تفصیل | شهادت 

21st April, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

وزارت مالیه: تعهدنامۀ "کنوانسیون آروشا" را با سازمان جهانی گمرکات امضا کرد.

2017-07-16

 وزارت مالیه، تعهدنامۀ "کنوانسیون آروشا" را به منظور حکومتداری خوب و مدرن سازی گمرک‌ها با سازمان جهانی گمرکات امضا کرد.

وزارت مالیه ، گفته است که اکلیل حکیمی وزیر مالیه، این تعهدنامه را امروز در مراسمی در کابل که با حضور کانیومیکرویا سکرترجنرال سازمان جهانی گمرکات (WCO) و کازونری اگراشی مسوول انکشاف ظرفیت‌های این سازمان برای حوزه آسیا برگزار شد، امضا کرد.

گفته شده است که این سند، دولت‌های در حال توسعه را در زمینۀ رسیدن به اهداف ملی مانند تسهیلات تجارتی، اصلاحات و مبارزه علیه فساد کمک می‌کند.

وزیر مالیه گفت: «الحاق افغانستان به کنوانسیون آروشا، به ما کمک می‌کند تا زیرساخت‌ها و ظرفیت منابع بشری خود را در بخش گمرکات تقویت بخشیم؛ تا ضمن جمع آوری عواید ملی، اقتصاد را رشد داده و با گمرکات کشورهای همسایه متصل شویم.»

به گفته اکلیل حکیمی، سند مذکور وسیلۀ خوبی است و باعث توسعه اقتصادی، کاریابی و افزایش تجارت با کشورهای منطقه می‌شود.

گفته شده است که افغانستان با امضاى این کنوانسیون در بخش‌های ده گانه رهبری و تعهد، چارچوب حقوقی، شفافیت، خودکارسازی، اصلاحات و مدرنیزه کردن، بررسی و تحقیق، طرز سلوک، مدیریت منابع بشری، فرهنگ اداری وارتباط مؤثر با بخش خصوصی، تعهدات خود را عملی می‌سازد.

کانیو می‌کوریا سکر‌تر جنرال سازمان جهانی گمرکات گفت که این سازمان، علاقه‌مند است تا کمک‌ها و تجارب خود را دربخش‌های عصری سازی گمرکات، ارتقاى ظرفیت و مدیریت بهتر گمرکات با افغانستان شریک سازد.

کنوانسیون آروشا، ابزار قانونی سازمان تجارتی جهانی در رابطه به حکومتداری خوب، یکپارچگی در انجام وظایف و مبارزه با فساد می‌باشد، که در سرطان ۱۳۷۲ در شهر آروشای تانزانیا شکل گرفت.واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

21st April, 2018