قاضی محمود الحسن جاهد

No-IMG

قاضی محمود الحسن جاهد

د قاضی محمود الحسن جاهد لیکنی

جوانان بیشتر علاقه به درس قرآن پاک دارند

اظهارات دو جوان، علاقه به تدریس را برایم افزایش داد، هردو جوان،  روز گذشته با اظهار علاقمندی شان من را بیشتر حوصله بخشید، آن دو بعد از ختم درس تفسیر نزدم آمدند یکی آن دو به زبان پشتو گفت؛ من خبر نبودم که اینجا درس تفسیر است امروز اطلاع یافتم آمدم از او پرسیدم از کجا می آیید گفت از منطقه سیلو، دومی برایم گفت در رمضان در کدام تایم درس می خوانید گفتم بعد از یک بجه شروع می کنیم برایم گفت من محصل استم، درس پوهنتون ما بعد از ظهر است من رسیده نمی توانم ،اگر در همین تایم خوانده شود، از اظهارات این دو جوان انرژی و علاقه من بسیار افزایش یافت که باید به مشکلات علمی و دینی  جوانان رسیدگی شود و علما ودانشمندان حتما مسولیتهای دینی شان را ادا کنند ...
نور ولوله

شیخ القرآن و الحدیث حافظ محمد شعیب حفظه الله

من درس آخری بخاری شریف را ازشیوخ زیادی شنیده ام شیخ حسن جان رحمه الله (پشاور، جامعه امداد العلوم مسجد درویش) شیخ زر ولی مرحوم از کراچی در مدرسه  شیخ اسرائیل در مردان وده ها شیوخ افغانی ......... اما آنچه در روز دوشنبه در مدرسه عطائیه واقع شاه راه کندز علی آباد،  درس آخر صحیح البخاری را از حافظ محمد شعیب شنیدم کاملا کم نظیر بود' توانائی علمی' جرآت و فصاحت وی تنها درتدریس وقرائت قرآن پاک ' قابل توصیف وتمجید است' او شخص بی آلایش و بی تکلف است ' ساده زندگی دارد وخاکساری را دوست دارد' حق گو وراست زبان است' مردی که باشندگان کندز اورا دوست دارند، به تدریس علاقمند وهر سال مردم از فیوضات جلسه ختم بخاری وتقریرش فیض می برند' الله او را در حفظ وامان خود نگهدا...
نور ولوله

دوام جنگ در میان کشور های کفری، راه زوال امپراطوری آنها است

همیشه جنگ برضد مسلمانهاودر کشورهای اسلامی بوده، که سبب پیدایش مشکلات وفقر وتنگدستی مسلمانان شده است. کشور های کفری و رهبران آنها همیشه کوشیدند تا سرزمینهای مسلمان نشین را تخته مشق خود قراداده ، درگیری هارا تشدید بخشیده ناآرامی هارا ثابت نگهدارند، اکثر متولیان امور و رهبران مسلمانان هم به باریکی وحساسیت موضوع متوجه نشده آله دست بیگانگان شده با مردم خود جفا کرده راه نفوذاستعمار ودوام جنگ را زنده نگهداشته اند. حال درین شرایطی که کم وبیش جنگ در سرزمینهای کفری شعله ور شده از پیامد ناگوار آن ناراحت اند، باید مسلمانان  با اغتنام از فرصت برای بهتر شدن وضع خود دست به کار شده برای ایجاد رعبی ، که استعمارگران را مجبور سازد، تا به حق ارادیت و استقلال فکری مسلمانان تن دهند کار کنند، تاد...
نور ولوله

روز زن، کدام زن؟

امروز نام زن ورد زبان همه است، اما ببینیم که زبان این شیفتگان  باقلب های شان  چه مناسبت دارد، آیا ازین موجودی که دارای عزت وکرامت است ، این روز را به او نسبت دادن برای حفظ عزت وحقوق حقه اوست یا آنکه نام بی مسمای است که برای اهداف واغراض خاص از او سود جوئی وکامگیری می شود. تعاملات زمان وارائه کنندگان اوهام، هیچگاه به زن حق قایل نیستند بلکه می خواهند که از او به مثابه متاع بازار استفاده نموده تنها عکس او را برای بازاریابی وکامجوی خود در بی ارزش ترین متاع بازار برچسب کنند، شما با دقت ومو شگافی به کنه حقایق دست یابید، ببینید که عکس این موجود مکرم رادر پوش شامپوی دوروپیه گی نیز میزنند که بعد از استعمال ، همان پوش با عکس زیبای زین زیر پا می شود ویا به کثافت دانی انداخته می شود، آیا شم...
نور ولوله

حرف آسان است اما عمل مشکل

درحرف وسخن ودعوا هیچ کس کمبودی ندارد، ما شاهد دعواهای بسیار بلندی استیم، که انسان را به تعجب می اندازد، انسان باشنیدن دعواها ولاف ها چنان می پندارد که ما همیشه تمثیل کننده دین واقعی و احیاکننده زمان خلفای راشدین استیم ، حتی گاهی تصور خاطی انسان ، گامی پیشتر ازخلفا را درذهن مجسم می سازد، اما زمانیکه وارد عمل شده ادعاهای خود را تمثیل می کنیم، از شرم وحیا وترس از وعید لم تقولون مالاتفعلون کبر مقتا عندالله ان تقولو مالا تفعلون مارا بیم می گیرد که مبادا زمین چیر شود وما در آن فرو نرویم . ما زمانی ممثل واقعی دین ، احیا کننده شعایردینی و برپاکننده نظام عدل الهی می گردیم که در وجود خود دین را تعبیه کرده از هرسلول بدن ما ندای دین بالا شود ودر تمامی کردار وافعال سمبول واقعی دین وارزشهای دینی گردیم...
نور ولوله

چرا ۲۶ دلو رخصتی عمومی است؟

این روز ، روزی شکست و گریز شوروی ها از افغانستان است. این روز روزی است که روسها دست از حمایت داکتر نجیب برداشتند و افغانستان را ترک کردند. کودتای کمونیستی در افغانستان به حمایت روسها صورت گرفت، نور محمد ترکی ، حفیظ الله امین، ببرک کارمل و داکتر نجیب مهره های اصلی و گماشتگان روسها در افغانستان بودند. با شکست و گریز روسها از افغانستان، داکتر نجیب برای اغفال و فریب دادن ملت مسلمان افغانستان، مصالحه ملی اعلان کرد. قهرمانان اصلی برای راندن شوروی ها ، مجاهدین بودند. مجاهدین در تاریخ بشریت کارنامه را انجام دادند که نظیر آن در تاریخ زندگی بشریت کمتر دیده شده است...
نور ولوله

اخلاص در عقیده وعمل انسان را بر شیطان غالب می سازد

روز گاری مردم درختی را پرستش می کردند، عابدی تبر را به دست گرفت و به خاطر قطع کردن آن درخت حرکت کرد، در راه شیطان به صورت مردی نمایان شد وپرسید که کجا می‌روید عابد گفت:میروم آن درخت را قطع می کنم شیطان گفت من نمی مانم،  هردو مشاجره کردند و باهم جنگیدند، عابد غالب شد وشیطان را به زمین انداخت ، شیطان به عابد گفت برگرد من هرروز به تویک دینار می دهم عابد برگشت،  شیطان چند روز به او یک یک دینار داد سپس آنرا قطع کرد ، عابد بر آشفته شد،  تبر را گرفت وبه خاطر بریدن درخت حرکت کرد، شیطان در راه مانع او شد هردو جنگیدند وباهم در گیر شدند اما شیطان عابد را چپه کرد، عابد تعجب کرد که این مردی را که چند روز پیش چپه کرده بود چرا او امروز این عابد را چپه کرد، علت را پرسید به جواب گفته شد که چند روز پیش اخلاص درعمل عابد...
نور ولوله

اسلام جوابگوی نیازها است

انسان موجود محتاج ونیازمند است، تمامی نیازهای انسان را،  هیچ انسان پوره کرده نمی تواند.  برای براورده ساختن نیازها، الله متعال اسباب ووسایلی را آفریده است که هریک به برآورده ساختن گوشه از احتیاجات انسان حرکت می کند . الله جل جلاله روی حکمت عالیه خود موجودات زیادی را آفریده است تانیازهای انسانی مرفوع شده به عبادت خدا بپردازد ودرشناخت رب خود دلایلی بی شماری را در محیط وماحول خود باچشم سر ببیند ودلیلی برای انکار وانحراف باقی نماند . حرکت آفتاب ومهتاب ، رفت وآمد شب وروز ، اختلاف این دو، وزیدن بادها ، حرکت کشتی دردریا باریدن باران و........................هرکدام به انسان بهره رسانده گوشه از نیازهای انسانی را دورساخته دربقا ودوام زندگی انسان نقش دارند...
نور ولوله

شش جدی روزی که روسها به افغانستان بی شرمانه هجوم آوردند

افغانستان باربار مورد تهاجم ابرقدرت های وحشی قرار گرفته هیچگاهی آرام نبوده است . درست چهل و سه سال قبل روز ششم جدی سال 1358 روسها برافغانستان هجوم آوردند ، هدف این تهاجم دفاع وحمایت از رژیم تحت الحمایه روسها بود که در ابتدا توسط جناح های خلق وپرچم رهبری واداره میشد . این دو جناح چپی که پیرو نظریات مارکس وانگلس و مدعی تسلط واقتدار کمونیزم درافغانستان بودند ، به تاریخ 7ثور سال 1357در نتیجه کودتای نظامی، قدرت سیاسی کشور را، به دست گرفته برمبنای آیدیای لینینی، دولت ملی و دموکراتیک را اعلان کرده بودند و به اصطلاح خودشان با تعقیب روش وشیوه لینینی، انقلاب قهر آمیز نموده از حقوق پرولترها (کارگران)دفاع وبا نظام کاپیتالستی وبورژوازی مقابله وجلو استثمار فرد ازفرد را گرفته، مالکیت خصوصی را ملغا اعلان می کنند ....
نور ولوله

اشتباه درسیاست جبرا ن ناپذیر است

انسان باید درمیدان سیاست بسیار سنجیده و حساب شده گام بردارد ، درسیاست بزدلی و تهور زیانهای جبران ناپذیر دارد . درمیدان سیاست حزم و دوراندیشی انسان را از اشتباهات دور نگهداشته به نضج و کمال می رساند، اما در کشور ما در میدان سیاست حزم و دوراندیشی اصطلاح نامانوس و غریبی است که جای آنرا شتابزدگی،  قلق و اضطراب گرفته است. بیشترین مشکلات، محصول عملکردها و اشتباهات سیاسی سیاسیونی است که در سیاست توانائی نداشته از خوش باوری های مردم به گونه های مختلف بهره برداری کرده آینده کشور را در نظر نگرفته اند . باگذشت روز وسال و پختگی سن وسال، تجربه بیشتر شده فکر واندیشه درمحراق بلندتری قرار گرفته راه بیرون رفت ازمشکلات در آئینه زندگی چه...
نور ولوله

تمدن اسلامی (در صد سال اخیر)

امروز یکی از استادان حقوق وعلوم سیاسی (موسسه تحصیلات عالی آریانا) راجع به آثار تمدن اسلامی در صد سال اخیر پرسشی را مطرح کرد و فرمود : که مسلمانان برای ارائه چهره اصلی تمدن اسلامی درین صد سال اخیر چه کارهای را انجام داده اند ؟ استادان گرامی با کمال امانت داری با بحث معقول و مفید سخنانی را گفتند و مطالبی را اظهار کردند که هر کدام در جای خود قابل تقدیر است ،اماآنچه مهم و ضروری است اینست که بایدبرای بهتر ساختن تمدن و پیشرفت چشمگیر در آینده   در دو محور، کار اساسی و بیشترصورت گیرد . یکی اینکه علما و دانشمندان مسلمان در عصر حاضر با تشکیل یک کمیته اصلی و چندین کمیته فرعی از کشور های اسلامی در ابعاد مختلف از علوم (ساینس و تکنالوجی و بخش های مختلف از علوم شرعی) با تحقیق و موشگا...
نور ولوله

مردم سیاست را به معنی چل و فریب می دانند

در وطن ما هرکه سیاست دان و در سیاست داخل شد او فریب کار و دروغ گو می شود ، روی این ، مردم ما به سیاسیون اعتماد ندارند . باید این شیوه را تغییر بدهیم و از سیاست به شکل عملی تصویر درست برای مردم پیش کنیم تا مردم بفهمند که سیاست دروغ و چل و فریب نی بلکه رعیت داری و تنظیم و ترتیب درست کارهای مردم است و سیاست دان ها و سیاست مدار ها خدمتگارهای واقعی ملت اند ، متاسفانه سیکولارها روش فاسد و طریقه غلط از سیاست را در کشور ما اساس گذاشتند تا مردم از سیاست تعبیر و برداشت غلط کنند ، هدف آنها این بود تا مردم فکر کنند که سیاست از دین جدا است و عقیده مزخرف شان را ازین راه در میان مردم پیاده کنند و خودشان با مکر و حیله ودروغ و فریب بر مردم حکومت کنند . تاسف ما به این است ...
نور ولوله

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟

زمونږ فيسبوک