No-IMG

به مناسبت 25 نومبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان !

شعار های را که غربیان و غرب زدگان در باره حقوق زن سر می دهند، مانند :

مساوات میان زن و مرد، محو خشونت علیه زن، دفاع از حقوق زن، خود کفایی زنان، انکشاف مهارت های زنان، رشد استعداد های زنان و..... و ...... و...... همه و همه توطئه و دسیسه علیه زنان است !

در منطق این ها:

- زنیکه نه ماه جنین خودرا حمل نموده و بالآخره تولد می کند، زنی بیکار است .

- زنیکه  در سنگر انسان ساز خانه، انسان می سازد، زن بیکار است .

- زنیکه بالای گهواره طفل خود بیدار خوابی نموده و از انسانیت پهره داری می کند و با یک دست خود گهواره را تکان داده و با دست دیگر خود جهان را تکان می دهد،  زن بیکار است .

- زنیکه تدبیر امور منزل را به عهده دارد، زن بیکار است و در نتیجه نیمی پیکره جامعه فلج است !

- در نزد اینها زن وقتی کار کرده است،  که جنین خود را سقط نموده و بکشد و برود و در دفتر یکی از این جنایتکاران، سکرتر خصوصی شود .

یا در کدام نهاد، سخن گوی شود.

- یا در پرده تلویزیون و در تریبون کنسرت ها رقص کند و آواز بخواند .

- یا در برابر انظار عمومی خود را برهنه نموده ، ورزش کند !

- و یا تولیدات تجارتی شرکت های کاپیتالیستی خونخوار را، إعلان کند و در پرده تلویزیون، قوطی نوشابه، قوطی شامپو، صابون، کریم دندان و حتی کاغذ تشناب را بدست گرفته اعلان و تعریف کند تا مشتری جلب نماید و یا تصویرش بر بوت، بر جوراب، برکمود تشناب و حتی بر  قوطی کاغذ تشناب چاپ شود تا مشتری ها با علاقه مندی آن را بخرند .

و بعد ازینکه این همه خشونت و توهین را علیه زن مرتکب شدند، این جاست که در منطق این ها، زن کار کرده است  و با کمال افتخار در رسانه ها اعلان می کنند که فلان زن تابو شکنی نموده و استعداد خود را این چنین به نمایش گذاشت .

این های که بخاطر حقوق زن نوحه سرایی می کنند، هنوز زن را من حیث انسان به رسمیت نشناختند .

ببینید در آغاز هر سال میلادی چنین اعلان می کنند:

موتر سال2020

یخچال سال 2020

جاروب برقی سال 2020

و در ضمن دختر سال 2020

و بعد مبایل سال 2020

و ..... و ....... و.......

 

و هر سال زیباترین سگ سال را با زیباترین زن سال، نیز  اعلان می کنند .

این خود بیانگر اینست که این جنایتکاران هنوز زن را من حیث انسان به رسمیت نشناختند .

در آمریکای شرارت پیشه که همیشه ما را بخاطر حقوق زن وعظ و نصیحت می کند،  معاش زن بخاطر زن بودنش،  35 % کمتر از معاش مرد است !

اکنون به تعداد دیگری از خشونت و جنایت این مدافعین کاذب حقوق زن ، اشاره می کنیم :

1- حذف وظیفه مادری از هویت زن :

این جنایتکاران وظیفه مقدس مادری را از زن سلب نموده و مادر را در زیر چرخه ماشین و دود کارخانه ها پرتاب نمودند تا به زعم شان نیم پیکره جامعه فلج نباشد !

2- مادر را قاتل فرزندش ساختند!

بعد از طرح عجیب و نامأنوس اقتصادی مالتوس که بخاطر رشد اقتصاد باید از رشد جمعیت، جلوگیری نمود، مادران را قاتل فرزندان شان ساخته و روزانه هزاران جنین را توسط مادرشان می کشند !

طوریکه خانم فمینیست، صحراء کریمی چند روز پیش همین اندیشه را ترویج می نمود.

3- اختراع مادر کرایی :

غرب جنایتکار با معنی و مفهوم مادر نیز جنگید و نوع دیگری از مادر را به نام مادر کرایی اختراع نمودند ، بعد ازینکه کودکان را از مادرش سلب نموده و مادرش را به کارهای شاقه می فرستند تا با آبله دست و عرق پیشانی خود نان پیدا کند ، این کودکان را در انبار خانه ای به نام کودکستان انبار می نمایند و روز یک و یا دو بار یک مادر کرایی را برایشان می فرستند !

و بعد از پیر شدن پدر و مادر ، هردو را در انبار خانه دیگری به نام خانه سالمندان ، انبار می کنند !

4- قتل عام مادران !

روزانه تعدادی زیادی از مادران را در افغانستان، فلسطین، عراق، سوریه، یمن، مالی، روهنگیا و.... و.... و.... قتل عام نموده و تعداد زیادی دیگر را بی فرزند و بی شوهر و بی برادر و بی پدر ، می کنند !

یا بنا بر تعریف غرب از زن، این ها زن نیستند (؟)

و باید دانست که روز جهانی مادر توسط زن راهبه  آمریکایی به نام آنا جارویس در سال 1907 م در کلیسای شهر گرافتون، ایالت ویرجینیای آمریکا، اساس گذاشته شد و باز بخاطر ترقی و پیشرفت و رشد استعداد های زنان افغانستان ، به طرف کشور ما صادر گردید !

در اخیر باید گفت:

آن هایی که شعار های دروغین دفاع از حقوق زنان را سر می دهند، تنها دشمن زنان نه، بلکه در مجموع دشمن بشریت هستند، زیرا این ها به این نظر هستند که چونکه زن اگر حمل داشته باشد برایش وظیفه داده نمی شود، لذا باید سقط جنین کند، و این طرح خطر ناک، نسل بشر را به انقراض تهدید می کند .

کاپی

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟