تفصیل | شهادت 

19th June, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

مرحوم علامــه اقــــبال: مشت خاک خویش را ازهم مپاش

2017-09-08

مشت خاک خویش را ازهم مپاش 
مثل مه رزق خودازپهلوتراش
گرچه باشی تنگ روزوتنگ بخت
در ره سیل بلا افگنده رخت
رزق خویش ازنعمت دیگرمجوی
موج آب ازچشمهٔ خاورمجوی
تا نباشی پیش پیغمبر (ص) خجل
روزفرداییکه باشد جان گسل
ماه را روزی رسد از خوان مهر
داغ بردل دارد از احسان مهر
همت ازحق خواه وباگردون ستیز
آبروی ملت بیضا مـریـز
آنکه خاشاک بتان ازکعبه رفت 
مردکاسب راحبیب الله گفت
وای برمنت پذیـرخوان غیـــــــر
گردنش خم گشتهٔ احسان غیر
خویش راازبهرلطف غیرسوخت
باپشیزی مایهٔ غیرت فروخت
ای خنک آن تشـنه کاندرآفـــتاب
می نخواهدازخضریک جام آب
ترجبین ازخجلت سـائیل نشـــــد
شکل آدم ماندومشت گل نشـــد
زیرگردون آن جوان ارجمنـــــد 
می رود مثل صنوبرسربلنـــد
درتهی دستی شــود خود دارتـر
بخت او خوابیـدو او بیـدارتـر
قلـزم زنبیل سـیل آتـش اســـــت
گرزدست خود رسدشبنم خوشست
چون حباب ازغیرت مردانه باش
هم به بحراندرنگون پیمانه باش

مرحوم علامــه اقــــبال:واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

19th June, 2018