شعر و ادب | شهادت 

6th December, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیشعر و ادب

ولې مسلمانه؟


ولې مسلمانه ستا د تن وينه ارزانه ده؟
هېر يې له خپل ځانه ستا د تن وينه ارزانه ده
هر چــــا تـر خپـل وســه قتل کړی يې!
ورک يې له جهانه ستا د تن وينه ارزانه ده!
تا چې د تاريخ پاڼه کې ګورمه
ډک سم له خفګانه ستا دتن وينه ارزانه ده
ستا هره قصه له وينو ډکه ده
څومره يې ناتوانه ستا د تن وينه ارزانه ده
څو به دې ټوټې راټولومه زه
وران يې  له هر خوا نه ستا د تن وينه ارزانه ده
زه حقاني تا ته فکر وړی يم
ګران افغانستانه . . . تفصیل

غزل

 وینـم دا ځینـي خلـک ځـــان وپلـوري
په دوه پیسو دیـن او ایمــان وپلــوري
پردی فرهنګ څنګ په اسانه خپل کړي
عقیــده ووژنــې وجـــدان وپلــــوري
دا بــی ضمیـره بـې احسـاسـه خلـک
پــــه ځنـــاورو افغـانـــان وپلـــوري
شاعـر چـی هــم پــه اشـاره وڅرخــې
یا خپـل شعــرونه شــاعران وپلــوري
مولویــان نوې انګلیسې شـروع کړي
انجیــل راواخلـې او قــرآن وپلــوري
د آسیــا تـاج پـه سرو لمبو شني شي
لــوپټې هــــم دا غلامـان وپلـ . . . تفصیلاخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

6th December, 2019