تفصیل | شهادت 

26th March, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

کمک سه میلیون دالری بانک جهانی

2018-02-21

بانک جهانی بیش از سه میلیون دالر را  برای ارتقای ظرفیت کارمندان بانک مرکزی افغانستان کمک کرد.

خلیل صدیق، رئیس بانک مرکزی کشور می گوید تا هنگامی که ظرفیت سازی بیشتر نشود، روند بانک داری در کشور با چالش مواجه خواهد شد. وی تاکید می ورزد که این کمک ها کار شیوه های تازه برای روند بهتر بانک داری را افزایش میدهد.

آقای صدیق گفت:”اگر سیستم کود بانکینگ در بانک مرکزی وجود نداشته باشد ما نمی توانیم کار های بانک را مطابق استندرد های جهانی به پیش ببریم و این کمک ها برای ظرفیت سازی کارمندان بانک در بخش های تخصصی و ارتقای ظرفیت در سیستم های مالی است.”

درهمین حال مسوول بانک جهانی در افغانستان می گوید که تلاش ها بر این است تا روند بانک داری در افغانستان گسترش یابد.

عبدلای سیک، مسوول بانک جهانی در افغانستان بیان داشت:”ما کمک های مان را برای کشور های رو به انکشاف در بخش بانک داری انجام می دهیم و مدیریت بانک داری قوی می تواند برنامه های انکشافی بانک داری را در افغانستان توسعه دهد.”

با این حال بانک مرکزی تاکید می ورزد که برای جلو گیری از پول شویی در افغانستان تدابیر جدی و اثر گذار روی دست است و نیز برخی از صرافی ها در کشور به علت نقض قانون بانک داری جریمه های گزاف شده اند و حتی جواز شان لغو شده است.     واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

26th March, 2019