تفصیل | شهادت 

18th February, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

یاران کنون در خاک و خون صد ها جوان کابل است--- اشک فراق دوستان بر دیدگان کابل است

2018-01-28

یاران کنون در خاک و خون صد ها جوان کابل است 
اشک فراق دوستان بر دیدگان کابل است 
کابل شده دنیای خون هر سو روان دریای خون 
بنگر بر آن صحرای خون کان گلستان کابل است 
امروز سال ۱۳۹۶ این حاله کابل زمینم شد تباه 
بشنو زمن با سوز و آه این داستان کابل است 
امشب هزاران خواهرم خفته بخون در کشورم 
بشنو نوای سنگرم کاین ارمغان کابل است 
گویم ترا ای آفتاب بر کشور افغان متاب 
کافتاده در خون بی نقاب سیمین بران کابل است 
احساس تو ای برادرم هوشم رباید از سرم 
رنج دل و چشم ترم درد نهان کابل است 
دیدم سری از تن جدا در بحر خون دارد شنا 
ورد لبش نام خدا این نوجوان کابل است 
این گوهر مژگان من بر صفحه دیوان من 
وین نامه و عنوان من رنگ خزان کابل است 
در خاک خونی خفته ام الله اکبر گفته ام 
این گوهر ناسفته ام ورد زبان کابل استواپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th February, 2019