تفصیل | شهادت 

18th February, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

(اقتباس از احیا ء العلوم ، امام غزالی) : خلیفهء خدا یا خلیفه ء ابلیس

2018-01-23

ولایت و حکومت کردن کاریست بزرگ و اگر بر سبیل عدل رود،خلافت خداوند متعال است ، در روی زمین، و چون از شفقت و عدل خالی شود ، خلافت ابلیس است، زیرا هیچ سبب فساد عظیم تر از ظلم حکمران نیست.
حکمران باید بداند که اورا درین عالم برای چه آورده اند،و قرار گاه وی چیست ؟
دنیا منزلگاه وی است ، نه قرار گاه، ووی مسافری است که رَحِم مادر بدایت منزل وی ولَحَد نهایت منزل اوست. زندگی انسان حیثیت پلی را د ارد برای رسیدن به منزل و هرروزی که از عمر میگذرد ، انسان به قرار گاه اصلیش یعنی لَحَد نزدیکتر میشود و رو زگذرانی در اعمار پل و از یاد بردن منزل نشانهء بی عقلیست.
(اقتباس از احیا ء العلوم ، امام غزالی)واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th February, 2019