دکتور محمدالله دروازی

No-IMG

دکتور محمدالله دروازی

د دکتور محمدالله دروازی لیکنی

گذری واثری - بخش 4 چهارم

"بارِ الها من که در غنای خود فقیرم، چسان در فقرِ خود فقیر نباشم. بار الها من که در علم خود جاهلم، چسان در جهلِ خود جهول نباشم بار الها هرگاه که فرومایگی من مرا گنگ سازد کرم تو مرا در سخن می آرد و هرگاه که اوصاف من مرا نا امید سازد احسان تو مرا در طمع می آرد " بعد از زیارت مرقد سیوطی به مرقد صاحب این مناجات رفتیم که از این گونه اقوال بسیار دارد،مرقد سیوطی رحمه الله درکنار سرکی قرار دارد که متصل به بازاری بنام سوق السیده عائشه است،و آغاز یک قبرستان بزرگ میباشد که بنام قرافهء امام شافعی شهرت دارد،اما در آخر قبرستان ومتصل به زیر کوه مقطم یک مسجدی زیبایی هست که در اصل عبارت از زاویه وخلوت خانهء یک مرد عارف و...
نور ولوله

مناظر سیلاب‌های بغلان رقتبار است وجانسوز است

مناظر سیلاب‌های وطن،مخصوصا بغلان که خسارات زیاد جانی ومالی را در پی داشته است رقتبار است وجانسوز است. حوادث ناگوار وپیهم امت ما و ملت ما مارا گوئیا ساکن بیت الأحزانها ساخته است. سیلاب ها زود میخشکند،مرده ها دفن میشوند،اما تأثیرات اقتصادی آن نه فقط سالها،بلکه عمری نمیخشکد. کلبه ها مخروب و قریه ها مجروف و مال ها مردند و زراعت ها سنگلاخ شدند. آنچه ایجاب میکند این است که همانطور که کما فی السابق جنبه ی آسمانی این حوادث بطور کامل تبارز داده میشود بر جنبهء زمینی نیز توجه صورت گیرد،مردم مستضعف باید از این حوادث برای زندگی بهتر انتخاب جاهای بهتر،اتحاد داخلیی بهتر،داشتن شوراهای محلی بهتر،جستن را...
نور ولوله

گذری واثری - بخش سوم

گفته اند: « اگر عمر وی بر نوشته های وی تقسیم گردد برای هر روز از عمر وی چهل صفحه می رسد» . او دائرة المعارف اسلامی بود،کتابخانهء مستقر در یک مغز بود،هیچ کتابخانه ی معتبری از کتب وی خالی نیست. او مفسر،محدِّث،اصولی،فقیه،مؤرخ،جغرافیه دان،ادیب،شاعر بود، بلکه سرامدِ اقرانِ خود در این فنون بود. به زیارت قبر امام جلال الدین سیوطی رحمه الله مشرف شدم. جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی الخضیری در ماه رجب سال 849 هجری مصادف با 1445 میلادی در قاهره تولد یافته است،و در 19 جمادی الاولی سال 911 هجری مصادف با 20اکتوبر 1505 میلادی وفات یافته است. سیوطی که من...
نور ولوله

گذری واثری - بخش دوم

قصه از این قرار بوده است که بعد از فتح شام وفلسطین حضرتِ عمرو ابن العاص برای امیرالمومنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه وارضاه پیشنهاد فتح مصر را داد تا از حملهء مجدد دولت بیزانس جلوگیری شود،حضرت عمر این پیشنهاد را نپذیرفت بلکه نقل است که گفت: " افریقیه مُفَرّقه" یعنی افریقیا جای دور است وارتش اسلام در ان سرزمین پهناور پراگنده میشوند، اما حضرت عمرو ابن العاص بر مطلب خود اصرار کرد و خطرهای واگذاری مصر را وفائده های فتح مصر را بیان کرد تا اینکه عمر رضی الله عنه قانع شد وپیشنهاد وی را پذیرفت. حضرت عمرو از اوضاع داخلی مصر خبر داشت،زیرا بعد از زوال دولتهای فراعنه امپراطوری های روم وفارس در جنگهای طولانیی خود بر مصر نیز منازعه داشتند و حتی مدتی امپراطوری فارس بساط تصرف خود را بر مصر عظی...
نور ولوله

گذری واثری - بخش اول

تقریبا از اوّل ماه رمضان به اینسو آسمان اینجا که من هستم یا ابر آلود است یا می بارد. قرص آفتاب اگر گاهی نمودار شود مانند قرص نان در میان گدایان ربوده میشود. لله الحمد سفر چندروزه بسوی مصر اندکی برای من انرژیِ شرقی بخشید. زیرا چند روزی از نعمت آفتاب بهره مند شدم، در حقیقت طوری شده بودم که دهانم را به آسمان باز میگرفتم تا آفتاب در دهانم بیافتد،واقعًا که (إنّ الإنسان خلق هلوعا)، یک زمانی از آفتاب آنجا سیر شده بودم حالا به چند روز آن محتاج گشته ام. واقعیتی که داکتران نیز میگویند این است که دور بودن از آفتاب امراض گوناگون را ببار می آرد نقص ویتامین دی را ایجاد میکند.  به هرحال،اینجا میخواهم...
نور ولوله

حملهء ایران بر اسرائیل در پرتو فقه سیاست شرعی

مناسب دیدم تا نکات کوتاهی را در این باره برشمرم. 1: مقدمه: ربطِ فهم من از رویداد دیشب به فقه سیاست شرعی، یک برداشت شخصیی من است، و عبارت از درکِ راجح نزد من است، و به معنای یک حکم وجزم ویقین نیست، زیرا این احتمال بسیار وجود دارد که درکِ من در این باره خلاف مقتضیاتِ فقه سیاست شرعی بوده باشد. این را برای این تذکر دادم که دروازهء بحث وتفکر در همچو موضوعات باز است و جزم گرایی در این باره معقول نیست. 2: موضوع : برای هیچ مسلمان عاقلِ سنّی پوشیده نیست که حکومت ایران لا اقل در یک دههء اخیر شدیدا در تخریب چند دولت مسلمان سنی نشین نقش داشت،پایتخت...
نور ولوله

بحثی در امتداد موضوع تقابل ایران واسـرائیل

عقیدهء اهل سنت والجماعت و عقیدهء مرجفة بحثی در امتداد موضوع تقابل ایران واسـرائیل مرجف شخصی را میگویند که  اخبار فتنه واخباری را که ضعف مسلمین را در عرصهء پیکار نشان بدهد نشر میکند واخبار وی موجب پراگندگی صف مسلمین میشود، وموجباتِ ضعف مسلمین وموجباتِ قوت کفّار محارب را فراهم میسازد. مُرجف در آیت 60 سورهء احزاب در ردیف منافقین ذکر شده است و در آیت 61 همان سوره، ملعون توصیف شده است.(لئن لّم ینتهِ المنافقون واللذین فی قلوبهم مرضٌ والمُرجفونَ فی المدینة لنغرینک بهم ثم لایجاورنک إلاّ قلیلا)(ملعونین)الآیة 61سورهء الاحزاب. از نظرِ عرف بین المللی، دولتهای جهان در برابر مرجف قوانین سختی دارند.و مرجف را حتی از تصدی مناصب دولتی خود محروم می س...
نور ولوله

غزه ترازوی وجدان

ارتشی که شالودهء فکر مدرن غرب محسوب میشود و از پشتیبانی عام وتام اطاق های سیاست واقتصاد وفلسفهء غرب برخوردار است در آخرین حملهء خود بر شفاخانهء بزرگ الشفاء که یکی از قدیمی ترین و تاریخی ترین بیمارستان های غزه محسوب میشود اعمال خود را برای انظار جهانیان رسما به نمایش گذاشت. لوازم طبی را آتش زدند،اجهزهء تنفس را از کودکان برداشتند،حدود پنجصد پیواز را اسیر گرفتند،عملیات اعدام عمومی را راه انداختند،تا هنوز سیصد جسد تیرباران شده در شفاخانه وحول حوش آن کشف شده است،عدهء زیادی این اجساد تیرباران شده زنان وکودکان وکهن سالان اند. تعدادی هم برای تفقد کودکان خود که دو هفته بر تخت های بیمارستان غنوده بودند رفتند کودکان خود را خراب شده وپوسیده یافتند....
نور ولوله

ما و زردشتیان جدید

تحسین ما از نوروز با تعبیر زردشتیان جدید از نوروز فرق دارد،بسیار فرق دارد. ما به این روز از منظر بهار می بینیم،از منظر تقویم هجری شمسی میبینیم که تاریخ خطهء ما با ریاضی دانان و امیران دانش پرور آن گره خورده است. ما به این نام از زاویهء زیبایی خود این نام می بینیم که نوروز است،جنبهء لغوی این نام حسن آفرین است،از تازگی می گوید به تازگی فرا میخواند. اما تعبیر زردشتیان جدید از این روز زنده سازی آیینی است که دیر زمان است در خطهء ما مرده است، وفات کرده است،کاش تنها این باشد بلکه تعبیر آنان از نوروز طعن و تضاد و بد و رد گویی بر اسلام است که دین هدایت ما است،دین نیاکان چهارده قرن ماست. اگر موضوع نیا...
نور ولوله

كشورهای عربی حمله تروريستی مسکور را محکوم کردند!

مکث. كشورهاي عربي مخصوصا كشورهاي بيخ ديوار غزه حملهء تروريستي را كه در مسكو صورت گرفت و طی آن چهل روسی جان باختند، محکوم کردند. آنان در ابراز موضع خود عبارت "شدیدترین الفاظ" را بکار بردند. در اظهارات رسمی این کشورها آمده است: آنان در کنار روسیه و ملت روس قرار دارند و از غمگینی عمیق در قبال این حادثه رنج میبرند. اما این کشورها در نسل کشی مردم مسلمان غزه حتی از استعمال چنین الفاظ ابا ورزیدند. اینها حتی اگر اندکی جبین ترش میکردند اندکی از جرم و توحش وبربریت و قساوت نظام مجرم ولا انسانیی و نفرین شدهء صهیونیزم ملحد خونخوار میتوانستند بکاهند...
نور ولوله

نماز تراویح سنت است و نزد اکثر علماء سنت مؤکده توصیف شده است

« و لکنی خشیت ان تفترض علیکم فتعجزوا عنها» نماز تراویح سنت است و نزد اکثر علماء سنت مؤکده توصیف شده است و رائج در ادای رکعات آن نیز بیست رکعت میباشد، گرچند کمتر از آن یا بیشتر از ان در زمانهای ومکانهایی رواج داشته ودارد، اما اکثریت مسلمانان ان را بیست رکعت ادا می کنند، چنانکه مذهب ما احناف بر همین است. لذا در اجرای آن همین کفایت میکند که ائمهء مساجد بیست رکعت ادا کنند و فضائل  ان را برای مردم بیان دارند. اما تعقیب کردن نمازگزاران که چه کسی چند رکعت میخواند و چند رکعت نمیخواند ویا اینکه چه کسی آمد و نیامد، کار درستی نمیباشد و از جملهء تجسس و اکراه میباشد، و باعث نشر بغض وتنفیر  می...
نور ولوله

آیندهء فکرِ إسلامی

شاید این موضوع با طرح این سؤال بیشتر روشن گردد و آن اینکه: آیا در آینده سکولاریزم برجهان اسلام حکومت خواهد کرد؟ ــــ به امید خواندن متعمقانهء این نوشته ــــ . تصویر کلیی که سکولاریزم از خود ارایه می دارد این است که عرصهء دولت را از دین جدا می داند، اما قرائن وشواهد نشان می دهد که سکولاریزم حتی در زادگاهِ خود که غرب است با دینِ خود مراوده داشته وچه بسا اوقات که دین خود را بر ادیانِ دیگر ترجیح داده و میدهد وبه طرق مختلف قسمتی از آموزه های دین خود را برای سائر ادیان ترویج هم کرده و میکند،قانون حمایت اقلیات که از سوی کانگرس امریکا تصویب گردید مصداق بارز خودرا در حمایت از تغییر دمگرافی دینی در ساحات عدید مسلمان نشین یافته است و بعضی ممالک عربی حوزهء خ...
نور ولوله

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟

زمونږ فيسبوک