قاضی محمود الحسن جاهد

No-IMG

قاضی محمود الحسن جاهد

د قاضی محمود الحسن جاهد لیکنی

تمدن اسلامی (در صد سال اخیر)

امروز یکی از استادان حقوق وعلوم سیاسی (موسسه تحصیلات عالی آریانا) راجع به آثار تمدن اسلامی در صد سال اخیر پرسشی را مطرح کرد و فرمود : که مسلمانان برای ارائه چهره اصلی تمدن اسلامی درین صد سال اخیر چه کارهای را انجام داده اند ؟ استادان گرامی با کمال امانت داری با بحث معقول و مفید سخنانی را گفتند و مطالبی را اظهار کردند که هر کدام در جای خود قابل تقدیر است ،اماآنچه مهم و ضروری است اینست که بایدبرای بهتر ساختن تمدن و پیشرفت چشمگیر در آینده   در دو محور، کار اساسی و بیشترصورت گیرد . یکی اینکه علما و دانشمندان مسلمان در عصر حاضر با تشکیل یک کمیته اصلی و چندین کمیته فرعی از کشور های اسلامی در ابعاد مختلف از علوم (...
نور ولوله

مردم سیاست را به معنی چل و فریب می دانند

در وطن ما هرکه سیاست دان و در سیاست داخل شد او فریب کار و دروغ گو می شود ، روی این ، مردم ما به سیاسیون اعتماد ندارند . باید این شیوه را تغییر بدهیم و از سیاست به شکل عملی تصویر درست برای مردم پیش کنیم تا مردم بفهمند که سیاست دروغ و چل و فریب نی بلکه رعیت داری و تنظیم و ترتیب درست کارهای مردم است و سیاست دان ها و سیاست مدار ها خدمتگارهای واقعی ملت اند ، متاسفانه سیکولارها روش فاسد و طریقه غلط از سیاست را در کشور ما اساس گذاشتند تا مردم از سیاست تعبیر و برداشت غلط کنند ، هدف آنها این بود تا مردم فکر کنند که سیاست از دین جدا است و عقیده مزخرف شان را ازین راه در میان مردم پیاده کنند و خودشان با مکر و حیله ودروغ و فریب بر مردم حک...
نور ولوله

اگر بزرگان امارت محترم اسلامی افغانستان توجه کنند

برافراشتن بیرق امارت اسلامی افغانستان بالای موترهای رنجر و عراده جات دیگر ، در هنگام عبور و مرور در کوچه ها و سرک های که پر از خاک و گرد و غبار است، از دید من عظمت و ابهت بیرق را کم می سازد ؛ زیرا این بیرق ها که در آن کلمه طیبه نوشته شده است با گذشت چند روز بسیار چرکین و سیاه به نظر می رسد و چون تکه ای سفید است خیره و غبار آلود دیده میشود . دوم آنکه یک عده مردمان استفاده جو این بیرق را برای رسیدن به اغراض خاص خود در موتر های شان نصب می کنند و از آن سود جوئی کرده به مردم چنان نشان می دهند که ایشان مربوط امارت اند ، درصورتیکه با حمل این بیرق ، عمل خلاف شرع را مرتکب شوند ،  مردم تصور می کنند که افراد منسوب به امارت اسلامی عم...
نور ولوله

حقوق زن یعنی چه ؟

آمریکا و کشور های خارجی به بهانه حقوق زن ها، امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت نشناخته با طالبان راه دشمنی را اختیار کرده اند . حال سوال اینجا است که حقوق زن یعنی چه ؟ این تشویش و مطالبه امریکا و دیگر کشورهای استعماری کفری ، انتقاد بر اسلام و دین مسلمانها است. آنها با این خواست نامشروع و حرکت استکباری،  می خواهند که بر اسلام خورده گیری کرده آزادی منحط غربی را در جامعه افغانی حاکم و فحشا را ازین راه اشاعه و گسترش دهند . دولت سیکولار قبلی که به فرمایشات غربی ها عمل کرده از زنها به حیث وسیله فحشا بهره برداری میکردند ، ماهیت اصلی  جامعه اسلامی افغانی را ، زیر سوال برده در اشاعه فحشا دست بالا داشت ، در نهایت ام...
نور ولوله

به خاطر تربیت سالم و رشد فکری زنان و مردان باید مدارس دینی ذکور و اناث زیاد شود

به خاطر تربیت سالم و رشد فکری زنان و مردان باید مدارس دینی ذکور و اناث زیاد شود و مدارس موجود تقویه گردد برای انجام این کار علمای افغانستان کوشش نمایند و امارت اسلامی از آنها حمایت و برای تقویت آنها امکانات مادی در اختیارشان قرار دهد . امامان مساجد مکلف گردند که دو وقت برای اهالی شان درس بدهند یک وقت درس تفسیر و یک وقت درس حدیث،  موذنین مساجد درس های ناظره و کتاب های ابتدائی را شروع کنند و ازطرف وزارت حج و اوقاف این برنامه ها تنظیم و وارسی جدی شود و هم چنان مردم تشویق شوند تا به دروس شرکت نمایند . مامورین رسمی دولت وظیفه داده شوند تا حتما درین حلقات دروس دینی اشتراک نمایند و برای مامورین ه...
نور ولوله

حیثیت قانونی نشست آمریکائی هابا امارت اسلامی افغانستان

نشست دوروزه آمریکائیها با افراد بلند رتبه امارت اسلامی افغانستان در قطر ، نشان می دهد که امارت اسلامی افغانستان نزد آمریکائیها دولت مشروع و قانونی بوده نمایندگی از مردم افغانستان را می کند . فعلا تحریک طالبان یک جهت قضیه نیست و حتی مخالفین مطرح و دارای اوتوریته در کشور را که قسمت اراضی را در دست داشته باشند ندارد،  اینها کاملا افغانستان را تحت سلطه خود داشته به عنوان قدرت بلامنازع عرض اندام کرده است  ونحوه حکومت و سیاست خارجی شان را اعلان کرده در جهت تحکیم پایه های حکومت مصروف اند . عدم شناخت دولت ها معنی عدم موجودیت دولت در افغانستان را ندارد بلکه جبهه گیری آنها معنی انحصار و تخطی از...
نور ولوله

اثرات بی دینی و فساد در کشور ما وجود دارد

افغانستان کشوری است که شلاق اندیشه کمونیزم و امپریالیزم را خورده است . زمانی هم کمونیست های دو آتشه با کمال قساوت و استبداد، در تطبیق اندیشه مارکس و انگلس کوشیده بر روش قهر آمیز لینینی عمل کرده اند حتی به جرم ریش و نماز جوانان را به پایه دار و پولیگون برده اند . درین دور،  عساکر پکت وارسا با استعمال خطرناکترین سلاح های مدرن و پیشرفته وقت ،  در اشغال و ازبین بردن دین و فرهنگ اسلامی افغان ها، ماموریت داشتند ، با وجود همه این حالت اختناق ، ملت مسلمان و متدین افغان برای استرداد استقلال افغانستان و حفظ نوامیس دینی شان رزمیدند و اشغالگران را رانده کشور را آزاد وشعایر دینی شان را حفظ نمودند . بعد از شکست پکت وارسا ، امریکا ...
نور ولوله

باید تعلیم معیاری و در تربیت توجه خاص صورت گیرد

تعلیم معیاری و تربیت سالم از چهره اصلی یک ملت نمایندگی میکند ، به هر اندازه‌ی که سطح علمی و تربیت بلند باشد به همان اندازه مردم به معراج عالی و ترقی گام گذاشته زندگی بهتر و خوب نصیب شان می شود در گذشته ها توجه جدی و قابل ستایش درین بخش مبذول نمی گردید متولیان امور برای اهداف و آرمانهای خاص خود در ساحاتی که از آن احتمال سود جوئی برای شان بود ، توجه میکردند . دانش و تجربه کافی  برای رسیدن به کرسی  ملاک نبود بلکه استفاده از رشوت و قدرت ،  بهترین گزینه دستیابی به گزینه های انتخابی پنداشته میشد که به همین دلیل کسانی راه پیدا میکردند که هیچ شایستگی نداشتند ، اصلا شایسته سالاری در نظام ، معیار پنداشته نمی شد حتی تا جائیکه تقلب در مقر ری...
نور ولوله

باید تعلیم معیاری و در تربیت توجه خاص صورت گیرد

تعلیم معیاری و تربیت سالم از چهره اصلی یک ملت نمایندگی میکند ، به هر اندازه‌ی که سطح علمی و تربیت بلند باشد به همان اندازه مردم به معراج عالی و ترقی گام گذاشته زندگی بهتر و خوب نصیب شان می شود در گذشته ها توجه جدی و قابل ستایش درین بخش مبذول نمی گردید متولیان امور برای اهداف و آرمانهای خاص خود در ساحاتی که از آن احتمال سود جوئی برای شان بود ، توجه میکردند . دانش و تجربه کافی  برای رسیدن به کرسی  ملاک نبود بلکه استفاده از رشوت و قدرت ،  بهترین گزینه دستیابی به گزینه های انتخابی پنداشته میشد که به همین دلیل کسانی راه پیدا میکردند که هیچ شایستگی نداشتند ، اصلا شایسته سالاری در نظام ، معیار پنداشته نمی شد حتی تا جائیکه تقلب در مقر ری...
نور ولوله

حزم و دور اندیشی دلیل بیرون رفت از مشکلات می گردد

دانشمندان با دور اندیشی و تحلیل درست قضایا ، در پهلوی آنکه جایگاه خود را در اجتماع ثابت نگهمیدارند،  می توانند به حیث چراغان راه شب دیجور، به راهیان این راه تبارز کنند تا مردم از نور و روشنائی آنها استفاده نموده احساس راحت کنند و از گزند شر هر شریر، در امان بمانند. جامعه ما در شرایط حاضر به رهبران و راهنمایان دلسوز،  آگاه و مخلص نیاز دارد تا با قیادت و رهبری داهیانه ، فردای مملو از صلح و آرامش را رقم زده در زدودن مشکلات با قامت رسا و اطمینان خاطر برنامه ریزی کنند و با کمال فطانت و زیرکی کمبودی ها را درک کرده برای جبران و اصلاح آن از اراده و نیروی مردم استفاده کنند . کشور ما با داشتن ...
نور ولوله

چرا از اجرای قصاص و حدود، جهان معاصر و سیکولارها بیم دارند و با آن مخالفت می کنند؟

حکمت از قصاص و حدود؛ تامین امنیت ، حفاظت از زندگی مردم،  آرامش اجتماع و دفاع از حقوق مظلومین است. هرگاه در یک اجتماع انسانی ، قاتل قصاص شود و حدود شرعی بر جانیان تطبیق گردد،  عدالت تامین گردیده جان،  مال ، شرف و عزت مردم محفوظ باقی میماند دیگر حق تلفی و تجاوز بر حریم دیگران صورت نگرفته ماهیت اصلی اجتماع انسانی متحقق می گردد ، که در نتیجه معنای اصلی انسانیت تحقق یافته انسان از زندگی لذت می برد. قصاص به معنی مماثلت و مساوات است یعنی مثل آنکه قاتل قصدا مقتول را به قتل رسانده با ارتکاب جنایت بزرگ زندگی او را خاتمه بخشیده است ، باید قاتل کشته شود. عدالت ایجاب می نماید تا قاتل در براب...
نور ولوله

حق تعلیم و تحصیل

حق تعلیم و تحصیل برای مرد و زن مسلمان است،  هیچ کس حق ندارد که مانع تحصیل زن و یا مرد گردد،  اما درک این مطلب ضروری است که باید رهنمود های دینی را  در نظر گرفته ، مطابق رهنمودهای دینی وارد موضوع شویم. نماز که یک فریضه اهم اسلامی است  اوقات مکروهه هم دارد،  حال برای طریقه ادای نماز و تعیین اوقات مکروهه دین رهنمود های دارد که باید حتما مراعات گردد در غیر آن ، آن نماز که خلاف رهنمودهای دین باشد  قبول نیست. برای به دست آوردن علم ، سفر زن و قرار گرفتن و یا سخن گفتن یک زن اجنبیه با یک مرد اجنبی نیز اسلام رهنمود ها ، دارد ، مسلمان مجبور است که ارشادات و اصول دین را حتما ...
نور ولوله

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟