تفصیل | شهادت 

20th July, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

جوانى سر از رأى مادر بتافت

2017-08-05

جوانى سر از رأى مادر بتافت 
دل دردمندش به آذر بتافت
چو بیچاره شد پیشش آورد مهد 
كه اى سست مهر فراموش عهد
نه در مهد نیروى حالت نبود 
مگس راندن از خود مجالت نبود؟
تو آنى كزان یك مگس رنجه اى 
كه امروز سالار و سرپنجه اى
به حالى شوى باز در قعر گور 
كه نتوانى از خویشتن دفع مور
دگر دیده چون برفروزد چراغ 
چو كرم لحد خورد پیه دماغ؟
چه پوشیده چشمى ببینى كه راه 
نداند همى وقت رفتن ز چاه
تو گر شكر كردى كه با دیده اى 
وگرنه تو هم چشم پوشیده اى

 سعدیواپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

20th July, 2018