تفصیل | شهادت 

11th December, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

ای غنچۀ خوابیدہ چو نرگس نگران خیز

2018-04-28

علامه اقبال رحمه الله 

ای غنچۀ خوابیدہ چو نرگس نگران خیز

کاشانۀ ما رفت بتاراج غمان خیز
از نالۀ مرغ چمن از بانگ آذان خیز
از گرمی هنگامۀ آتش نفسان خیز
از خواب گران خواب گران خواب گران خیز
از خواب گران خیز

خورشید که پیرایه بسیمای سحر بست
آویزہ بگوش سحر از خون جگر بست
از دشت و جبل قافله ها رخت سفر بست
ای چشم جهان بین بتماشای جهان خیز
از خواب گران خواب گران خواب گران خیز
از خواب گران خیز

خاور همه مانند غبار سر راهیست
یک نالۀ خاموش و اثر باخته آهیست
هر ذرۀ این خاک گرہ خوردہ نگاهیست
از هند و سمرقند و عراق و همدان خیز
از خواب گران خواب گران خواب گران خیز
از خواب گران خیز

دریای تو دریاست که آسودہ چو صحراست
دریای تو دریاست کہ افزون نشد و کاست
بیگانۀ آشوب و نهنگ است چه دریاست
از سینۀ چاکش صفت موج روان خیز
از خواب گران خواب گران خواب گران خیز
از خواب گران خیز

این نکتہ گشایندہ اسرار نهان است
ملک است تن خاکی ، و دین روح روان است
تن زندہ و جان زندہ ز ربط تن و جان است
با خرقه و سجادہ و شمشیر و سنان خیز
از خواب گران خواب گران خواب گران خیز
از خواب گران خیز

ناموس ازل را تو امینی تو امینی
دارای جهان را تو یساری تو یمینی
ای بندۀ خاکی تو زمانی تو زمینی
صهبای یقین در کش و از دیر گمان خیز
از خواب گران خواب گران خواب گران خیز
از خواب گران خیز

فریاد از افرنگ و دلآویزی افرنگ
فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ
عالم همه ویرانه ز چنگیزی افرنگ
معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز
از خواب گران خواب گران خواب گران خیز
از خواب گران خیزواپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

11th December, 2018