تفصیل | شهادت 

25th June, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

حکایت منظوم : در نقش کسیکه دیروزش را به خاطر شما فدا کرد، اورا به خاطر امروز خویش نفروشید

2017-07-19

از پدر یکساله طفلی باز ماند

همچو فَرخِ لختی از پر واز ماند

مادر او را زیر بالش پرورید

تعب و صعب و محنت بسیار دید

زان کند تأمینِ خرچ او دُرست

شد به هر در رختِ مردم را بشست

"""""""

طفل بودم باسل و برنا شدم

مرد روز و آدم فردا شدم

حب من با دختری بالا گرفت

عشق پاکش در دل من جا گرفت

خواستگاری کردمش بهر زواج

وصل او بر درد عشق من علاج

شرط مانده بی حضور مادرم

در مراسم، ورنه از وی بگذرم

شرط او بر دوش من بار گران

عهد او با من، و فا با دیگران

ایستادم کرده بر دو راهی ام

در پی عشق خیالی راهی ام

"""""

از پس بسیار فکر راد خویش

بردی عرض خویش بر استاد خویش

 

از چنین شرطی خجالت می برم

این فقط نی بل گذشت مادرم

اوسنادا! رای تان در کار من

چیست ؟ ای آئینۀ افکار من

"""""""

چون سرا پا قصه بر استاد گفت

گوهر نابی چنین استاد سُفت:

شو به خانه یابی با مادر حضور

آب گیر و دست مادر را بشور

بعد ازین فردا بیا نزدیک من

تا بیابی فکرت باریک من

چون به خانه باز گشت این کار کرد

وقت شستن دقت بسیار کرد

ترک ترک دست مادر را چو دید

قطره های اشک بر رویش دوید

دید دست مادرش تاول زده

داستان عشق او ناول زده

رنج های مادر خود باز خواند

عشق مادر را بسی دمساز خواند

روی دست مادرش می ریخت آب

آتشِ سینه، دلش کردی کباب

دست مادر رعشه در جانش فگند

ای دل عشاق در دام تو بند!

 

آنچنان شد بی قرار و نا صبور

شب به چشمانش یکی صحرای دُور

می براید جانم از تن ای صمد !

تا شبم بر دامن فردا رسد

نیمه شب زد زنگ : ای استاد من

ای چراغ فطرت آزاد من !

سخت ممنونم ز ارشاد شما

حبذا ! فکر خدا داد شما

من به امروزم چسان مادر فروحت؟

خاطر آینده ام، جانش بسوخت

خاک پای اش گوهر تاج سرم

شیر پاکش می دَ ود در پیکرم

وای یاران ! هم سن و هم سال تان

آفرین بر مادر خوش حال تان

عشق دیروزش خروشد بر شما

خاطر تان جان خود سازد فدا

خاطر امرو تان، نفروشدش

سال ها شد شیر او می نوشدش

بال زن بسیار ای قُـقـنوس من !

نسل نو را ای تو جالینوس من !

حبیب صلح جو

کابل

دوشنبه / ۲۶ / ۱۳۹۶واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

25th June, 2018