تفصیل | شهادت 

18th February, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

پایان کار کمیسیون حمله بر هوتل انترکانتیننتال

2018-02-14

وزارت امور داخله افغانستان اعلام کرده است که کمیسیون حقیقت یاب حمله بر هوتل انتر کانتیننتال کابل بررسی هایش در مورد چگونه‌گی حمله بر این هوتل را نهایی کرده است. 

معاون سخن‌گوی وزارت امور داخله می‌گوید که نتیجۀ این کار کمیسیون به زودی به رییس‌جمهور فرستاده خواهد شد.

در همین حال مسوؤلان هوتل انتر کانتیننال می‌گویند که کار بازسازی هوتل را آغاز کرده اند و قرار است که تا یک و نیم ماه آینده این هوتل فعالیت‌هایش را از سرگیرد.

با گذشت نزدیک به یک ماه از رویداد حمله بر این هوتل ، طبقۀ نخست هوتل انتر کانتیننتال باز سازی شده است اما هنوزهم ویرانی های این حمله برجا مانده اند.

ادارۀ هوتل انترکانتیننال برای نخستین بار به خبرنگاران اجازه می‌دهد تا از داخل ساختمان هوتل انترکانتیننتال تصویر بردارند.

طبقه‌های چهارم و پنجم  هوتل بیشتر آسیب دیده اند.

مسوؤلان هوتل می‌گویند که تمامی دوربین‌های امنیتی فعال بودند و تصویرهای این دوربین ها در دست هیئت حقیقت یاب استند. 

سلیمان ایوبی، مسوؤل مالی و اداری  هوتل انتر کانتیننتال گفت:"یک قرارداد که میان وزارت شهر سازی و وزارت مالیه شده است از دو روز بدینسو کار باز سازی هوتل آغاز شده است و تا یک و نیم ماه دیگر پایان خواهد یافت."

حمله بر هوتل انتر کانتیننتال کابل بیست و یک روز پس از آن رخ داد که مسوولیت امنیت این هوتل را یک شرکت امنیتی خصوصی بر عهده گرفت، اکنون منابعی می‌گویند که احتمال دارد این شرکت منحل شود.

نصرت رحیمی، معاون سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت:"کمیسیونی از وزارت های امور داخله و امنیت ملی کار شان را تکمیل کرده اند به زودی این بررسی ها به رییس جمهور فرستاده خواهد شد و نتیجه ان پخش خواهد شد."

در شب حملۀ مهاجمان بر این هوتل یک صدو هفتاد و سه مهمان در این هوتل اتاق داشتند، که بیشتر آنان از سوی نیرو های امنیتی نجات داده شدند.

هوتل انتر کانتیننتال کابل در حدود پنجاه سال پیش ساخته شده است و در این سال ها مهمانان داخلی و خارجی در این هتل پذیرایی می شده اند. این دومین بار است که طالبان بر این هوتل حمله میکنند.
 

 واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th February, 2019