بريا د حزب اسلامي تلويزيون

د حزب اسلامي افغانستان د مجاهد امير مطبوعاتي کنفرانس 9 – 4 - 1399

 د فساد او فحشاء مراكز خوندي دي، خو جوماتونه ناامنه، د فساد او فحشاء عاملين مصون دي خو علماء، جهادي، سياسي او فرهنگي شخصيتونه او قومي مشران تر گواښونو او تهديدونو لاندي!!، موږ نن او يو ځل بيا؛ او له دې دردوونكي وضعيت د هېواد او ملت ژغورني لپاره؛ د ولس په څنگ كي ودرېږو او د ايماني مسئوليتونو د اداء كولو لپاره ملاتړو؛ د امريكا او طالبانو ترمنځ مصالحه او معاهده د دې پر ځاى چي د جگړو او ناامنيو د تخفيف باعث شي؛ د جگړي لمن ئې د توقع او انتظار خلاف لازياته پراخه كړه، ناامني زياته شوه، د هدفي ترورونو لړۍ تسريع او تشديد شوه، • افغانان په دې كي هم شك نه لري چي بهرني ځواكونه به حتماً او حتى له اعلان شوې نېټې وړاندي له افغانستان وځي، له وتلو پرته بل ان...
نور ولوله

آزاد د شرلوړى افغاىصتان په هٌله نوىږ ي

 نوىږ ي، آزاد د شرلوړى افغاىصتان په هٌله نوىږ ي، آزاد حکونت غواړو. د شرلوړى شوله په هٌله نوىږ ي، آزاد د شرلوړى افغاىصتان په هٌله نوىږ ي، آزاد حکونت غواړو. د شرلوړى شوله په هٌله نوىږ ي، آزاد د شرلوړى افغاىصتان په هٌله نوىږ ي، آزاد حکونت غواړو. د شرلوړى شوله په هٌله نوىږ ي، آزاد د شرلوړى افغاىصتان په هٌله نوىږ ي، آزاد حکونت غواړو. د شرلوړى شوله په هٌله نوىږ ي د شرلوړى افغاىصتان په هٌله نوىږ ي، آزاد حکونت غواړو. د شرلوړى شوله په هٌله نوىږ ي، آزاد د شرلوړى افغاىصتان په هٌله نوىږ ي، آزاد حکونت غواړو. د شرلوړى شوله په هٌله نوىږ ي، آزاد د شرلوړى افغاىصتان په هٌله نوىږ ي، آزاد حکونت غواړو. د شرلوړى شوله په هٌله نوىږ ي، آزا...
نور ولوله

اعلاميه - د حزب اسلامى په خلاف د مزدورو كړيو تبليغات

 نوىږ ي، آزاد د شرلوړى افغاىصتان په هٌله نوىږ ي، آزاد حکونت غواړو. د شرلوړى شوله په هٌله نوىږ ي، آزاد د شرلوړى افغاىصتان په هٌله نوىږ ي، آزاد حکونت غواړو. د شرلوړى شوله په هٌله نوىږ ي، آزاد د شرلوړى افغاىصتان په هٌله نوىږ ي، آزاد حکونت غواړو. د شرلوړى شوله په هٌله نوىږ ي، آزاد د شرلوړى افغاىصتان په هٌله نوىږ ي، آزاد حکونت غواړو. د شرلوړى شوله په هٌله نوىږ ي د شرلوړى افغاىصتان په هٌله نوىږ ي، آزاد حکونت غواړو. د شرلوړى شوله په هٌله نوىږ ي، آزاد د شرلوړى افغاىصتان په هٌله نوىږ ي، آزاد حکونت غواړو. د شرلوړى شوله په هٌله نوىږ ي، آزاد د شرلوړى افغاىصتان په هٌله نوىږ ي، آزاد حکونت غواړو. د شرلوړى شوله په هٌله نوىږ ي، آزا...
نور ولوله

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟