No-IMG

قیام سوم حوت 1358، الگوی جاویدان و سرمشق ماندگار، برای ما و شما !

باندهای اجیر و مزدور خلق و پرچم  از 7 ثور 57  تا 6 جدی 58  در این  576 روز، این همه خون های که ریختند، نتوانست، عطش و تشنگی شان را نسبت به خون این ملت بلا کشیده که قبل ازین ها هم، قرن ها، شلاق ها و تازیانه های اربابان غدر و استکبار، برسر و پشت شان، فرود آمده بود، فرو بنشاند، رفتند و ملیشه های اشغالگر کمونیزم شوروی را به شکل رسمی بر دوش گرفته آوردند، تا درقتل مردم و ویرانی وطن ما، از همدیگر کمک بگیرند وگاهی سبقت بجویند و تا انقلاب كارگری شان، با نابودی خلق کارگر ما، تکامل یابد !

عناصر هرزه و نابکار خلق و پرچم، برای قتل مردم دهقان و ویرانی کشور ما از مدرن ترین اسلحه وپیشرفته ترین چاقو وچماق و خنجر، استفاده کردند، و در زندان های جهنمی خود برای شکنجه جوانان نابغه و فکور این خطه، پیشرفته ترین وسائل شکنجه را بکار بردند!

این جا بود که در سوم حوت سال 1358 مردم متدین، مجاهد و آزادیخواه کابل، علیه اشغالگران شوروی، دست به قیام سرتاسری زدند که نخستین قیام شهری علیه اشغالگران بود که بعضی ها آن شب را، شب ( الله اکبر ) می نامند .

این قیام که در یک رویارویی نابرابر با اشغالگران روس قرار داشت، به عنوان حماسه ماندگار در تاریخ مبارزات جهان ثبت شده است .

رستاخیز سوم حوت، همه تحلیل ها و تفسیر های تحلیل گران نظامی و سیاسی در دستگاه صلیبیزم و صهیونیزم جهانی را که گویا جهاد و مقاومت در برابر ابر قدرتی مانند اتحاد جماهیر شوروی، امری ناممکن می باشد، نقش بر آب نموده و این طلسم را شکستند و گره این سحر و جادو را باز نمودند .

طوریکه بعد از حمله صلیبی آمریکا بر کشور ما، دستگاه های تبلیغاتی کفر جهانی و تروریزم غربی، جهاد و مبارزه ما را دربرابر آمریکای جنایتکار این ببر کاغذی، نا ممکن و نوعی خود کشی می دانستند .

ولی در خلال 19 سال گذشته دیده شده است که سیر حوادث کاملا در مغایرت با یاوه گویی ها و خیالبافی های تحلیل گران نظامی و سیاسی، به پیش رفته است .

در قیام سوم حوت، که مردم متدین ما شعور آزادی خواهی خود را به شور آزادی تبدیل نموده بودند و بادست خالی به جاده ها ریختند ولی دیده شد که نیروهای تجاوز گر و حکومت مزدور که در میان اسم خود، کلمه (دموکراتیک؟!!!) را نیز درج نموده بودند، دیوانه وار و بی پروا، این مردم بی دفاع را به آتش و گلوله بستند و ثابت نمودند که دموکراتیک دیروز و دموکراسی امروز، با منطق و با استدلال و با مظاهرات مسالمت آمیز و با حرکت های مدنی، سر سازش ندارند، و جز با منطق تفنگ و تیغه چاقو و زبان کشتار، حرفی نمی گویند !

طوریکه در این روز ها حزب اسلامی بخاطر استرداد حقوق مسلم و تثبیت شده زندانیان خود که همه فرزندان فکور این خطه هستند، اعلان تظاهرات می کند، و در مقابل دیده می شود همان کسانیکه دیروز پیشاپیش اشغالگران شوروی، مردم کابل را در سوم حوت 58 به آتش و گلوله بستند، اکنون باردیگر بر طبل جنگ نواخته و آهنگ آدم کشی می نوازند !

سوم حوت، این حماسه ماندگار که در گوش نسل جدید ما طنین انداز است، و بر صفحه جاویدان تاریخ زرین ما حک گردیده است،  هرگز در منظر وجدان ما کم رنگ نخواهد گردید .

دراین قیام و نبرد نا برابر که :

- در یک طرف ارتش تا به دندان مسلح و در طرف دیگر ریسمان به گردن ها و پا برهنه ها، بود !

- در یک طرف تانک های غول پیکر و هواپیما های بمب افگن و در طرف دیگر بیل و چوب و کلنگ و تبر، بود !

- در یک طرف غرش تانک و در طرف دیگر فریاد الله اکبر، بود !

- در یک طرف آهن و در طرف دیگر ایمان، بود !

که این خود بیانگر روحیه شجاعت و اجنبی ستیزی، ماست .

این شورش و عصیان در برابر  نیروی متجاوز،  برای نسل امروز، پیام های دارد، از جمله :

1- انگیزه جهاد در تار و پود مردم افغانستان بافت خورده است .

2- اشغال ستیزی .

3- خود باوری .

4- مبارزه با استبداد داخلی .

جالب اینست که ماشین کشتار و ویرانی بقایای عناصر ددمنش واوباش خلق و پرچم، همان های که همیشه فریاد آزادی خواهی مردم را، خفه نموده اند، هنوز هم خاموش نشده است !

این شرارت پیشگان ویرانگر در زمان حاکمیت حزب مرتجع خود، مرگ بر آمپریالیزم جهانخوار آمریکا گفته عربده می کشیدند، وهنگامیکه  باداران کی جی بی شان آنها را دیگر تنها گذاشتند، پرواز کردند و رفتند و درآغوش آمپریالیزم جهانخوار آمریکا، گرم غنودند، واکنون خانواده هایشان درآنجا در بستر کاپیتالیزم و فیودالیزم لمیده اند وخودشان پیشاپیش ملیشه های اشغالگر آمپریالیزم جهانخوار آمریکا دوباره وارد کشور ما شدند، تا مراحل تکاملی انقلاب کارگری خودرا این بار با قتل وکشتار ونابودی مردم سلحشور ما، با همکاری با داران آمپریالیزم خود، بپیمایند.

بلی !

در این لحظات که این حرف هارا به روی کاغذ هیکل بندی می نمایم، بیشتر از یکسال از آن تراژدی می گذرد که صلیبیزم + صهیونیزم، همراه با منافقین محلی، نتیجه انتخابات 6 میزان 98 مردم افغانستان را به نفع خود رقم زده و طوریکه قبل از قیام سوم حوت، نورمحمد ترکی(نابغه کبیر شرق !!!؟ )  را طی یک کودتای خونین و رسوا، بر دوش مردم  ما تحمیل نموده بودند، اکنون این بار دوم است که دومین متفکر!!!؟ (متقلب ) جهان را طی یک کودتای انتخاباتی، بر دوش ما سوار نمودند !

در این روز ها، قیام سوم حوت 58، الگوی زنده ای است برای قیام سرتاسری و یک رستاخیز اسلامی علیه این اشغالگران و حکومت مزدور شان .

مردم ما باید با الگو گیری از قیام سوم حوت، یکبار دیگر طلسم این اشغال و استبداد را بشکنند و همه تحلیل های بوق و سرنای دشمن زبون را به باد استهزاء بسپارند و به داعیه حزب اسلامی، برای یک تظاهرات ملیونی، لبیک بگویند .

قیام سوم حوت الگوی جاویدان و سرمشق ماندگار برای مبارزان و آزادی خواهان امروز کشور که در فضای وحشت، اشغال، اختناق، تقلب، خشونت دموکراسی و تروریزم سکولاری رنج می کشند، خواهد بود .

این حکومت مزدور و شکل گرفته از جعل و تزویر و تقلب، اکنون دیگر تصلب شرایین گرفته که نتیجه حتمی آن سکته مغزی و یا سکته قلبی است و این رژیم با همچو سرنوشت حتما سردچار خواهد شد .

اکنون دیگر، فاصله میان این رژیم مزدور و مردم ما را،  دریای خون و خرمن های آتش تشکیل می دهد .

دریای خون و خرمن های آتش که این سکولار های یاغی و این تکنوکرات های افسارگسیخته، هر روز در کابل و دیگر ولایات، راه می اندازند .

این طرف یک مردم گرسنه و  پابرهنه و ریسمان به گردن ولی متعهد و استوار در استرداد حقوق غصب شده شان  و آن طرف یک مشت از یاغیان پندیده ای کارد بدست هستند که به غیر از منطق  خون و زبان کشتار، دیگر حرفی ندارند .

ما در شرائط بسر می بریم که دیگر امکان نزدیکی و آشتی مردم افغانستان با این حکومت دست نشانده، قطعا وجود ندارد .

این رژیم غدار که به هیچ یکی از تعهدات و قرار ها و قرار داد های خود پای بند نیست .

قیام سوم حوت برای شما مردم زجر دیده افغانستان این پیام را نیز می دهد که شما مردم رنج دیده از شلاق آمریکا و استبداد مزدورانش، اگر به فریاد حزب اسلامی پاسخ دهید و به پا خیزید و اراده برای آزادی، داشته باشید، این مهم با نعره، الله اکبر، امکان دارد و کاخ تقلب و استبداد و نفاق و غدر وخیانت، فرو می ریزد و نیروی خون بر تیغ جنایت،  پیروز می شود !

ای مردم افغانستان !

بیایید دیگر قیام سوم حوت را به عنوان یک مناسبت تاریخی، گرامی داشت نکنیم،  بلکه این رستاخیز عظیم را الگوی خود برای انقلاب در برابر اشغالگران و شورش علیه دستگاه تقلب و عصیان در برابر استبداد و قیام علیه دموکراسی لعنتی، و خیزش ملیونی در برابر دستگاه غدر و دروغ و نفاق و خیانت، قرار دهیم .

جوانان مجاهد!

بیایید  که بر ویرانه های این دوزخ بیدادگر دموکراسی وسکولاری وتروریزم غربی که در کشور ما دیگر یک پرزه استهلاک شده هستند وهیچ خریداری ندارند،  بنیاد دیگری را برای این مردم رنج کشیده اساس نهیم وزمام قیادت ورهبری این ملت درد کشیده را بدست گیریم .

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟