تفصیل | شهادت 

20th November, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

چهل و چهارمین سالروز شهادت انجنیر حبیب الرحمن؛ قاف

2018-08-27

27  اسد؛ روزی که سلسلـه جنبان نهـضت اسـلامی خونش در پـای نهـال آزادی ریـخت!

از حـادثه غم انگیز شهادت انجنیر حبیب الرحمن شهیدکه در 27 اسد 1353 اتفاق افتاد ، در ست (44 ) سال می گذرد.

 پس از پیروزی کودتای نظامی در سال 1352  که محمد داود را در افغانستان، به قدرت رسانید. اوضاع سیاسی دگـرگون شـد، آزادی هـای نسبـی دوران شـاه محدود گردید بـه خصوص  اقدامات عجولانـه ای را  داود روی دسـت گرفت که از جمله، مقابله با نهضت اسلامی کشور را میتوان نام برد.   دستگیری انجنیر حبیب الرحمن محصل پولی تخنیک کابل وبه زندان افگندن آن  جزء این برنامه محسوب می شود.

 این حرکت وحشیانه دولت که  توسط  پولیس صورت گرفت  با زیر پا گذاشتن حقوق انسانی و پیش آمد زشت ،شکنجه وعذاب طاقت فرسا به همراه بود! عمل وحشیانه دولت ، نفرت و انزجار شدید مسلمانها را برعلیه رژیم مستبد   افزایش داد.

حکومت داود  وی را   به جرم رهبری  تحریک اسلامی کشور وبر اندازی  رژیم سفاکش   محکوم به  اعدام نمود!  این علمبر دار عدالت وآزادی که مردانه در برابر زور گویی ها وشیطانت نظام استاد وهرگز! در برابر طاغوت سرخم نکرد ، پایمردی واستادن بر اهداف والایش که همانا اقامه نظام اسلامی بود که روی آن با  داود از در معامله پیش نیامد ، همان بود   تا سردار خائن ! از وی مآیوس شده دیوانه وار حکم محکمه قلابی را در موردش اجرا نماید. قابل یاد دهانیست که داود  طی کودتای نظامی که در آن افسران وابسته به شاخه  پرچم حزب خلق!  نقش مهم داشتند به حمایت دولت کمونیستی شوروی قدرت را در دست گرفت ، نخستین کاری که انجام داد دست به سرکوبی نهضت اسلامی کشور زده  ،تعداد زیادی از صاحب منصبان اردو را که دارای اندیشه و طرز تفکر اسلامی بودند به بهانه های مختلف دستگیر وبه زندان افگند. چون نهضت اسلامی  در میان علما و قشر تحصیل یافته نفوذ گسترده داشت ودر مبارزات خیابانی از دیگران پیشی گرفته بود ،  داود  در صدد سرکوب آن بر آمده شرایط زنده گی را بر روی مبارزین مسلمان تنگ ساخت.

در میان نهضت ،  انجنیر حبیب الرحمن شهید  مانند: ستاره پر فروغ می درخشید . در آن زمان حتی بیشترین کرسی های نمایندگان محصلان را افراد نهضت در دانشگاه کابل از آن خود ساختند.

فعالیت برادران در اقشار مختلف بسیار جدی وروز افزون بود. با وصف اینکه کمونیستها از پشتیبانی دولت شوروی بر خوددار بودند؛اما در جامعه اسلامی ما ، مردم آنها را دین ستیز ووابسته به بیگانه میدانستند ، بر عکس این موضوع سبب  گسترش نهضت اسلامی در میان توده ها شده بود.

داود این سردار دیوانه! تعداد زیادی از افسران مسلمان را به اتهام دست داشتن در کودتا  علیه حکومت از اردو گرفتار وبه زندان افگند که در آنجا شکنجه وتعذیب شدند. دولت مزدور شوروی ، انجنیر حبیب الرحمن را به اتهام رهبری قیام اردو علیه نظام محکوم به اعدام نمود واز وی خواست تا از فعالیت سیاسی علیه رژیم منصرف شود وحتی قرار معلوم پست های مهم دولتی را برایش وعده سپرد ؛ اما این شخصیت مبارز دولت را به دین ستیزی وسرکوب اسلام متهم ساخته ، و جلوگیری از فساد دولت  را وجیبه دینی ومسئولیت ملت می دانست.

پس از اینکه این مبارز شجاع واین رهبر آ زاده درخواست دولت را رد کرد؛ مورد خشم دستگاه استکباری قرار گرفت وبه شهادت رسید.

 انجنیر حبیب الرحمن نخستین شهید نهضت اسلامی بوده که در برابر توطئه دشمن قربانی گردید ؛ اما شهادت این مرد آزاده  سبب بیداری ملت گردید و فعالیت بیدار گرایانه ایشان بود که بعد از کودتای ننگین هفت ثور چهره کثیف کمونیستها بر ملا شده،  مردم به جهاد مسلحانه رو آوردند.

شهادت این بزرگ مرد تاریخ باعث گردید تا دشمن در جامعه منفور شده و دسته دسته جوانان به صفوف مجاهدین بپیوندند.

 انقلاب خونبارو اسلامی باحماسه آفرینی های ملت به پیروزی برسد وامپراطوری بزرگ شوروی پس از تجاوز پنهان وپیدا ان در کشور ما از هم بپاشد وقطرات خون انجنیر حبیب الرحمن ها سبب شد تا درخت آزادی بار ور شود .

گرچه تا حال در مورد این شخصیت انقلابی  دانشمندو  مبارز  ،آنچه که لازم بوده احزاب اسلامی نتوانسته اند  ادای دین نمایند وچهره شگفت و زوایای مختلف زنده گیش را به معرفی گیرند ؛اما در مورد او میتوان قضاوت کرد که نبوغ این جوان بادر د و سخنور شرین کلام  که شب وروز به خاطر دعوت و اصلاح جامعه عرق ریخت نقش ا و در میان سایرین از جایگاه ویژه برخوردار بود . حقایق وقضاوت ها وجهان بینی اسلامی دو اثر ایشان از طریق کمیته فرهنگی حزب اسلامی در دوران جهاد  اقبال چاپ یافت  .  موصوف مجرد زیست واز او کدام چیزی بجا نمانده است.  او شهید شد و مسیر دعوت تا امروز  فراز ونشیب زیادی را پیمود.  اکنون که بیش از چهار دهه واندی از شهادتش می گذرد هنوز آرمانهای شهدا که همانا اقامه نظام اسلامی است درست تحقق نیافته است.

 روحش شاد و راه اش پر رهروباد
واپساخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

20th November, 2018