عبد الله وردک

No-IMG

عبد الله وردک

عبدالله وردک په ۱۳۳۲ کال کې د میدان او وردګو ولایت، د سیدآباد په ولسوالۍ، او د عرب خېلو په کلي کې په یوه غریبه او دینداره کورنۍ کې پیدا شوی. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې يې د سیدآباد په منځنۍ شوونځۍ کې سرته رسولې. ثانوي زده کړې په ثانوی تخنیک کې د برق په ریښته کې کړې دي. د لېسانس دوره يې د کابل پوهنتون د انجینرۍ په پوهنځۍ کې په ۱۳۵۶ کال کې پای ته رسولې. لوړې زده کړې ( د لېسانس آخرینی کال، ماستری، او دوکتورا) مې په انګلستان کې د الکترانکس په برخه کې سرته رسولې دي، د کابل د انجینرۍ په پوهنځۍ کې د ۱۳۵۶ څخه تر ۱۳۶۲ پورې (۶ کاله) د معلم په حیث پاته شوی. د ۶ میاشتو لپاره امریکې ته د سبق دپاره په ۱۹۷۵ مېلادي کال کې د فولبرایت په پروګرام کې تللی. د انګلستان په یوه پوهنتون کې يې د انجینرۍ په پوهنځۍ کې ۲۷ کاله معلمی کړې ده. نیږدې یو کال مخکې تقاعد شوی دی. د شکر، کلسترول، او فشارتکلیف لرلو باوجود له هغه ځايه ان شاءالله د قدرمنو استادانو او محصلینو دپاره فی سبیل الله خدمت کوي. او ډېره علاقه لري چې خپله د معلمۍ تجربه او تعلیمي مواد، له قدرمنو محصلینو او استادانو سره فی سبیل الله شریک کړي. عبدالله وردک انګلستان

د عبد الله وردک لیکنی

د ریاضي اته ويشتم درس

د درس پي دي ايف فايل لپاره پر لاندې لينک کليک وکړئ: د ریاضي اته ويشتم درس!   زه غواړم، چې په ریاضي کې له تاسې سره مرسته وکړم، او زما هدف یوازې د ستاسې د زړه له کومي دعا ده، او بس. زه به ان شاءالله، دغه لړۍ جاري وساتم، او هغه ټوله ریاضي، چې د لومړي ټولګي څخه شروع، او تر پوهنتون پورې دوام لري، د ستاسې قدرمن حضور ته وړاندې کړم. اګر چې زما مسلک ریاضي ندی، لېکن، هغه چا چې په الکترانکس انجینرنګ کې، د دکتورا تر کچې په انګلستان کې زده کړې سرته ...
نور ولوله

د ریاضي اووه ويشتم درس

د درس پي دي ايف فايل لپاره پر لاندې لينک کليک وکړئ: د ریاضي اووه ويشتم درس!   زه غواړم، چې په ریاضي کې له تاسې سره مرسته وکړم، او زما هدف یوازې د ستاسې د زړه له کومي دعا ده، او بس. زه به ان شاءالله، دغه لړۍ جاري وساتم، او هغه ټوله ریاضي، چې د لومړي ټولګي څخه شروع، او تر پوهنتون پورې دوام لري، د ستاسې قدرمن حضور ته وړاندې کړم. اګر چې زما مسلک ریاضي ندی، لېکن، هغه چا چې په الکترانکس انجینرنګ کې، د دکتورا تر کچې په انګلستان کې زده کړې سرته رسولې...
نور ولوله

د ریاضي شپږ ويشتم درس

د درس پي دي ايف فايل لپاره پر لاندې لينک کليک وکړئ: د ریاضي شپږ ويشتم درس!   زه غواړم، چې په ریاضي کې له تاسې سره مرسته وکړم، او زما هدف یوازې د ستاسې د زړه له کومي دعا ده، او بس. زه به ان شاءالله، دغه لړۍ جاري وساتم، او هغه ټوله ریاضي، چې د لومړي ټولګي څخه شروع، او تر پوهنتون پورې دوام لري، د ستاسې قدرمن حضور ته وړاندې کړم. اګر چې زما مسلک ریاضي ندی، لېکن، هغه چا چې په الکترانکس انجینرنګ کې، د دکتورا تر کچې په انګلستان کې زده کړې سرته رس...
نور ولوله

د ریاضي پنځه ويشتم درس

د درس پي دي ايف فايل لپاره پر لاندې لينک کليک وکړئ: د ریاضي پنځه ويشتم درس! زه غواړم، چې په ریاضي کې له تاسې سره مرسته وکړم، او زما هدف یوازې د ستاسې د زړه له کومي دعا ده، او بس. زه به ان شاءالله، دغه لړۍ جاري وساتم، او هغه ټوله ریاضي، چې د لومړي ټولګي څخه شروع، او تر پوهنتون پورې دوام لري، د ستاسې قدرمن حضور ته وړاندې کړم. اګر چې زما مسلک ریاضي ندی، لېکن، هغه چا چې په الکترانکس انجینرنګ کې، د دکتورا تر کچې په انګلستان کې زده کړې سرته رسولې وي، نو هغه...
نور ولوله

د ریاضي څلورويشتم درس

د درس پي دي ايف فايل لپاره پر لاندې لينک کليک وکړئ: د ریاضي څلورويشتم درس! زه غواړم، چې په ریاضي کې له تاسې سره مرسته وکړم، او زما هدف یوازې د ستاسې د زړه له کومي دعا ده، او بس. زه به ان شاءالله، دغه لړۍ جاري وساتم، او هغه ټوله ریاضي، چې د لومړي ټولګي څخه شروع، او تر پوهنتون پورې دوام لري، د ستاسې قدرمن حضور ته وړاندې کړم. اګر چې زما مسلک ریاضي ندی، لېکن، هغه چا چې په الکترانکس انجینرنګ کې، د دکتورا تر کچې په انګلستان کې زده کړې سرته رسولې وي، نو هغه د...
نور ولوله

د ریاضي درويشتم درس

د درس پي دي ايف فايل لپاره پر لاندې لينک کليک وکړئ: د ریاضي درويشتم درس!   زه غواړم، چې په ریاضي کې له تاسې سره مرسته وکړم، او زما هدف یوازې د ستاسې د زړه له کومي دعا ده، او بس. زه به ان شاءالله، دغه لړۍ جاري وساتم، او هغه ټوله ریاضي، چې د لومړي ټولګي څخه شروع، او تر پوهنتون پورې دوام لري، د ستاسې قدرمن حضور ته وړاندې کړم. اګر چې زما مسلک ریاضي ندی، لېکن، هغه چا چې په الکترانکس انجینرنګ کې، د دکتورا تر کچې په انګلستان کې زده کړې سرته رسولې...
نور ولوله

د ریاضي دوه ويشتم درس

د درس پي دي ايف فايل لپاره پر لاندې لينک کليک وکړئ: د ریاضي دوه ويشتم درس! زه غواړم، چې په ریاضي کې له تاسې سره مرسته وکړم، او زما هدف یوازې د ستاسې د زړه له کومي دعا ده، او بس. زه به ان شاءالله، دغه لړۍ جاري وساتم، او هغه ټوله ریاضي، چې د لومړي ټولګي څخه شروع، او تر پوهنتون پورې دوام لري، د ستاسې قدرمن حضور ته وړاندې کړم. اګر چې زما مسلک ریاضي ندی، لېکن، هغه چا چې په الکترانکس انجینرنګ کې، د دکتورا تر کچې په انګلستان کې زده کړې سرته رسولې وي، نو ه...
نور ولوله

د ریاضي يو ويشتم درس

د درس پي دي ايف فايل لپاره پر لاندې لينک کليک وکړئ: د ریاضي يو ويشتم درس!   زه غواړم، چې په ریاضي کې له تاسې سره مرسته وکړم، او زما هدف یوازې د ستاسې د زړه له کومي دعا ده، او بس. زه به ان شاءالله، دغه لړۍ جاري وساتم، او هغه ټوله ریاضي، چې د لومړي ټولګي څخه شروع، او تر پوهنتون پورې دوام لري، د ستاسې قدرمن حضور ته وړاندې کړم. اګر چې زما مسلک ریاضي ندی، لېکن، هغه چا چې په الک...
نور ولوله

د ریاضي شلم درس

د درس پي دي ايف فايل لپاره پر لاندې لينک کليک وکړئ:   د ریاضي شلم درس!   زه غواړم، چې په ریاضي کې له تاسې سره مرسته وکړم، او زما هدف یوازې د ستاسې د زړه له کومي دعا ده، او بس. زه به ان شاءالله، دغه لړۍ جاري وساتم، او هغه ټوله ریاضي، چې د لومړي ټولګي څخه شروع، او تر پوهنتون پورې دوام لري، د ستاسې قدرمن حضور ته وړاندې کړم. اګر چې زما مسلک ریاضي ندی، لېکن، هغه چا چې په الکترانکس انجینرنګ کې، د دکتورا تر کچې په انګلستان کې زده کړې س...
نور ولوله

د ریاضي نولسم درس

د درس پي دي ايف فايل لپاره پر لاندې لينک کليک وکړئ: د ریاضي نولسم درس!   زه غواړم، چې په ریاضي کې له تاسې سره مرسته وکړم، او زما هدف یوازې د ستاسې د زړه له کومي دعا ده، او بس. زه به ان شاءالله، دغه لړۍ جاري وساتم، او هغه ټوله ریاضي، چې د لومړي ټولګي څخه شروع، او تر پوهنتون پورې دوام لري، د ستاسې قدرمن حضور ته وړاندې کړم. اګر چې زما مسلک ریاضي ندی، لېکن، هغه چا چې په الکترانکس انجینرنګ کې، د دکتورا تر کچې په انګلستان کې زده کړې سرته رسولې وي،...
نور ولوله

د ریاضي اتلسم درس

د درس پي دي ايف فايل لپاره پر لاندې لينک کليک وکړئ: د ریاضي اتلسم درس!   زه غواړم، چې په ریاضي کې له تاسې سره مرسته وکړم، او زما هدف یوازې د ستاسې د زړه له کومي دعا ده، او بس. زه به ان شاءالله، دغه لړۍ جاري وساتم، او هغه ټوله ریاضي، چې د لومړي ټولګي څخه شروع، او تر پوهنتون پورې دوام لري، د ستاسې قدرمن حضور ته وړاندې کړم. اګر چې زما مسلک ریاضي ندی، لېکن، هغه چا چې په الکترانکس انجینرنګ کې، د دکتورا تر کچې په انګلستان کې زده کړې سرته رسولې وي...
نور ولوله

د ریاضي اوولسم درس

د درس پي دي ايف فايل لپاره پر لاندې لينک کليک وکړئ: د ریاضي اوولسم درس!   زه غواړم، چې په ریاضي کې له تاسې سره مرسته وکړم، او زما هدف یوازې د ستاسې د زړه له کومي دعا ده، او بس. زه به ان شاءالله، دغه لړۍ جاري وساتم، او هغه ټوله ریاضي، چې د لومړي ټولګي څخه شروع، او تر پوهنتون پورې دوام لري، د ستاسې قدرمن حضور ته وړاندې کړم. اګر چې زما مسلک ریاضي ندی، لېکن، هغه چا چې په الکترانکس انجینرنګ کې، د دکتورا تر کچې په انګلستان کې زده کړې سرته رسولې و...
نور ولوله

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟