مهمې ليکنې او خبرونه

داکتر محمد ایاز نیازی ..

داکتر محمد ایاز نیازی ..

داکتر محمد ایاز نیازی

اینک سی شب بسر رسید، وبساط صحیفهء این سی شب را میچینم، چه دانم که تا سی ... نور ولوله

شهید دکتور محمد عاطف ..

شهید دکتور محمد عاطف ..

شهید دکتور محمد عاطف

بسیاری از مبصرین سیاسی جهان تاریخ سیاسی زمان مارا به مرحلهء پیش از یازده ... نور ولوله

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟