No-IMG

روشن فکر کیست وروشن گری چیست؟

عبد الرقیب محفوظ

 

روشن فکر به معنی روشن کننده فکر است.

روشن فکر به این مفهوم که (معترض) است یعنی کسیکه با نا هنجاری های جامعه خویش هم کنار نگردد، ایمان و ضمیرش او را اجازه نمی دهد که تماشاه گر اتلاف حقوق هم نوعانش در نا هنجاری ها ی جامعه و مظالم قدرت مندان باشد.، همیشه سعی می کند با چالش ها دست و پنجه نرم کند، او با دید روشنگرایانه اش می تواند زاویه های مخفی آیده ها را در یابد و به تشریح بگیرد، تا جائیکه بسا اوقات بعضی روشنفکران با ایجاد دغدغه هایش در مسیر روشنگری جان خود را از دست می دهند .اینکه روشنگری چیست می توانیم بگوئیم که آدمی زمانیکه مهار زندگی را بدست خود گرفت و در سرگذشت خود و هم نوعان خود موثر شد این جاست که در دایره روشنگری پا گذاشته است .

بعضی ها رو شنفکر را آزاد اندیش معنی کرده اند که این نوع طرز فکر سیکولاری هم می تواند باشد .

هستند کسانیکه تازه دچار بند عقل شده اند و از بند خویش رسته اند به دیگران گرفتار گردیده اند، این گروه از اجتماع که در درجه اول و پائین حوائج ابتدایی زندگی می کردند و تازه به رفاه نسبی مختصر که دارند دست یافته اند ودنباله روی دیگران ( غریی ها )را روشنفکری می پندارند .

در اصل روشنفکر وروشنگر کسانی اند که در روشنی دساتیر وتعالیم اسلامی جامعه را از تاریکی های گوناگون به جانب روشنایی می برد و انسان را ازبند بنده ها رهانیده ودر بند خالقش د می آرد وبالخره با ظالم و مظلوم همکاری می نماید.

بناء روشنفکر کسیست که در روشنایی آنپه در فوق اشاره شد دارای یک بینش انتقادی سالمی است که اولا به وضع ناهنجار و نا مطلوب موجود معترض بوده و بعد به دنبال نقشه مطلوب است که جانشین وضعیت ناسالم وکره قبلی نماید.

روشنفکر به وضعیت ومسولیت طبقات مامعه خویشآکاه و با مذهب ، فرهنگ و با شخیصت های ملی خویش آشنا وبا همه انسانها روابق برقرار نمودن جهت آگاهی جامعه ودر نتجه به تحرک درآوردن مردم برای نجات از مظالم جاری در جامعه می باشد.

پرای روشن فکر لازم است که وقت فارغ ، جرئت ومردانگی وترسو نباشد.

روشن فکر واقعی کسی است که که درک کنند و بداند که ازکجا آمده وبرای چه وکدام مقصد آمده وبلاخره بکجا بر میگردد بعد از آنکه باورش کامل شد خود بخود مسولیتش را درک نمود وبه انسان وانسانیت احترام گذاشته وتالاشش در راستای ایجاد عدالت در جامعه خویش می گردد.

متاسفانه در کشور ما افغانستان درمیان باسوادان که تنها خط و خواندن، قلم را یاد دارند روشنفکر به کسانی گفته می شود که زنان شان برهنه سر و برهنه پا ویا با بدن نیمه عریان در انظار عمومی ظاهر وچند لغت ایرانی واصطلاحات حقوقی را آموخته باشند.

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟