تفصیل | شهادت 

21st October, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

قران : اشکم چکد هر نیمه شب بر صفحه ی قران من

2017-11-18

قران

اشکم چکد هر نیمه شب بر صفحه ی قران من

گویی که اتش می زند هر شعله اش به جان من

قران مگو دریاست این دریای ناپیداست این

تا جاودان برجاست این هر واژه اش برهان من

از دولت هر ایه ای بینم زرحمت سایه ای

هر دم پناهم می دهد از اتش پنهان من

هر ایه لرزاند مرا وز شوق گریاند مرا

لطف خدا خواند مرا صد وای از حرمان من

هر سوره اش دارالشفا در نور ان عطر صفا

بر درد نا پیدا بود قران من درمان من

از حق ندا آید که هان ای بنده ی آلوده جان

آخر چرا پیچیده ای سر از خط فرمان من

چون مرغکان خانگی غمگینم از بی دانگی

بینا نئی تا روز و شب گسترده بینی خوان من

گوید چرا تو دامنی راه مخالف میزنی

من با توام تو از منی تو جان من و جانان من

گاهی برآید این صدا روزی به من گفتی «بلی»

اکنون چه کوشش بی سبب تا بشکنی پیمان من

دعوای معبودی مکن آهنگ نابودی مکن

ای بنده نمرودی مکن پروا کن از توفان من

من جنتم اتش تویی من رحمتم سر کش تویی

خود را چرا افکنده ای در شعله ی عصیان من

از فرقان ما دوری مکن و زیاد مهجوری مکن

 ای بنده  نمرودی مکن ای بلبل بستان من

دل خستگان را یاورم لب تشنگان را کوثرم

از تو به تو عاشق ترم من ان تو تو ان من

از گل به دل پرداختم تا از تو ادم ساختم

شیطان مشو بیرون مرو از حلقه ی فرمان من

گاهی بر اید این ندا رحمان نسوزاند تورا

خود آتشی اما بیا در رحمت باران من

نام مرا آواز من روح منی اعجاز کن

خاکی مشو پرواز کن بالا تر از کیهان من

در سینه ی سینا بیا تنها مشو با ما بیا

ای قطره بر دریا بیا تا خود شوی عمان من

راز مرا محرم تویی مقصودم از عالم تویی

حوا تویی آدم تویی بر گرد در رضوان من

زین آیه ها گریان شوم در اشک خود پنهان شوم

نالم ز غفلتها بسی غفلت بود زندان من

در دل بسی زاری کنم وز خویش بیزاری کنم

زیرا نباشد در جهان جز من کسی شیطان من

غافل شدم در زندگی می گریم از شرمندگی

یک دم نکردم بندگی فریاد از نسیان من

هر آیه افروزد مراشرمندگی سوزد مرا

ناگه گریزان می شود کفر من از ایمان من

زین سوره ها افروختم آتش گرفتم سوختم

لب را از حیرت دوختم تا نشنوی افغان من   واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

21st October, 2018