ابوشبير سعادت

No-IMG

ابوشبير سعادت

محترم ابو شبير سعادت از نويسندگان برجسته نهضت اسلامی است.

د ابوشبير سعادت لیکنی

وصایای دهگانه اِمام شهید حسن البنأ (رحمهُ الله(

۱ - هرگاه صدای آذان را بشنیدی در هر حالی که باشی برخیز و به سوی نماز بشتاب . ۲ - قرآن را تلاوت کُن یا آن را مُطالعه نما و یا به آن گوش فرا ده و یا به ذکر خدا مشغول باش و اندکی از وقت خود را بیهوده تلف مدار . ۳ - در جهت یادگیری و تکلم به زبان عربی فصیح تلاش کُن زیرا تکلم به زبان عربی فصیح از شعایر اسلام] و زبان قرآن [است . ۴ - از زیاده‌روی در جدل پرهیز کُن که جدل در هر موردی که باشد در آن خیری نیست . ۵ - زیاد نخند زیرا قلبی که با خدا ارتباط دارد و در بند خُداست ساکت و سن...
نور ولوله

مَسجِد در تحت زمین در الجزائر

مَسجِد در تحت زمین یعنی ( مسجد زیرزمینی ) درالجزائر ، واِعمار این مَسجد برمیگردد درسال ۱۹۴۰ میلادی ، هنگامیکه استعمار کشور فرانسه مُسلمانهای اهل منطقه را از عبادت خدای واحد ولاشریک و ادای نماز منع مینمود . اینست برخورد ظالمانه وتُحفه ی کشورهای استعماری علی الخصوص استعمار فرانسه درقِبال کشورهای اسلامی که تعدادی از حاکمان وباشندگان آن دردام مکارانه آنها میاُفتند . باید نسل جدید امروزی درعرصه های مختلف زندگی متوجه به موامرات ودسایس شوم وخصمانه دشمنان اسلام باشند ، وهیچگاهی فریب نیرنگهای شیطانی آنان را نخورند . بلکه درقدم نخست خویشتن را از دین وفرهنگ و تاریخ واقعی اسلام ومسلمانان وبرخورد ظالمانه ووحشیانه دشمنان تاریخی وسوگند خ...
نور ولوله

انواع اشک

۱ - اشک بُزرگ ، او اشک فتح ونصرت وپیروزی است. ( اِنتصار) ۲ - اشک معصومیت ، اواشک اطفال وکودکان است. ( اطفال ) ۳ - اشک ثمربخش ، او اشک تاثیرگذار ومفید وسودمند یعنی اشک رجوع وبازگشت به سوی خُدا است .( توبه ) ۴ - اشک رقیق ولطیف ، اواشک خانمها است که باثر روش عاطفی فطری آنها گاهی ازچشمان شان سرازیر میشود . ( زنان ) ۵ - اشک زیبا ، اواشک وفابه عهد وپیمان است که هیجانی ازچشم فرومیریزد . ( وفاداری ) ۶ - اشک حُزن وغمگینی ، اواشک مات...
نور ولوله

آشنایی مُختصری باقُرآن !

باید عرض نمود قُرآنکریم کتاب عجیبی است که خودش را خود به معرفی می گیرد ، یعنی اگرباتلاش اندکی دقت شود همه چگونگی قُرآن واضح میگردد که ازجانب کی برای کی وبرای چه مقصدی وبوسیله چه کسی فرستاده شده است ونیازبیشتری هم به لفاظی وقلم فرسایی را ندارد ، چون خالق لایزال درآیتی ازکلام مبارکش به صراحت فرموده است که : ( ولقد یسرنا القُرآن للذکر فهل من مُدَّکر ) آیه ۱۷ سوره قمر .  یعنی : هرآئینه ما قُرآن را ما سهل وآسان ساخته ایم ، آیا پندگیرنده یی است . البته به استثنای اینکه مُفسرین گرامی ، علمای کرام ودانشمندان موشگاف ومحقق تشریح وبیان مزید مسایل را نموده اند . به هرحال قُرآنکریم چلنج میدهدکه : شک...
نور ولوله

۱۰، ده روِش‌ ساده برای پس‌ انداز پول !!!

به اِشتراک بگذارید تا همه مُستفید شوند ! ۱ - هرآن چیزهایی را نخرید که می‌خواهید ؛ یعنی چیزی را بخرید که به آن نیاز دارید . ۲ - برای خریدن، زود تصمیم نگیرید. (یکبار بازار را بررسی کنید به ویژه در کابل ؛ مبادا که جنس 500 قیمت را 700 افغانی بخرید. یعنی بعد از مقایسۀ قیمت‌ها، خریداری کنید. ) ۳ - از چانه‌ زدن نشرمید. ( با چانه‌زنی می‌توانید مقداری از پول‌تان را پس‌انداز کنید. به یاد ...
نور ولوله

جنگ همواره تباهی را ببار میآورد

این مبرهن است درهرنقطه یی اززمین که ازجانب قوتهای استعماری واستیلاگرجنگ های فرسایشی بوقوع میپیوندد ،  فرجامش تباهی بوده وخسارات هنگفت جانی ومالی را درقبال داشته ودارد . یعنی ازاثرآن عالم بشریت متضرر گردیده ، خون ناحق ریختانده شده ، باشندگان محل معلول ومعیوب میگردند وحتی مردم عام ناچار به ترک خانه وکاشانه شان شده ودرمناطق وکشورهای دیگر آواره ودربدر میشوند . باتاسف درجمع کشورهایکه درعصرحاضرشکار همچواهداف خصمانه گردیده یکی هم مردم بلاکشیده ومظلوم افغانستان بوده که درنیم قرن اخیر لذت تلخ این پدیده شوم یعنی جنگ های خانمانسوز تحمیلی واثرناگوارهجوم بیگانگان را چشیده اند که مابقای آن هنوزهم ادامه دارد . ودرعین حال امروزطوریکه ...
نور ولوله

طفلک معصوم زابلی حیدر جان شهید شده وپِدرود حیات گُفت

تلاشهای تیم عملیاتی گروه نجات حیدرجان طفلک معصوم زابلی بعد ازسه شبانه روز به پایان رسید اما حیدر جان شهیدشده وپِدرود حیات گُفت . درین شکی نیست که الله سبحانه وتعالی' زندگی ومرگ را برای امتحان خلق نموده تا اینکه مشخص گردد که کیها اعمال نیک انجام میدهند وکدامها برخلاف آن عمل مینمایند وهمچنان ازینکه همه درهرحالتی درزندگی دنیا باامتحان روبرو اند برخی به آزمایش کمی وبعضی به امتحان متوسط وعده یی هم به امتحانات وابتلاءات بزرگی روبرو میشوند ولی رویهمرفته این سنت خداوندی است که با آوردن یک واقعه ویاحادثه یی درزندگی فردی ، خانواده یی ویاهم گروه وجماعتی اکثرافراد محیط وماحول وحتی جامعه مورد آزمایش قرار میگیرد . ومیتوان درین مورد قضیه طفل معصوم زابلی حیدرجان شهید ...
نور ولوله

بیست و شش دلو روزشکست و فرار روسها از افغانستان !

افغانهای سربلند وصادق به وطن چی درداخل کشور باشند ویا درخارج ازآن ، روزهای تجاوز وحشیانه وفرار امپراطور ها درافغانستان را هرگزفراموش نمیکنند اما سوال اینجاست هر شخصی ازین سرزمین درهرکجائی که بودند وهستند ویادرهرموقفی که قرار داشتند یادارند آیا درمحدوده صلاحیت شان مصالح علیای دین وکشور را درنظرگرفته مسئولانه عمل کردند ویاخیر ؟ بناء ما درکمتر از نیم قرن اخیر شاهد تجاوز وحشیانه دوامپراطور بزرگ جهانی هریک اتحاد جماهیر شوروی سابق وامریکا وهمپیمانان شان برملت مظلوم کشور بودیم که درمقابل مردم مسلمان و شهیدپرور افغان مردانه وار رزمیدند ودربرابر هجوم آنها ایستادند ، ودرین راستا قربانی های بی دریغ جانی ومالی را متحمل شدند که سرانجام به شکست مفتضحانه آن امپراطورها منتج گردید . بناء امروز ۲...
نور ولوله

مَراحل زندگی و مرگ اِنسان !!!

خالِق هستی وذات ذوالجلال میفرماید : *  مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ  یعنی : اززمین ( خاک ) شمارا آفریدم . *  وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ یعنی : شمارا به آن برمیگردانیم . * وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ - آیه ۵۵ سوره طه' یعنی : ودوباره شمارا ازآن بیرون می آوریم . نوت : طوریکه مبرهن است زمانیکه انسان بعد ازمرگ دوباره زنده میشود ، بدون شک درمطابقت با ایمان واعمالش حشر ودرپرتو آن نسبت به آینده وی فیصله خواهد شُد . دُعا میکنیم که...
نور ولوله

شکست دو ابر قدرت جهان با دو اندیشه باطل در افغانستان !

طوریکه همگان آگهی دارند که درجریان بیش ازچهاردهه اخیر مردم ستمکشیده کشورما باوجودمحرومیتهای زیادی تجاوز ، اشغال وفرار دوابرقدرت جهان یعنی اتحادجماهیرشوروی سابق بااندیشه کمونیزم وهمچنان ایالات متحده امریکا وهمپیمانان شان باادعای دروغین دیموکراسی را تجربه نمودند . یعنی درس آزادی خواهی ومقابله باتجاوزرا به جهانیان آموختند اما خود به گونه های مختلف قربان شدند ، چون شمع به دیگران روشنی افروختند امادرمقابل خود درآتش آن سوختند . درحالیکه قوتهای متجاوزبعدازشکست وشرمساری راه خودرا پیشه گرفته ورفتند ولی هنوز باتاسف گلیم جنگ خانمان سوز ( پی آمدتجاوز ) ازین سرزمین برچیده نشده است .   الله متعال به مردم ما خاصتاً به بزرگا...
نور ولوله

اسرائیل کشورکه جزوحشت و دهشت و جنایت آفرینی دیگرچیزی را به رسمیت نمیشناسد !

اسرائیل یعنی کشورخودکامه تروریستی جهانی که جزوحشت ودهشت وجنایت آفرینی دیگرچیزی را به رسمیت نمیشناسد ! اگراوضاع کنونی جهانی پیرامون قضیه فلسطین وبیت المقدس وهمچنان جنایات بشری یهودیان درآنجا را دریک نگاه گُذرا به بررسی بگیریم حالت عجیبی به مشاهده میرسد یعنی درین روزها دربرخی ازکشورهای غیراسلامی چون نیوزیلند ، جاپان ، لندن وامثالهم برعلیه بمباردمان وحشیانه وسایرجنایات نابخشودنی اسرائیل بالای ملت مسلمان ومظلوم فلسطین درقُدس اشغالی تظاهرات میشود وباالفاظ شدید تقبیح میگردد ومخالفت شان را باهمچواعمال ضد بشری نشان میدهند اما درمقابل دراکثرکشورهای اسلامی حالت طوری پیش میرود گویا هیچ چیزی درجهان رُخ نداده است . درحالیکه درفلسطین اشغالی که قبله اول مُسلمانها درآنجا ...
نور ولوله

اسرائیل دانه سرطانی یادرد ناسور امت اسلامی

مرورکوتاهی پیرامون بوجود آمدن کشور اسرائیل امروزی : کشوراسرائیل رسماً درسال ۱۹۴۸ میلادی تأسیس شد.  اگرچه تاریخ اسرائیل راباید مشتمل بردوبخش تاریخ یهودیان درسرزمین باستانی اسرائیل وتاریخ کشور مدرن اسرائیل دانست.  این کشورتقریباًدرمکان پادشاهی باستانی یهودی واقع شده‌است بااین تفاوت که آن سرزمین باستانی شامل کرانه باختری رود اردن نیز بوده‌است. این محل زادگاه زبان عبری بوده‌است که در اسرائیل امروزه بدان صحبت می‌شود. علیرغم دست به دست شدن سرزمین اسرائیل بین امپراتوری‌های مختلف در طول قرون، بیشتر جمعیت این سرزمین تا قرن سوم میلادی یهودی باقی ماندند...
نور ولوله

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟

زمونږ فيسبوک