مهمې ليکنې او خبرونه

عجیب قضاوت او فیصله؟

د طالبانو د اسلامي امارت حکومت فیصله:

طلوع تلويزيون  اسلام او د هېواد ملي ارزښتونو ته ژمن تلویزون دی

بریا تلويزيون اسلام او د هېواد ملي ارزښتونو ته ژمن تلویزون نه دی؛ پدې خاطر د بریا تلویزون خپرونې منع دي.

گذری واثری - بخش نهم ..

گذری واثری - بخش نهم ..

گذری واثری - بخش نهم

بعد از زیارت مقام امام شافعی رحمه الله و در مسیر خروج از آن قبرستان بزرگ ... نور ولوله

اثری وگذری - بخش هشتم ..

اثری وگذری - بخش هشتم ..

اثری وگذری - بخش هشتم

یکی از معروف ترین آثار تاریخ اسلامی در  کشورِ مصر مرقدِ امام شافعی ... نور ولوله

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟