تفصیل | شهادت 

23rd June, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

ترکیه : پیش آهنگ توسعه اقتصاد ونظام

2017-04-16

 

ترکیه جوان امروز با رهبری جوان خود پیش آهنگ توسعه وقدرت بزرگ اقتصادی ونظامی وسیاسی جهان گردیده است 
بعد از شمارش بیش از 955 در صد آراء در مورد ریفراندم تغیر بعضی از مفردات قانون اساسی ترکیه ، مشخص شده است که:
به تعداد 51.5 در صد آراء خواستار تغیر بعضی از مواد قانون اساسی ترکیه بوده و48.4 در صد آراء مخالف تغیربعضی از مفردات قانون اساسی ترکیه است 
 درین فضای انتخابات آزاد همه مردم بدون تبعیض رنگ وپوست وزبان وقومیت ومذهب ودین وحتی وابستگی سیاسی اشتراک ورزیده وامروز ملت ترکیه بعد از سالیان دراز بدون دخالت نظامیهای سکولار ودین ستیز مردم سالاری وازادی را در عرصه بین المللی بنمایش گذاشت
 واین آزادی وفضای باز سیاسی محصول کار وفعالیت خستگی ناپذیر حزب جوان عدالت وتوسعه در ترکیه ورهبری با استعداد و تواناوشخصیت کاریز ماتیک آن رجب طیب اردوغان بوده است 
رهبری جوان ترکیه امروزتوانسته است این کشور را  در عرصه های اقتصادی - وتجارت بین المللی ورفاه عامه وپیشرفتهای تخنیکی وصنعتی وامور زیر بنائی وتعلیمی وفرهنگی وخدمات همگانی ودر عرصه سیاستهای بین المللی وقدرت نظامی و....، از مرتبه شصت وچندمین کشور جهان بمرتبه بیستمین کشور قدرتمند جهان برساند 
 قرائن نشان میدهد که حزب عدالت وتوسعه ترکیه ازین آزمون بزرگ ملی نیز موفق بدر آمده وحالا آمادگی برای جشن واحتفالات گرفته میشود 
زیرا شمارش آخرین صندوق رای نشان میدهد که حزب عدالت وتوسعه بیشتر از 51.33 در صد آراء ریفراندم را از آن خود کرده است ومخالفین تنها 48.6 در صد را از آن خود کرده اند 
هر چند هنوز بصورت رسمی این پیروز اعلان نشده است 
اما گمانه زنی ها حاکی از پیروزی این حزب درین آزمون بزرگ ملی است واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

23rd June, 2018