تفصیل | شهادت 

20th August, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

قصيده (عروج روح) :از کتاب شعر و عرفان در محک قرآن نوشتهء برادر حکمتیار

2017-10-10

قصيده (عروج روح)

عروج روح
سر از سجده بر افراشتم
نگه بر آسمان داشتم
بديدم آفتاب را رنگ پريده
سر فرو كرده
براى سجده رو سوى زمين كرده
*****
ندانستم كجاى پشت آن كوه ها
زمن رو تافت
جبين بر خاك بگذاشت و
به سجده رفت
*****
ندايى در فضاء پيچيد
و من مبهوت حيران را
از آن رؤياى شام زنده
بيدارم بگردانيد
*****
به بانگ پارسايى
با نواى دلنشين خود
مرا مى خواند
مرا مى خواند تا چون آفتاب سر به سجده
همزمان با او
همه با ديگران يكجا
بسوى سجده گاه خويش
بشتابيم، بشتابيم
*****
به مسجود وحيد، 
معبود يكتا
همان ذاتى كه پاى عظمت او
فتاده آفتابى سر به سجده
جبين بر خاك سائيده
برايش سجده ها آريم
*****
همه با هم
به صوب مهبط خورشيد
بسوى قبله گاه مان
رو كرديم، رو كرديم
*****
بلند كرديم دستها را
كه ماها عاصيان ديگر
تسليميم تسليميم
همه با يك صدا گفتيم
خداى ما بود برتر
*****
بسان توبه گر
خاضع و فرمانبر
بريده طمع از هر در
چنانكه طمع و خوف او
نباشد جز خدا از كس
و آن كه اعتماد او
نباشد جز خدا بر كس
*****
ميان عابدان دست بر سينه
به صوتى كز خفاى قلب برخاسته
به او گفتيم و با تأكيد عهد كرديم:
كه دائم مى پرستيمت به تنهايى
مدد جوييم ازين درگاه به تنهايى
*****
شرار شوق شديدم
خشوع قلب منيبم
به ركوع برد مرا
به ركوعى كه بمن نجوى كرد
كه تو ديگر زجمع احرارى
از همه بردگان بى مايه
بندۀ مال و جاه هر بنده
كه جز خدا به عبادت گيرند
به آستانه جز او
سر تعظيم مى فرو آرند
تا ابد بيزارى
*****
شعور شعله ور از عشق
سوار موج تند شوق
به اوج اوج آسمانها
به پروازى بسوى هو
مرا بيخود به بالا برد
عروج روح من با قومه يكجا شد
*****
چو ديدم روح در معراج و
محبوب در قبال او
و من در خاك گاهى پست
شدم در سجده تا در پاى او افتم
نه؛ بل خواستم كه نقش پاى او بوسم
و پيشانى عجز
بر خاك؛ زير پاى او سايم
*****
ز سجده سر برافراشتم
كه بينم
جرم من بخشيده يا نه
و فرياد دل پر درد من بشنيده يا نه
جلال و عظمت او
و شوق و عشق و ذوق سجده پيشين
مرا در سجده ديگر فرو برد
*****
و من آندم
پى اين سجده ها
مسجود خود را
به پيش روى خود يافتم
و زانو بر زمين
سر برگريبان
چو يك مضطر
چو يك شرمنده اى بر پا نشستم
*****
بسان مستغيث بس اثيمى
به بارگاه رب بى حد رحيمى
زمانى را به نيايش رفتم
مدتى را به دعاء پرداختم
به آنچه راست و چپم بود
سلام انداختم
سلام انداختم
نماز پرداختم
*****
حکمتیارواپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

20th August, 2018