ابوشبير سعادت

No-IMG

ابوشبير سعادت

محترم ابو شبير سعادت از نويسندگان برجسته نهضت اسلامی است.

د ابوشبير سعادت لیکنی

نبوغ شاعری هم عجیب است !

زمانیکه نبوغ شاعری طُغیان کند اینطور میگردد که تراوش های ذهنی وفکری شاعر درسروده ذیل به نمایش گذاشته میشود . بناء استعداد های شعری هم یکی از نعمات بزرگ الهی است به هرکی اعطاء گردید وازآن به دفاع ازحق پرداخت و بگونه مناسب ومعقول استفاده لازم نمود بدون شک دیگران هم ازآن حظ میبرند وهمچنان سربلندی دنیا وآخرت نصیب شاعر خواهد شد واگرلاسمح الله به شکل لجام گسیخته ازآن به نفع ومدح طواغیت استفاده گردید نیازی به معصیت های دیگر نیست که وی را به جهنم متوصل سازد یعنی تنها همین عمل شاعری وی که درجای خلاف ازآن استفاده برده کافی است که ازرحمت حق بی نصیب ودرجهنم برای خویش جایگاه تعیین نماید . به خدا پناه ازشرور...
نور ولوله

مصاحبه جالب یک انجنیر تبعه جاپانی بایک افغانی !

انجنیر افغانی ازانجنیر جاپانی میپرسد ....... چگونه شما جاپانی ها همه ازتیزهوشی وذکاوتهای خاصی برخوردارهستید که تااین حد کشور ، ادارات وموسسات شما درعرصه های مختلفی از تکنالوجی وغیره پیشرفت وترقی بی نظیری درجهان نموده است  ؟ جاپانی درپاسخ گفت : شما به مراتب ازما کرده باهوش وذکاوتمند تر هستید . افغانی گفت چطور ؟! جاپانی گفت : ازهر( ۱۰ ) جاپانی یک جاپانی ذکی  و بقیه ( ۹ ) تن آن غبی وتنبل اند ، وازشما( ۹ ) تن ذکی و ( ۱ ) تن غبی وبیکاره است ....!! اما ما نخبگان ، اذکیاء و...
نور ولوله

فرق عُمده بین نظام اقتصادی اسلامی وغیراسلامی !

طوریکه واضح است ومتخصصین اقتصاد اسلامی نیزآنرا بیشترتوضیح داده اند که درجهان دودیدگاه اقتصادی مشخصی وجود دارد اولی اسلام عزیز است که ازمرجع آسمانی الهام میگیرد ومعیار اصلی آن کتاب الله وسنت رسول الله ( ص ) واجماع فقهاء ومجتهدین کرام میباشد ودیگرش وضعی بوده که بامتکی بر تلاشها و کاوش های تحقیقی بشر به میان آمده است یعنی گذاشته شده مفکوره بشر میباشد واین وضعی هم بخش مختلف زندگی جمع انسانهائی را دربرمیگیرد که ازاسلام عزیز که دین فطرت بوده بی بهره مانده وبه خود مشغول گردیده اند وبیشترین آن وابسته به دوسیستم یانظام عُمده ئی مرتبط است که درسطح جهانی مطرح شده است . مانند نظام سرمایداری ( کاپیتالیزم ) ونظام اشتراکی یا کمونیزم که هریک ...
نور ولوله

یک تحلیل مختصر از جو حاکم در کشور

امروزه اگر پیروان اندیشه کمونیسم ماده پرست بااستفاده ازفضای نامناسب و جانکاه موجود در کشور دوباره نفس تازه میگیرند ودرعین حال سیکولران دین ستیز بادیده درائی تمام برنظام اسلامی خورده میگیرند ومیتازند گویاکه دراسلام برنامه مشخص سیاسی واقتصادی وجود ندارد درینجا دوعامل عمده میباشد . اول اینکه حاملین عقاید کفری وایدیه های باطله خاصیتش همینست که تحمل موجودیت حق وحق نگران وگسترش حق پرستی را درماحول خود هیچگاهی ندارند . ودوم اینکه معامله گری برارزشها و عملکرد خلاف ادعای دین مدارانه تنظیم های سیاسی وجهادی اسلامی دردوسه دهه اخیر سبب شد تا نوکران استعمار شرق وغرب جرئت پیدانمایند واینطور فعالیتهای خصمانه ی...
نور ولوله

حُسنِ خاتمه !

دوکتور علی صلّابی ( حفظه الله تعالی' ) برگردان ازمتن عربی : ابوشبیر سعادت     آخرین لحظات زندگی شیخ عبدالحمید " کِشک " رحمه الله عَالِم ومُبَلِّغ معروف جهان اسلام که درمیان عرب واهل علم بنام فارس المنابر یاشجاع ترین شخص اهل منابر یادمیشد که برای دفاع ازحق وبیان واقعیتها دربرابرحُکاَّم ظالم هیچگاهی کوتاهی نمیکرد . موصوف یعنی شیخ عبدالحمید کِشک رحمه الله درشب جُمعه که شب اخیرعمرایشان درین دنیای فانی بود  ازفرزندانش پرسید : هنگامیکه پیامبراکرم ( صلی الله علیه وسلم ) جهان فانی را وداع گف...
نور ولوله

ملت مجاهد و خدا پرست کشور برنامه تجليل ننگين داکتر نجيب را بر هم زدند

طوریکه ملت مسلمان و بزرگ افغان درجریان هستند که امروزپنجشنبه دهم میزان ۱۳۹۹ ه ش تصمیم بربزرگداشت از کشته شدن داکترنجیب آخرین زمامداررژیم کمونیستی درافغانستان قاتل هزاران فرد جوان وپیر ودانشمند ونخبگان این سرزمین درتالارلویه جرگه  ازجانب هوادارن آن قراربود تجلیل یابد اما الحمدلله ازسوی ملت خداپرست و مسلمان کشور خاصتاً سپاهیان باشهامت حق علیه باطل این برنامه ننگین وشرم آور برهم خورد . یعنی زمانیکه هوداران اندیشه باطل لشکریان مومن وبادرک حق را مشاهده کردند قبل ازقبل میدان را تخلیه نموده وفراررا به قرارترجیح دادند . واین یک واقعیت مسلم است که دنیاپرستان بی دین هیچگاهی دربرابر حق پرستان باایمان...
نور ولوله

تعصب و قوم گرائی در میان افراد جامعه سبب تضعیف و حتی نابودی ملتها میشود !

درین شکی نیست که اسلام عزیز برای پیروانش ارشادات صریح دارد تا ازعصبیت وتعصبات قومی ونژادی وبرتری جوئی درمیان هم که سبب تضعیف وحتی ازبین رفتن وهمپاشی ملتها میشود به طور کلی بپرهیزند ودرعین حال نبی اکرم ( صلی الله علیه وسلم ) ازکسانیکه درهمچو امراض مهلک وکشنده درجامعه به نحوی گرفتاراند اعلام بیزاری فرموده اند . فلهذا درکشورکثیرالملیتی بنام افغانستان که مازندگی میکنیم باید به حدنهائی درتعامل بابرادران هموطن خویش محتاط باشیم تاخداناخواسته نشود ازماکاری سربزند درضمن اینکه حیثیت مارا درجامعه انسانی واسلامی خدشه داربسازد و نیزسبب تشت وپراگندگی و تضعیف هرچه بیشتر مردم خودشویم درحالیکه لازمه هرمسلمان متعهد وهدفمند اینست که بااندیشه تسا...
نور ولوله

الشیخ عبد الحمید کِشک ( رحمه الله )

الاخ ابومحمد الهلیس ترجمه: ابوشبیرسعادت     در کشوربرادر مصر به دنیاآمد ، فقیرزندگی کرد وفقیرازدنیارفت ، ازمتاع دنیاچیزی نداشت بجزفرشی که بالای آن عبادت مینمود ومیخوابید ، بینائی اش را ازدست داد درحالیکه آن مبارک ۱۷ سال داشت ، نزدداکتررفت تاچشمانش را عملیات نماید اما فرصتی که درین میان بود به خانه برگشت خواب بالایش غلبه نموده به خواب رفت درحالی پیامبربزرگ اسلام ( صلی الله علیه وسلم ) را درخواب دید که ایشان فرمودند : الله سبحانه وتعالی' میخواهد همینطور باشما ملاقات نماید ونیازی به عملیات نیست بنابرین زمانیکه وی ازخواب برخواست ازعملیات چشمش صرف نظر کرد ، شیخ رحمه الله میفرمود...
نور ولوله

در عمر ۹۵سالگی همچنان مشغول تألیف کتاب هستند!!

امام دنیا !! امام و مجدد، فقیه، اصولی، ادیب، شاعر، مفکر، مرد سیاست... امام یوسف قرضاوی شیخ غزالی"رحمه‌الله" در مورد ایشان می‌گوید: «شیخ قرضاوی شاگرد من بود، اما الان من شاگرد ایشان هستم.» ابوالحسن ندوی"رحمه‌الله"می‌گوید: «ایشان دانشمندی محقق هستند.» شیخ مصطفی زرقا"رحمه‌الله"می‌گوید: «من در هر مسئله&...
نور ولوله

دو شخصیت علمی متفکر و نهایت محترم و بزرگوار و بی بدیل عصر حاضر در جهان اسلام

یکی جناب محترم علامه فضیله الدکتور محمد یوسف قرضاوی ( حفظه الله ) شخصیت علمی مبارز مصری  ، متفکر ، مُبلغ ، تحلیلگر ، نویسنده معروف وچیره دست و سابق رئیس رابطه عُلمای جهان اسلام . ودیگری جناب محترم فضیله الدوکتور علی محمد صلابی ( حفظه الله )  ازکشورلیبیا اندیشمند اسلامی ، نویسنده معروف وتحلیلگرمسایل اسلامی . ومحترم دوکتورعلی محمد صلابی پیرامون شخصیت والای جناب قرضاوی صاحب مزید برآن مختصراً میفرماید که : ایشان یعنی جناب قرضاوی صاحب مُترجم واقعی تفکروسلوک اسلامی ‌وهمچنان ممثل وحامل اندیشه وسطیت تفکراسلامی درعصرحاضربرای انسان امروزونسل های بعدی میباشد...
نور ولوله

نامه دوکتور بلتاجی برای دختر شهيد خود اسماء البلتاجی

درست شش سال پیش بتاریخ ۱۳ اگست سال۲۰۱۴م نامه یکی ازرهبران تحریک اخوان المسلمین محمد البلتاجی اززندان بنام دخترشهید (۱۷) ساله اش ( اسماء البلتاجی ) که درمیدان رابعه العدویه قاهره ( مصر) توسط فایرمرمی عساکربی رحم حکومت کودتاچی عبدالفتاح السیسی به شهادت رسید .  (شاید نامه های زیادی را مطالعه و یا هم  نوشته باشید، مگر امروز نامه یک پدر را که بنام دختر شهید خود نوشته مطالعه کنید-  نامه یک رهبر اخوان المسلمین محمد البلتاجی که بنام دختر شهید 17 ساله اش (اسما البلتاجی)  نوشته مطالعه نمایید کسیکه در مصر به شکل  ظالمانه مورد هدف گلوله قرار گرفت...
نور ولوله

دوکتور عبد الباقی امين آرمان صلح را با خود بُرد

انا لله و انا الیه راجعون! باتاسف شدید خبرنهایت دردناک و غم انگیز دیگری بر زخم ودرد ملت مسلمان افغان علاوه گردید یعنی شخصیت علمی ، فرزانه وآگاه دراموردینی ، فقهی ومسایل سیاسی وحقوقی وهم چنان بادرد و دلسوز به مردم جناب دوکتور عبدالباقی امین،ازولایت میدان وردک که عضویت رهبری جمعیت اصلاح، استاد دانشگاه و ریس مرکز مطالعات استراتیژیک قاصد را به عهده داشتند توسط دشمنان کوردل دین ووطن و مردم افغانستان بیرحمانه به شهادت رسانیده شد . استاد شهید که ازمسایل علمی ، سیاسی وتحقیقی باتوجه به اوضاع وحالات اسفناک کشور معلومات وتجربه کافی داشتند وازجمله بزرگترین سرمایه های معنوی وملی کشور به شمارمیرفت امروز چهار...
نور ولوله

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟