مهمې ليکنې او خبرونه

مثلث شوم فرعون مصر، ال سعود و امارات :

جای مبارزان مسلمان زندان، قبر و تبعید باشد، استاد غنوشی رئیس پارلمان تونس امارات متحده عربی، مصر و عربستان سعودی را به کودتا و سرکوب مردم سالاری در تونس متهم کرد و گفت: آنها هر گز دیده نمی توانند که اسلامگراها در قدرت بوده باشند و آنها می گویند که جای مبارزان مسلمان زندان، قبر و تبعید است.

سيد منصور حسين يار ..

سيد منصور حسين يار ..

سيد منصور حسين يار

شخصیتی که اکثریت مردم و مجاهدین با نام و یاد خاطرات او آشنا هستند سی و س ... نور ولوله

بابري شهيد جومات ..

بابري شهيد جومات ..

بابري شهيد جومات

دبابري شهيد جومات تپوس چا ونه کړلو (مودي) بامبړ ته چا تريخ لفظ ... نور ولوله

شاهین نظر ..

شاهین نظر ..

شاهین نظر

شاهین نظر دې زلزلې په هر پرنګ راوړي ستا قربانۍ به عاقبت د فتحې ... نور ولوله

تاریخی خُطبه ..

تاریخی خُطبه ..

تاریخی خُطبه

 په تصویرونو کی د آیا صوفیه جومات په ممبر باندی ناست د ترکیی د مذهب ... نور ولوله

عزت های پامال شده ... ..

عزت های پامال شده ... ..

عزت های پامال شده ...

تاریخ تمدن اسلامی این مسجد در مدینهء سالم اندلس (اسپانیا)  ... نور ولوله

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟