No-IMG

كامله حارث كى است؟

“ Kamala Harris “ كامله حارث كى است؟

امروز خواستم متفاوت تر از گذشته ها چند سطرى را به نگارش بگيرم ، شايد براى عده يى دلچسپ و براى بعضى هم جلب توجه نباشد ؛ چون ما انسان ها در افكار ، نظريات ، سليقه ها متفاوت تر از يكديگر بدنيا آمديم و چنانچه خداى متعال فرموده است " ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت " به اين مفهوم كه انسان ها در هر مورد و پديده از زندگى با هم تفاوت دارند

چه خوب است كه جهت معلومات آفاقى از جغرافيا و تاريخ افغانستان ، از جهان ديگر نيز معلوماتى با خود داشته باشيم ؛ اينكه امروز توده عظيم از افغان ها و مسلمان ها به جهان غرب و كشور هاى اروپائى زندگى دارند و بنحوى سياست داخلى كشور ما اگر از زواياى اشغال و نفوذ كشور هاى بيرون مرزى مشاهده شود به سياست امريكا و كشور هاى با نفوذ در سياست و آينده افغانستان عقد بسته است.

كامله حارث طوريكه از نام و تخلص او هويدا است ، مسلمان زاده و منسوب به كشور اسلامى نيست ؛ ولى از پدر افريقايى منسوب به كشور جميكا مستعمره انگليس و مادر هندوستانى منسوب به قوم تميل در ٢٠ اكتوبر ١٩٦٤ ميلادى در شهر اكولند " Oakland “ ايالت كلفورنيا امريكا ، بدنيا آمده است.

شهر اوكلند از مناطق نا امن امريكا كه بيشتر شهروندان آنرا سياه پوست ها تشكيل ميدهد و مربوط به ايالت كلفورنيا امريكا مى باشد و اگر مبالغه نكرده باشم، ماهانه چندين قتل و جرائم جناحى در اين شهر صورت ميگيرد؛ ولى خانم كامله حارث دروس ابتدائى و ثانوى را در شهر همجوار آن بنام بركلى به اتمام رسانيده كه يك شهر علمى و تاريخى مى باشد و يكى از مراكز بزرگ علمى بنام بركلى  " University of Berkeley “ در آن موقعيت و اكثريت شهروندان آن مردم مذهبى و اهل علم و تحصيل هستند

كامله حارث در رشته قانون  " Law “ از پوهنتون هاورد " Howard " كه مخصوص رشته قانون و پوهنتون ايالت كلفورنيا تحصيل و بعد از فراغت تحصيلى به حيث څارنوال در يكى از ولسوالى هاى كلفورنيا بنام الميدا " Almeda County “ تقرر يافته است و بعد از چندين سال طى يك انتخابات به حيث څارنوال عمومى شهر سانفرانسكو " San Francisco “ انتخاب شده است.

خانم حارث بار ديگر در جريان انتخابات به حيث لوى څارنوال " Attorney General " ايالت كلفورنيا گماشته شده است.  خانم كامله حارث در سال ٢٠١٧ ميلادى دومين زن سياه پوست متولد از والدين افريقايى و هندوستانى در مجلس سنا امريكا به حيث سناتور ايالت كلفورنيا امريكا ، انتخاب شده است.

مادر او شميلا يك خانم بيولوجست هندى الاصل كه در سن ١٩ سالگى جهت تحصيلات عالى ، تخصص و تحقيق در مورد " Breast Cancer “ سرطان پستان ، در سال ١٩٥٨  ميلادى به امريكا و پدرش دونالد حارث نيز از كشور افريقايى جميكا در سال ١٩٦١ ميلادى جهت تحصيلات در رشته اقتصاد سفر نموده است.

والدين او هر دو شخصيت هاى متفاوت تحصيل كرده و هر دو آنها در رشته هاى جداگانه از مراكز معتبر علمى چون بركلى “ Berkeley “ و استنفورد " Stanford “ تخصص و دو درجه علمى دكتورا " PHD” را بدست آوردند.

خانم كامله هفت ساله بود كه والدين او از هم طلاق و جدا شدند و او با خواهرش با همراى مادرش يكجا زندگى ؛ ولى در عين حال تحت مراقبت پدر خود نيز قرار داشتند ، از لحاظ مذهبى او متاثر از دين عيسويت و هندويزم مى باشد ؛ چون پدرش عيسوى و مادر او هندو مذهب بوده است و از ايام طفوليت به چرچ " Church “ محل عبادتگاه عيسوى ها و تمپل “ Temple “ عبادتگاه هندو ها ، جهت مراسم مذهبى اشتراك كرده است

خانم كامله حارث در انتخابات رياست جمهورى سال ٢٠٢٠ ميلادى از آدرس حزب دموكرات ها توانست ، كه به حيث اولين معاون رئيس جمهور ، خانم سياه پوست افريقايى الاصل و هندى الاصل در تاريخ معاصر امريكا ثبت و انتخاب شود.

او متاهل و شوهرش نيز وكيل مدافع بين اللمى مى باشد و فعلاً خانم حارث ٥٦ سال عمر دارد ، اگر وضعيت سياسى و اجتماعى امريكا چنين باشد ، در آينده امكان دارد كه او در انتخابات چهار سال و يا هشت سال بعد تر از آدرس فرد اول مملكت براى رياست جمهورى نامزد حزب دموكرات ها باشد

آنچه مسلم و هويدا است كه با انتخاب و قدرت رسيدن جمهوريت خواهان و دموكرات ها در قصر سفيد در سياست خارجى امريكا در قبال كشور هاى اسلامى و بخصوص افغانستان تغير فاحش بوجود نمى آيد و اگر به ساختار اجتماعى كشور امريكا توجه شود ، همه شهروندان آن ساكنين اصلى كشور هاى اروپائى ، افريقايى و آسيائى بوده كه در طول ٢٠٠ سال از اين كشور ها مهاجر شدند ؛ ولى به قدرت رسيدن دموكرات ها به قصر سفيد به نفع مسلمان ها و ديگر اقليت هاى مذهبى و نژادى در داخل كشور امريكا مى باشد ، چون دموكرات ها به قشر متوسط ، طبقه غريب ، اقليت هاى مهاجر ، سيستم تعليمى ، تكنالوجى و اقتصاد اين داخلى اين كشور توجه بيشتر دارند

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟