شهید شد ما خواهان هم چو اخلاص و صداقت از رب العزت هستیم.
در اینجا چند نمونه از عملیات مشهور او را درینجا یاد آور میشویم:
١ـ در جوزاى سال ١٣۵٩ قواء ملحد روسى بالاى منطقهء آزاد و تحت تسلط مجاهدین یعنى دره ژوندون حمله نمود ولى با مقاومت دلیرانه مجاهدین مواجه شد و با شکست فضیحانه بعد از ٨ ساعت برخورد با دادن چهل نفر کشته و یک تعداد زیاد سلاح و مهمات منطقه را ترک گفت.
٢ـ اسد سال ١٣۵٩ طى عملیات موافقانه در منطقه آقمزار بالاى سرک عمومى کابل حیرتان بالاى کاروان نظامى روسها حمله نمود سه عراده تانک و یک لارى مهمات دشمن تخریب و شش میل هاوان وسط با چند میل کلاشینکوف و مقدار زیاد مهمات به غنیمت گرفته و تعداد کثیرى را از دشمنان اسلام به جهنم فرستاد و یک مجاهد قهرمان بنام خیالى گل طى این عملیات شهید شد و یک خلقى مشهور بنام ضابط خلیل ملحد مردار کرد.
٣ـ سنبله سال ١٣۵٩ کاروان بزرگ سلاح و مهمات و مواد ارتزاقى از طریق سرک عمومى کابل حیرتان در حرکت بود که حملهء ناگهانى مجاهدین راه حق مواجه گردید و مجاهدین توانستند تمام کاروان ومواد حامل آنرا طعمه حریق گردانند. و باقیمانده را به غنیمت بگیرند این عملیات در منطقه لرغان صورت گرفت.
۴ـ  عملیات دیگریکه طى همین ماه قوماندان احمد جاوید با متعهد نیز توانست طى عملیات مسلحانه بالاى ماموریت پولیس در منطقه تانک تیل پنج نفر عسکر مزدور را اسیر بگیرد و ٢۵ میل سلاح و مهمات را غنیمت نماید و محل ماموریت  را با خاک یکسان نماید. مجاهدین موفقانه به مرکز خود مراجعت کردند.
۵ ـ میزان ١٣۵٩ درین اوان حکومت ملحد تنها بالاى مساحت ٣ کیلومترى شهر ایبک که مرکز ولایت است تسلط داشت و نواحى اطراف آن همه از لوث کمونستها پاک گردیده بود و روس ها به مشکل میتوانست کاروان هاى حامل سلاح و مهمات خود را از راه سرک عمومى کابل حیرتان زیر چتر هلیکوپتر ها عبور دهد بناء قاضى صاحب تصمیم گرفت طى عملیاتى بر بالاى شهر ایبک حمله نماید عملیات آغاز گردید و یکبار دیگر جاده هاى ولایت را از خون ملحدین و گله هاى خلقى و پرچمى رنگین نمود.  و یک مقدار سلاح و مهمات بدست پرتوان مجاهدین به غنیمت افتید و ضمن این عملیات یک قوماندان دلیر و شجاع نیز بنام عبدالجمیل بمقام والاى شهادت رسید.
۶ ـ قوس ١٣۵٩ احمد جاوید مرحوم همراى یک گروپ چریکى غرض تاسیس جبهات جهاد و مراکز جدید بصوب ولایت بلخ حرکت نمود و بعد از تنظیم جبهات فروزنخچیر، آسیا آباد، علاقدارى حضرت سلطان و ولسوالى خلم بداخل ولایت بلخ مواصلت ورزید اولین ولسوالى که بعد از ولسوالى درهء صوف  در مسیر او قرار داشت ولسوالى شولگر ب،د که در تمام نواحى و اطراف آن کمیته ها و پوسته هاى دفاعى دولت جابجا بود با یک حرکت برق آسا بیارى خداوند جل جلاله و مجاهدین رزمنده توانست تمام پوسته ها را خلع سلاح و ایادى دولت را نابود سازد دولت عکس العمل شدید نشان داد و قواء بزرگى را بمقابله مجاهدین فرستاد اما با شکست فضیحانه روبرو شد و مرده هىا کثیف از خود بجا گذاشت و تمام عراده جات بدست مجاهدین افتید و آتش زدند و دو عراده جیپ و مقدار زیادى از سلاح و مهمات را به غنیمت گرفتند و موفقانه بمراکز خود بازگشتند.
٧ ـ بعد از فتح ولسوالى شولگر به ولایت جوزجان توجه نمود تمام گروپ هاى مجاهدین را منظم نموده بر بالاى مرکز ولسوالى منگجیک که در جوار سرحدات روس قرار دارد حمله نمود ولسوال آن ولسوالى را با تعداد بیشمارى از ملحدین به دیار نیستى فرستاد و تمام محبوسین را که بجرم مسلمان بودن زندانى شده بودند آزاد کردند و ٧٠ میل سلاح مختلف النوع را به غنیمت گرفت.
٨ ـ حمل سال ١٣۶٠ بعد از مراجعت از ولایات بلخ و جوزجان و تنظیم مراکز جهادى آنها به مجرد وصول به ولایت سمنگان در منطقه اقمزار بر بالاى سرک عمومى کابل حیرتان عملیات موفقانه انجام داد در نتیجه ۴ عراده تانک زرهدار دشمن تخریب و بیست نفر از کمونستان ملحد مردار گردیدند و شش نفر عسکر با سلاح و مهمات خود در صف مجاهدین پیوستند.
٩ـ میزان ١٣۶٠ قواء زمینى و هوایى دشمن طى پلان مشترک بر بالاى مواضع مقدم جهاد یعنى دره ژوندون و مرکز اداره و کنترول حمله ناگهانى نمود و در حدود یکهزار تانک و وسایل نقلیه و ١٧ پروند هلیکوپتر در آن اشتراک داشت پنج روز مکمل جنگ ادامه داشت و مجاهدین دلیر و سرسپرده از هر دره و کوه و از بین هر بوته و درخت حمله کردند و مقاومت شدید نشان دادند پرسونل دشمن از زمین و هوا پیاده شده بودند تعداد تلفات دشمن بحدى زیاد بود که در قلم شمار نمى شود دو هلیکوپتر دشمن سرنگون شد و بعد از طى پنج روز مقاومت نتوانستند حتى مقدم ترین گروپ مجاهدین را به عقب برانند مجاهدین هیچ تلفات ندادند و بفضل و مرحمت الهى همه مجاهدین در سنگر هاى خویش مثل کوه پایه ها مستحکم و مقاوم باقى ماندند و دشمن با فضیحت تمام تر و روسیاه تر عقب نشینى نمود انگشت حسرت گزیدند و دیگر هرگز بفکر تعرض بالاى مواضع مجاهدین نگردید.
١٠ـ سرطان ١٣۶١ عملیات موفقانه دیگرى را بالاى سرک عمومى کابل حیرتان اجرا نمود که در نتیجه آن پنج عراده تانک زرهدار سه عراده ماشین محاربوى یک دستگاه ماشین شلکا، بیست لارى مواد لوژستیکى و سلاح و مهمات طعمه حریق گردیدند و تعداد کثیرى از روسها مردار شدند و باقیمانده سلاح و مهمات مواد خوراکه از قبیل گندم، بوره،  و روغن چپرکت و تلویزیون و موترسایکل بطور غنمیت بدست مجاهدین رسید.
١١ـ حمل ١٣۶٢ دشمن زبون یکبار دیگرتصمیم گرفت طى عملیات وسیع همه جانبه بر بالاى قوماندانى جهاد این همیش مزاحم و قاتل روسها حمله نماید همان بود که در اطراف دامنه هاى کوه بست قوا زمین و هوایى خود را پیاده نمود چون مجاهدین از قبیل آگاهى داشتند با احضارات مکمل به مقابله آنها شتافتند و دشمن را از نزدیک محاصره نمودند و یکروز مکمل عملیات خونین دو جانبه دوام داشتز اما در اثنایى شب هنگام دشمن تاب مقاومت نیاورده مواضع خود را خالى کردند و به دهها تن مرده بجا گذاشتند و هیکل هاى تانک هاى غول پیکر تخریب شده شان نمودار گشت. دو نفر از مجاهدین قهرمان و همیشه در سنگر بنام محمد اسمعیل و محمدظفر نیز بمقام والاى شهادت رسیدند.
١٢ـ دلو ١٣۶٢ روسها با تطمیع منافقین منطقه طى عملیاتى تصمیم گرفت که براى بار آخرین بالاى مرکز سلحشور جهاد در کوه بست حمله نماید و از موقع مناسبى استفاده نماید و از منافقین بحیث راه بلد مستفید گردند همان بود که در یکى از روز هاى طوفانى زمستان که برف تا زانو میرسید به کمک ٧٠ پروند هیلکوپتر هشت پروند جیت دو پروند طیاره کشف حمله نمود ابتدا مواضع مستحکم را ذریعه حدود ۵٠٠ بم ناپالم و اضافه از یکهزار فیر راکت تخریبى بمبارى نمود و میخواست حواس معنویات مجاهدین را ضعیف و مختل سازد اما موضع در مرکز جهاد آن طور تهیه نشده بود که بم ناپالم و یا راکت به آن موثر باشد و در پهلوى مجاهدین قوماندان مدبر، شجاع و از خود گذر قرار دشات و به نصرت الهى کاملاً مطمین بود دشمن در اثناء شب قوا را پیاده نمود و جنگ شدید موضع بۀ موضع در گرفت و همه مجاهدین به قوت ایمان و به نصرت غیبى خداوند مطمئنانه جنگیدند و در نتیجه پیروزى از آن آنها شد دشمن مایوسانه برگشت و ۴٠ مرده به جا گذاشت و ۵٠ تن شان زخمى شدند  لاش نفر مزدوران بلند رتبه بنام هاى احمدشا دگریار صاحب منصب قوا دولت ملحد و محکم تاش مزدور در بین برف گندیده شدند و حیوانات درنده خوردند درین عملیات مجاهدین سلاح و مهمات هنگفتى را به غنیمت گرفتند.
گذرى بود بر عملیات ثبت شده قاضى صاحب احمد جاوید که به صورت اجمال یاد داشت آنرا حضور تان تقدیم گردید. اگر همه عملیات وسیع جهاد هفت ساله او بصورت مشرح تحریر گردد کتاب ضخیمى خواهد شد و نمونه آن طوریکه در فوق ذکرى از آن به میان آمد غرض شخصیت جهادى او کافى خواهد بود بگذارید او وان خداى که او را براى همین مطلب آفریده بود و نزدش خواند و طوریکه مشیت اوست به او انعام نماید روحش شاد یادش گرامى.
اما افسوس که باز هم قلبهاى خبیثى مملو از شر و نفاق یافت میشوند که عارى از هر نوع عاطفه ترحم و ارزشهاى بشرى است و اراده هاى پلیدى را در شهادت آن غازى راد مرد به کار مى بندد و توطیه اش را عملى مى نماید طوریکه در طول مدت دو ماه با او این دشمنان سفاک دوبار سوگند یاد میکنند و بسوگند فریبش میدهند اصلاً ایشان ارزش سوگند را ندارند و در بار سوم این دشمنان سوگند خورده این غلامان زرخرید روسها و این مائویستهاى ستمى و این چهره هاى شر و نفاق او را در حالیکه دعوت طعام انجام میشود و نذر سوگند دو جانبه پرداخته میشود کمین میگیرند و به شهادتش دقیقه شمارى میکنند و در حالیکه سلاح ندارد با یک قوماندان قهرمان دیگر بنام لعل محمد مشهور به هلک به شهادت میرسانند.

انالله و انا الیه راجعون.
 
واپساخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th February, 2019