دکتور محمدالله دروازی

No-IMG

دکتور محمدالله دروازی

د دکتور محمدالله دروازی لیکنی

آنچه در کشور سویدن رخ می دهد از سوی کشور سویدن رخ می دهد

یعنی: سوختن قرآن عظیم الشأن با یک اعلان قبلی،و  زیرِ حمایت پولیس به معنای کلمه کار رسمیی خود دولت سویدن است. سویدن کشور قانون است،قانون ها یاعادلانه یا ظالمانه یا مصلحانه یا مفسدانه یا متمدنانه یا متحجرانه میباشند. بعضی این قوانین گام به گام بسوی اسلام هراسی پیش می روند. در دنیای زرق وبرق و تبلیغات کسی متوجهِ نقاطِ سیاه در صحیفهء قوانین غربی نمی شود،مخصوصا کشورهای اسکندناوی و بالأخص سویدن که فمنیسم در آن فرمانروایی میکند، و این روشِ غیر متمدنانه نشان می دهد که فمنیسم چنان که نرم و حق طلب جلوه داده میشود نیست بلکه عبوری از آخرین خط قرمز انسانیت است که در کشورهایی بدون وجود جنگ و فقر صورت می گیرد. در سویدن صدها اطفال مسل...
نور ولوله

چهرهء تابناک جهان اسلام بی بی منيرة القبيسی از جهان فرو بست

سوریه طی این هفته چهرهء از چهره های  تابناک جهان اسلام دیده از جهان فرو بست، شخصیتی که عمر خود را در راه خدمت فقیران ودستگیریی مستمندان،و نمایش توان والای زن مسلمان صرف نموده بود. بی بی حاجی منیرة القبیسی مؤسس مؤسسهء القبیسیات روز دوشنبه 26 دیسامبر سال جاری به سن 89 سالگی در شهر دمشق  وفات کرد. منیرة القبیسی 89 سال یا نودسال قبل در یک خانوادهء تاجر در دمشق به دنیا آمد،همزمان با آوان کودکی رویدادهای پیهم زادگاهش را که روزگاری پرچم قدرت برسرِ دیوارهای آن در اهتزاز بود می دید که چسان دیوار پشت دیوار میافتد، و اما بالمقابل خانوادهء مسلمان چسان میان خود ومیان اصلاح دیوار میسازد. در آوان جوانی به فاکولتهء ع...
نور ولوله

مسلمان بدون وابستگی اعتقادی با وحی و وابستگی عملی با نصوصِ قطعیی اجماعی مسلمان بوده نمیتواند

دانشمند. در کانفرانسی که از سوی انجمن بین المللی کواللمپور برای فکر وتمدن،در استنبول برگزار شده بود مفکر مراکشی ـ المغرب ـ دکتر محمدالطلابی سخنانی ارایه داشت و انگشت تشخیص بر زخم گذاشت. محمدالطلابی در حوزهء تاریخ و جامعه شناسی مطالعهء ژرف دارد،خلاصهء رأی وی این است که مسلمانان شدیداً نیاز به تجدید دارند،بزرگترین چیزی که مسلمانان نمیتوانند با آن زندگی کنند ونیز نمیتوانند بی آن زندگی کنند تراث اسلامی است. اینجا قبل از ادامهء سخن دکتر طلابی اضافه کنم که تراث اسلامی شامل میراث نصوصی ومیراث اجتهادی میباشد که مسلمانان در هر عصر از عصر سابق آنرا در میابند و به آن عمل میکنند و آن را پاس میدارند و به یارانِ آن تراث احساس عاطفی میور...
نور ولوله

خواهران مسلمان شما میدانید آنچه از شما سلب گردیده است ربطی از قریب و بعید به دین ندارد

)اللذین یبلغون رسالات الله ویخشونه ولا یخشون احدا الا الله وکفی بالله حسیبا( الاحزاب 39. در تاریخ بشریت تمدن های زیادی آمدند و رفتند و برای نسلهای بعدی آثاری گذاشتند و رفتند. اشخاص زیادی در مسیر تاریخ بر مسند قدرت نشستند، یا شأنی برای هویت خود ویا ننگی وشرمی برای هویت خود گذاشتند و رفتند. تاریخ بی رحم است، یا خوبی های بسیار بزرگ را یا عیب های بسیار بزرگ را  در میان ملل جهان،ادیان جهان،مکاتب مادیی جهان،احزاب مختلف جهان،مانند توپ پاس می دهد و این ملل از آن یا به حیث یک عطر خوشبو یاد میکنند یا آن را یک گندگی وتعفن مغزی شمرده و از ساحت خود دور میکنند و به جاهل تر از ...
نور ولوله

سلبِ حقِ تعلیم از زنان ودختران کشور

سلبِ حقِ تعلیم از زنان ودختران یک کشور و رسمی سازی منع تعلیم در تعارض با انسانیت،اسلامیت ومشروعیت قرار دارد. این دیگر بسیار معلوم دار است که حدود یک ونیم ملیارد مسلمان جهان که در میان این عدد صدها ملیون مسلمانِ ملتزم و متوزع در میانِ اقوام وملل مختلف وممالکِ مختلف وقاره های مختلف وجود دارد منعِ زن از تعلیم و کار را کاملاً بی ارتباط به مبانی اسلام می شمارند. منع زنان مسلمان از تعلیم جز یک عرفِ قبیلوی بیش نیست که این عرف قبیلوی هم در سراسر دنیا فقط در یک کشور وجود دارد و نمایندگی از اطیاف متعقل یک ملت نمی کند. شاید روزی دختران این وطن با حفظ معانی اسلام به مدارج تعلیم عالی نائل شوند و روزگاری را که امروز شاهد آن هستیم بحیث م...
نور ولوله

حمايت از همجنسگرایان در داخل میدان بازی فوتبال قطر

پروفیسور لورا مکالیستر که از خانم های فعال در عرصهء حقوق وورزش است کوشیده است با گذاشتن کلاه همجنسگرایان داخل میدان بازی شود،پلیس قطر چندین تن اعضای کلوپ تشویق کنندگان انگلستانی را که کلاه های لواطگرایی را بر سر داشتند توقیف کرده است خانم پروفیسور لورا گفته است این پیروزی اخلاق است که حد اقل برای چند لحظه با کلاه همجنسگرایان داخل میدان بازی در کشوری شدم که حق لواطگرایان را نمی پذیرد. نکته را در این خبر متوجه شوید. یعنی از نظر این زن پروفسور و"دانشمند" همجسنگرایی عمل اخلاقی است. من بارها گفته بودم که نواندیشی یعنی قبول تحول اخلاقی  و منع قبول ثوابت اخلاقی. .........................................
نور ولوله

اعتراض های غربی بر قطر ومطالب غربی از قطر

سال 2009 شیخ محمدبن حمد آل ثانی درخواست میزبانی جام جهانی فتبال از سوی قطر را برای اتحادیهء جهانی ورزش فیفا تقدیم کرد، در تقدیمِ چنین درخواست قطر تنها نبود بلکه دولتهای پرتگال،هسپانیه،انگلستان،هالند،بلجیم،روسیه به نمایندگی از اروپا،امریکا،مکسیک به نمایندگی از قارهء امریکا،جاپان،کوریای جنوبی به نمایندگی از آسیا وچندین کشور دیگر نیز درخواست میزبانی برای برگزاری مسابقات سال 2022 را تقدیم داشتند تا اینکه بالآخره جوزیف بلاتر رئیس آنوقت فیفا درخواست قطر را در سال 2010 پذیرفت،وشرطهای خود را تقدیم داشت که در رأس آن معیاری بودن میدانهای فتبال و بقیه نیازهای متعلق به آن بود و قطر نیز وعدهء فراهم سازی آن را داد . از همان زمان رقابت شدید با قطر آغاز گردید و تبلیغات منظم بر علیه قطر در این عرصه آغاز ش...
نور ولوله

فرمان جديد کشور سویس برای مسلمانان بخاطر ازدواج شرعی

کشور سویس در فرمانی از مسلمانان خواسته است از عقد ازدواج شرعی قبل از عقد ازدواج در محکمه که ازدواج رسمی گفته میشود خودداری کنند، ورنه جهتی که عقد ازدواج شرعی یعنی نکاح شرعی را انجام داده است جریمه وحتی زندانی خواهد شد، به گفتهء مقامات سویسی ازدواج های از این قبیل ممکن است باعث هتک حقوق جنسی افراد و تجاوز جنسی شوند. نکته این است که اگر این فرمان عقد ازدواج کسانی که زیر سن قانونی هستند را منع قرار دهد که عملا منع است وعملا در اروپا وجود هم ندارد حرفی نیست زیرا ازدواج زیر سن قانونی را مخالف نظم عمومی میشمارند و ما نیز مخالف عقد ازدواج صغیره و زیر سن هستیم و رواج فقهیی معاصر نیز همین است ، اما ممانعت از عقد ازدواج شرعی برای آنانیکه سن قانونی را تکمیل کرده باشند روی کدام اساس معقول منع میشود؟...
نور ولوله

ترکیه: اخیرا عدنان اوکتار به 8658 سال زندان محکوم شد

این عدد بالاترین عدد در فیصله های حبس  گذارش شده است،اوکتار چهار سال قبل از سوی پولیس بازداشت شده بود،اتهام وارد به وی کلاهبرداری و تجاوز جنسی وسوء استفادهء جنسی و تقلب وجعل اوراق گذارش شده بود. اوکتار زمانی توجه ملیونها تن در داخل وخارج ترکیه را بخود جلب کرد که نوعی جدیدی از دعوت به اسلام را به زعم خودش بطور لایف وزنده از کانال تلویزیونی خودش پخش میکرد، وی در قصری مجلل، ملبس به لباسهای زرحل،نشسته  بر اریکهء بخمل  واطرافش دختران بلند قامت و نیمه عریان ومُکَحَّل به رقص میپرداختند، و وی این کار خود را دعوت اسلامی توصیف میکرد، وی میگفت مردم وقتی یک دعوتگر مسلمان را ببینند که پول دارد ودر میان دختران عریان وخوشگل نشسته است بیشتر به اسلام مائل میشوند.او تقریبا تعدادی را به این ...
نور ولوله

روسها در جنگ اوکراین از مرحلهء سیلی و دست چنگاوکان به مرحلهء مشت وار کردن رسیده اند

روسیه و اوکراین امروز کییف پایتخت اوکراین مواجهِ حملات موشکی شدیدتری گردید، موشک ها پایگاه های حساس نظامی و انبارهای انرژی را هدف قرار دادند. معلوم میشود روسها در جنگ اوکراین از مرحلهء سیلی و دست چنگاوکان به مرحلهء مشت وار کردن رسیده اند، حملات موشکی روسها که اکثرا در هوا خنثی نمیشود و به هدف اصابت میکند غربیهارا وارخطاتر میسازد. در گفتگوی که سایت خبری الجزیره با اکرم خریف کارشناس امور نظامی  انجام داده است این کارشناس که جزئیات جنگ را تعقیب میکند گفته است: روسها گرچند تلفات بسیار داده اند اما پلهء ترازو هنوز به طرف انان مائل است، اسلحهء که غرب برای اوکراین داده است نشان میدهد که چنان مؤثر نبوده است که غربیها تبلیغات میکنند. وی میگوید معلو...
نور ولوله

گروه بیست یا "گروپ آف تونتی" اجلاس یا نشستِ خود را درکشورِ اندونیزيا برگزار کرد

طی این هفته  گروه بیست یا "گروپ آف تونتی" اجلاس یا نشستِ خود را درکشورِ اندونیزی برگزار کرد. در نشستی که روز سه شنبه پانزدهء ماه نوامبرجاری در جزیرهء بالی منعقد شد رؤساء ومقامات بلند رتبهء بیست کشورِجهان و رؤسای بانکها ونمایندگان نهادهای بزرگ مال واقتصاد گرد هم آمدند . رئیس جمهور اندونیزی آقای جوکو ویدیدو هفدهمین اجلاس گروه بیست را افتتاح نمود، وی در سخنرانی خود بر یک جهان عاری از جنگ فرا خواند وبر تحقق اهداف گروه بیست که در سال 1999 تأسیس شد تاکید کرد، ویدودو گفت جهان نباید جنگ سرد دیگری را تجربه کند. رئیس جمهوری امریکا جوبایدن و دکتاتورِچین شی جینپینگ در حاشیهء اجلاس مذکور با هم ملاقات کردند و این اولین مل...
نور ولوله

درنگِ دیگری بر بخشِ دوم مقالهء "درنگی بر پیوند اسلام و سیاست"

اشهدُ انَّ محمداًّ رسول الله دوستان بیاد دارند که چندی قبل مکثی در قبال یک مقالهء داشتیم که عنوان درنگی بر پیوند اسلام وسیاست را حمل میکرد،آنچه مارا به رد آن واداشته بود  در آن مقاله اثباتِ حشویاتی در دین اسلام بود که از آن نیست، و نفی بدیهیاتی از دین اسلام بود که در آن هست، وآن نوع اثبات حشویات  ونفی بدیهیات را خلاف معیارِعلمی شمردیم و با دلائل واضح بیان کردیم که پیوند اسلام وسیاست پیوند تصریح شده در نصوص اسلامی، وتطبیق شده در تاریخ اسلامی است و انکار آن معقول نیست، اینک برای تکرار آن نفی واثبات این پیوند چنان ثابت است که نویسندگان و اسلام پژوهان غربی آن را میدانند وعدیدی از خاورشناسان غربی به آن تصریح کرده اند. خاورشناس معروف ومترجمِ رباعیات حکیم عمرخیام،آقای فیتزگرا...
نور ولوله

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟

زمونږ فيسبوک