استاد سيد مسعود

No-IMG

استاد سيد مسعود

د استاد سيد مسعود لیکنی

حمايه نظامي تايوان از جانب امريكا؛ جنگ ميان تاجكستان و قرقيزستان؛ ترويكا و ساختار جديد

چند گپ بسيار مهم: ١- حمايه نظامي تايوان از جانب امريكا ٢- جنگ ميان تاجكستان و قرقيزستان ٣-ترويكا و ساختار جديد ٤-تحكيم بيشتر روابط  نظامي روسيه - چين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١- حمايه تايوان از جانب آمريكا: ١-١ رييس جمهور بايدن رييس جمهور اضلاع متحده امريكا در جواب خبرنگار كه آيا آمريكا در صورت حمله چين بر تايوان مداخله نظامي خواهد كرد و يا مانند حمله روسيه به اوكرايين ساكت و پاسيف عمل خواهد نمود، جدي شد ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢-١  او ...
نور ولوله

انتقال ۳،۵ ملیارد دالر افغانستان به سویس و کنفرانس شانگهای و محراق بحث افغانستان

سه تا گپ جالب : ۱- انتقال ۳،۵ ملیارد دالر افغانستان به سویس۰ ۲- کنفرانس شانگهای و محراق بحث افغانستان۰  ۳- بازهم سرازیر شدن ۴۰ ملیون دالر کمک های بشر خواهانه. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱- انتقال یک قسمت پول مسدود شده به  سویزرلند ( سویس) ۱- اصل گپ: ۱-۱.   آمریکا فیصله کرد ، ۹،۲ ملیارد  دالر  افغانستان را بعد از تحول به بهانه عدم تطبیق وعده های جاکمیت افغانستان   مطابق توافقنانه دوح...
نور ولوله

روسیه صدور گاز و نفت را به اروپا توقف داد

عکس العمل روسیه در برابر حملات اقتصادی غرب  بعد از ماه ها انتظار ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ زمستان  سخت در انتظار اروپا و افغانستان و پاکستان و شاید هم بیشترین جهان: ۱- روسیه به گول ناتو شوت می کند دروازه بان اروپا در هراس گول خوردن ۱- ۱ عمل غیر مترقبه روسیه و آغاز جنگ سخت اقتصادی علیه ناتو و اتحادیه اروپا با قطع شدن صادرات گاز به اروپا آغاز شد ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱-۲ اروپا نگران زمستان در پیشرو است ، گاز ضرورت حیاتی اروپاست و روسیه تامین کننده این گاز ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱-۳ گاز و نفت در کشور های پیشرفته صنعتی و در تمامی جهان عبارت از کالا های استراتیژیک به شمار می روند، ...
نور ولوله

بازي ها در مورد افغانستان جالب و مغلق شده؛ آمريكا، چين، هندوستان

چند تا گپ از چند تا كشور آمريكا، چين ، هندوستان بازي ها در مورد افغانستان جالب و مغلق شده پرسش ها در اين مورد؟ ١- ٧٠ اقتصاد دان امريكايي خواهان آزاد سازي پول هاي مسدود شده  توسط امريكا ، براي حركت اقتصادي افغانستان شدند ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢- جمهوري مردم چين نيز خواهان  استرداد پول هاي مسدود شده افغانستان كه از جانب   آمريكا بند آمده است ، شد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣- هندوستان بدون از سفير هند ديبلومات هاي خود را در سفارت  هند به افغانستان  فرستاد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١- كليات...
نور ولوله

تحقير چه سخت است

من امروز دانستم كه  موجود بي مقدار ،در جستجوي يك آشيانه تنهايي  بودم ، كه سكوتم را رنگ زند من امروز  ديدم كه دست بر سينه  ام كوبيد عزتم فرياد كرد  و گريست  و دانه هايش را چه آسان به آب ريخت من لبخند تلخ را به خدا دادم  و آب براي بي آب شدنم  چه عاشقانه گريست حالا تنها  يك لبخند تلخ برايم كافيست در كنار رود هاي مست كالبد من ،خشكيده ز بي آبيست در ميان  خلوت خود ساخته ام  زمين بوسيدم ،  يادي از پيكره عشق كردم. سرود آزادگي من ناله غمين شكستن خواند  ،دست بر دهانم خورد با سكوت مرگ را چه آشنا ، آشنا شدم سرو بلند قامتم چه بد شكست ، صداي شكستن اش را تنها دلم  ب...
نور ولوله

سفر هيات افغانستان برهبري سرپرست وزارت خارجه اميرخان متقي

١- پرسش هاي اساسي: ١- درجه اهميت چين براي افغانستان در چه حد است ؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢- چرا چين از بابت امنيت خودش از افغانستان نگران است ؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣- امريكا در اين بي ثبات ساختن چين از دهليز افغانستان نقش دارد؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤- چرا تا هنوز بعد از گذشت يك سال افغانستان نتوانسته اعتماد چين را كسب كند؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥- چه سبب وجود دارد كه در صورت عدم برسميت شناسي آمريكا بزرگترين رقيب هاي آمريكا اقدام برسميت شناسي حاكميت افغانستان نمي كنند؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ...
نور ولوله

هشدار به حاكميت و هوشيار باش به مردم؛ افغانستان آبستن تحولات جديد

١-كليات: ١- ١ تمامي واقعات بزرگ كه منجر به تغيرات مي شود يك بهانه موجود است ٠٠٠٠٠٠ ٢- ١ عامل و فاعل اين واقعات تاثيرات بنيادي در صورت وقوع حادثه دارد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣- ١ يازده هم ١١ سپتامبر و اسامه بن لادن  رهبر سازمان القاعده ، بهانه خوب حركت غرب براي اولين بار در افغانستان - جنوب آسيا بود كه باعث سقوط نظام طالبان در دوره اول حاكميت شد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠"" ٤- ١ در اين مرحله بزرگترين حمايه كننده نظام را مورد ضربه قرار دادند و خود نظام را بر اساس آن بي پشتوانه( مالي و انساني) ساختند ، ...
نور ولوله

حذف قانون و جاگزين شريعت؟ قانون در پهلوي شريعت ضرور است

قانون در پهلوي شريعت ضرور است هرج و مرج سياسي  اقتصادي نتيجه بدرنگ بي قانوني ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ امروز در  جهان همه  روي دولت هاي قانون مدار نكيه دارند و در صدد قوانين اند كه پله هاي رشد و توسعه اقتصادي اجتماعي را پي ريزي كند پس  بياييد يكجا در پي قانون شويم تا  آنانيكه نمي دانند و يا اندك مي دانند بدانند و آنانيكه مي دانند تحريك شوند و زياده در پي روشني قانون شوند ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١- چرا خواستم روي اين مسله يك نگاه زود گذر داشته باشم؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ حذف قانون را شنيدم اميد وارم اشتباه لفظي بوده باشد هدف : ١-١ روشني روي مفهوم اين پ...
نور ولوله

مسله آب و حقابه ميان ايران و افغانستان

- مقدار آب: ٧٥ مليارد مترمكعب آب  هاي زير زميني و سر زميني آب هاي جاري ( از ٢٧- ٣٥ مليارد متر مكعب)  تازه ترين رقم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ايران يكبار ديگر مسله حقابه را با افغانستان مطرح كرد در ابن مورد بايد: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١- چه بايد كرد: ١- ١ سياست نفي در نفي را در پيش گرفت ، اين بدين معني  است آنچه را كه ايران نمي پذيرد براي ما نيز غير قابل و پرسش بر انگيز است و قابل قبول نيست ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢ - ١ حقابه از ديد ايران درست است و بايد مطابق  معاهده  هيرمند انجام شود ؛ ولي از...
نور ولوله

كنفرانس تاشكند - ازبيكستان براي افغانستان

١- نام : كنفرانس براي امنيت و توسعه افغانستان ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١- كليات: ١- ١كنفرانس در ازبيكستان - شهر تاشكند مركز اين كشور با اشتراك ٢٠ كشور و سازمان و اشتراك وزير دارايي و نماينده خاص اضلاع متحده آمريكا و نماينده روسيه. داير گرديد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠""٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠"٠ ٢- ١ كنفرانس روي دو هدف آشكارا و دو هدف عميق و تهدابي و پنهان و بيرون از اجندا كنفرانس كارش را دوام داد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢- اهداف آشكار: ...
نور ولوله

يك مشوره به مردم!؛ حاكميت بشنود خوب است و اگر نشنود گله نيست

١- مردم گوش كنيد و دقيق بخوانيد كه چه مي گويم براي نجات خود از دست گرسنگي و فقر بايد  خودمان  در تحت شرايط فعلي دست بكار شويم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مردم افغانستان را مي توان به اين كتگوري ها تقسيم كرد اين كتگوري ها  زنان و مردان را شامل اند ١- كار دار هاي دولتي  ٢- تجار  و صاحبان صنايع و سرمايه ، چه كوچك و چه بزرگ ٣- زارعين و باغداران و مالداران ٤- افراد خانه دار ولي بيكار  ٥- روحانيون و ملا ها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١...
نور ولوله

ديوار روسي در مقابل ديوار آمريكايي

١- عكس العمل مردم ايران( در هيچ كشوري تا هنوز مردم تصميم  گير نبوده اند ) ١- ١ پوتين رييس جمهوري فيدراتيف روسيه براي پنجمين بار وارد تهران شد و بگرمي از جانب رهبري ايران استقبال گرديد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢- ١ واكنش هاي مردم ايران نظر به گزارش ماركيت واچ   سه دسته يي بود - دسته اول از آمدن پوتين مانند يك شريك استراتيژيك  مطمن در برابر حملات احتمالي استقبال كردند - دسته دوم نگراني هاي فرو رفتن بيشتر ايران در  كشمكش هاي منطقوي را به ضرر مردم ايران دانستند - دسته  سوم اين سفر را مانند ...
نور ولوله

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟

زمونږ فيسبوک