No-IMG

حکمتيار: جوانان عزيز شما وارثين دو انقلاب بزرگ و بى نظير تاريخ كشور ما هستيد

خدا اين را نوشته و سنت ثابتش ساخته است كه من و پيامرانم حتماً غالب باشيم. يقيناً كه خدا؛ قوى عزتمند است.

برادران و خواهران عزيز!

وضعيت دردناك كشور، .... ما را وادار كرد تا صبر و انتظار را كنار بگذاريم و براى نجات كشور و ملت از اين جنگ خونين و طولانى راهى جديدى اختيار نماييم. تصميم گرفتيم كه از تمامى افغانهاى مؤمن و با إحساس بخواهيم كه ديگر ساكت و تماشاچى نبوده؛ نگذارند پسران و برادران شان؛ در جنگ تحميلى و براى منافع اجنبى؛ هر روز صدها تن؛ به كام مرگ فرو روند؛ و كشور و هستى شان در آتش اين جنگ ويرانگر بسوزد.     خواستيم از طريق تظاهرات بزرگ، پرشكوه و سازند؛ به حكام و زمامدران دست نشانده اجنبى به تفهيم كنيم كه ديگر سياستهاى دين ستيزانه و جنگ طلبانه تان پذيرفتنى نيست و در برابر آن محكم و قاطع مى ايستيم؛ يا اين سياستهاى ناكام و خونين را كنار مى گذارند و يا حتماً و به زودى؛ شما كنار زده خواهيد شد و بساط سلطه ننگين تان برچيده خواهد شد.

شورى قيادى حزب اسلامى و شورى عالى تصميم و اهل الرأي حزب تصميم گرفتند كه تظاهرات پرشكوهى در كابل برپا كند؛ تظاهراتى كه جاده هاى كابل را بپوشاند و تا ارگ برسد؛ و در كنار ارگ به گوش كر و ناشنواى زمامداران مست، مغرور و جنگ طلب؛ اعلان كند كه يا به اين مطالبات تمامى ملت تمكين مى كنيد و يا منتظر تظاهرات كوبنده تر و باشكوه تر از اين و مسلسل و دوامدار باشيد. خواسته هاى ما اين است:

1- إصرار بر ادامه جنگ و مخالفت با صلح را ترك كنيد.

2- ترور شخصيت هاى متعهد به اسلام و حامى صلح؛ علماء، خطباء، شخصيتهاى جهادى و تأثير گذار را متوقف كنيد؛ مردم و تمامى افغانهاى آگاه؛ حكومت و شبكه هاى استخباراتى و جاسوسى حامى حكومت كابل را متهم به اين ترورهاى زنجير اى و سيستماتيك مى كنند؛ چون همه در مناطق تحت سيطره حكومت صورت مى گيرد و مخالفين سياسى حكومت هدف اين ترورها اند؛ نه سيكولرها و ملحدين شريك قدرت و حامى حكومت!!

3- آمادگى ها براى جنگ جديد، مليشه سازى ها و توزيع غيرقانونى و مخفيانه سلاح به مليشه هاى بدنام و گروه هايى كه در اين چهار دهه، تحت قومنده اجنبى و چون جنگجويان اجير؛ عليه ملت جنگيده اند؛ همه را فوراً متوقف كنيد.

4- ارسال سلاح از خارج؛ تحت پوشش گندم و در قطار كانتينرهاى حامل گندم؛ را بگيريد و به ملت ما بگوييد: اين سلاح از كجا فرستاده مى شود؟ چرا حكومت آن را مخفيانه و دزدانه وارد مى كند؟ به چه كسانى سپرده مى شود و هدف حكومت از اين قاچاق سلاح چيست؟

5- به تمامى بندهاى موافقتنامه دولت با حزب اسلامي عمل كنيد؛ تمامى زندانيان حزب را كه به دلائل فعاليتهاى سياسى و نظامى دستگير و زندانى شده اند؛ طبق مفاد معاهده و فوراً رها كنيد.

6: اقدامات فورى براى عودت مهاجرين و إسكان شان در داخل صورت گيرد. ما هنوز شش مليون مهاجر در خارج از كشور داريم؛ اكثريت اين مهاجرين متعهد حزب اند و به همين دليل؛ در برابر عودت آنان مشكلات إيجاد مى كنند و حكومت از تمكين و التزام به تعهداتش در اين رابطه با حزب؛ خوددارى مى ورزد.

اگر به مطالبات ما؛ اين بار و پس از برگزارى اين  تظاهرات نيز؛ اعتنائى نكردند؛ إن شاء الله به تظاهرات خود تا روزى ادامه خواهيم داد و به شكوهمندى او بزرگى آن افزوده خواهد شد و به شهرهاى بزرگ ديگر انتقال خواهد يافت و تمامى كسانى كه از ادامه اين وضعيت دردآور؛ جنگ، ناامنى، فقر، بيكارى، فساد در دستگاه ها و إدارات حكومتى؛ به ستوه آمده اند و خواهان تغيير مثبت اند و همت و شهامت مبارزه در راه دفاع از اسلام و كشور را دارند، به صفوف تظاهرات خواهند پيوست و نتائج مطلوب بر آن مرتب شود.

به نظر ما وضعيت كشور چنان است كه تمامى ملت؛ به استناء چند سيكولر و ملحد بيگانه پرست؛ كه اشغالگران بر گرده ملت تحميل كرده اند و از جنگ تغذيه مى شوند؛ همه خواهان تغيير اند؛ از صلح، خاتمه جنگ، خروج نيروهاى اجنبى، تشكيل حكومت جديد، و انتقال قدرت به حكومت همه شمول و قابل قبول براى همه و انتقال مسالمت آميز قدرت به چنين حكومتى حمايت مى كنند. منتظر يك ابتكار و آغاز يك حركت جدى اند؛ اين تظاهرات راه را براى پيوستن مردم به تظاهرات و اقدام سرنوشت ساز در جهت تغيير عاجل و قاطع باز خواهد كرد.

جوانان عزيز!

شما وارثين دو انقلاب بزرگ و بى نظير تاريخ كشور ما هستيد؛ دو جهاد عظيم و بى مثال؛ در برابر دو ابر قدرت يكه تاز و مغرور زمان خود؛ اتحاد شوروى و ناتو؛ پدران و برادران تان؛ نسل درگير با دو اشغالگر؛ در كمتر از نيم قرن؛ هر دو اشاغلگر را به زانو درآورد؛ در برابر جهاد و قربانى هاى شان شكست خورد، به زوال محكوم شد و امروز در نقشه زمين، كشورى به نام اتحاد جماهير شورى؛ USSR را نمى يابيم، كمونيزم به زباله دان تاريخ سپرده شد؛ اشغالگر دوم نيز؛ با آن كه بيست سال جنگيد و سلاح هاى كشنده آخرين مادلش را در افغانستان و در برابر مجاهدين؛ تجربه كرده و يك مليون افغان در اين جنگ خونين و طولانى كشته شد؛ اما هيچ دستآوردى از اين جنگ نداشت و به هيچ يكى از هدف ستراتيژيك خود نائل نشد؛ ناچار شد نيروهايش را از كشور ما بيرون كند؛ و تعهد بسپارد كه تا ماه مى سال جارى؛ تا جوزاى سال 1400 هجرى شمسى تمامى سربازانش را خارج كند.

حال مسئوليت شماست كه كشتى اين قيام اسلامى را به سرمنزل برسانيد. باور داشته و مطمئن باشيد كه اگر كمر همت ببنديد؛ راه پدران مجاهد تان را در پيش گيريد، بر خداى تان توكل كنيد، خداى خيرالناصرين؛ شما را كمك خواهد كرد و افغانستان آزاد، مستقل، سربلند، با حكومت اسلامى برخاسته از اراده ملت و مطابق خواست مجاهدين مؤمن ما، به دست شما ساخته خواهد شد.

جوانان عزيز!

اگر همت تان بلند بود، اهداف و آرمانهاى تان بزرگ، عالى و مقدس؛ پروردگار تان را ولى و نصير خود خواهيد يافت و توفيق كارهاى بزرگ را به شما عنايت خواهد كرد؛ سنت الهى چنين است: اگر بنده اش آرمانهاى بزرگ و عالى را برايش انتخاب كند ؛ خداوند او را در جهت رسيدن به چنين بلند كمك مى كند و اگر اهداف منحط و پست را مطمح نظرش گرفت و به آن پرداخت؛ از تأييد الهى محروم مى ماند و زندگى اش اش در راه رسيدن به همين خواسته كوچ و بى ارزش به هدر مى رود.

گاهى بر تلاشهاى مخلصانه يك فرد مؤمن؛ و داراى عزم راسخ و بلند؛ نتائجى عظيمى مرتب مى كند كه يك ملت و امت بزرگ از رسيدن به آن عاجز مى ماند!! قرآن؛ ابراهيم عليه السلام را كه در نوجوانى اش؛ در برابر استبداد و جهل و شرك حاكم بر جامعه اش قيام كرد؛ راه مبارزه را در پيش گرفت؛ با آن كه پدرش او را به اخراج از خانه و حتى سنگسار تهديد كرد، نمرو او را د خندق مملوء از آتش شعله ور؛ انداخت، از تمامى مردم عراق فقط دو تن؛ همسر باهمت و وفادارش؛ سارا و برادرزاده اش لوط عليه السلام بر او ايمان آورد؛ اما توانست بزرگتري امت موحد و يكتاپرست بسازد؛ كعبه اى كه به دست او و فرزند جوانش اسمعيل عليه السلام ساخته شد؛ مطاف ملياردها انسان باشد؛ پس از نزديك به چهار هزار سال؛ امرؤوز هم هر سال مليون ها انسان به طواف اين كعبه مى پردازند!!

جوانان عزيز!

اجازه بدهيد از مبارزه برادران تان كه اين نهضت را 52 سال قبل؛ زمانى آغاز كردند كه همه نوجان بودند، بيشتر شان محصلين صنف اول و دوم پيك نو خداى دشكست مةاجه گرديد  وهنتون كابل. هيچ حامى در داخل و خارج نداشتند. در باربر شان هم حكومت مفسد و هم گروه هاى منظم سياسى كه هم دولت از آن ها حمايت مى كرد و هم كشورهاى بزرگ وقت؛ اتحاد شوروى و چين؛ بر مؤسسات علمى كشور به گونه عام و پوهنتون كابل به گونه خاص مسلط بودند؛ اما تا هنوز سه سال از مبارزه جوانان مسلمان نگذشته بود كه بر تمامى مؤسسات علمى كشور مسلط گرديد و پوهنتون به پايگاه نيرومند نهضت جوانان مسلمان تبديل شد؛ در آخرين انتخابات اتحاديه محصلان دو ثلث كرسى ها را از آن خود ساخت. كودتاهاى اول و دوم كمونستها را چنلج كرد؛ در برابر تجاوز نيروهاى اتحاد شوروى محكم ايستاد و قيام بزرگ ملى را رهبرى كرد، و به پيروزى رساند؛ مسير تاريخ را تغيير داد؛ دنيا را از خطر امپراطورى سرخ نجات داد، فريضه جهاد را احياء كرد؛ ملتش را به قيام آماده كرد و امت اسلامى را از خواب غفلت بيدار نمود.

جهاد و مقاومت در برابر ناتو را آغاز كرد و قرين پيروزى نهائي ساخت.

این تجربه بارى ديگر مى تواند تكرار شود؛ بياييد شما اين افتخار را كسب كنيد كه چون وارثين حقيقى و صادق اين حركت عظيم و بزرگ تاريخى؛ عمل كنيد و اين كشتى را به ساحل برسانيد.

اجازه بدهيد من از تجربه شخصى خود نيز حكايتى براى تان داشته باشم:

در سالهايى كه هنوز متعلم ابتدائيه بودم و عمرم كمتر از سيزده سال؛ پس از هر نماز؛ با همان احساسات طفلانه و الفاظ طفلانه و به پشتو دعاء مى كردم: خدايه له ما هغه كار واخله چي له پيغمبر عليه السلام او له صحابه وو وروسته دي له هيچا نه وي اخيستى، خدايه د شوروى او أمريكا زوال راباندي وگوره او ما ته د دوى په زوال كه برخه راكړه!! ترجمه دري دعاء: خدايا! از من كارى را بگير كه بعد از پيامبر عليه السلام و صحابه اش؛ از هيچكسى نه گرفته اى!! خدايا! زوال شوروى و امريكا را به من بنما و سهمى در زوال آنها به من عنايت كن!

من سهمى را كه در مبارزات اسلامى و جهاد عليه دو ابر قدرت شوروى و أمريكا داشتم؛ همه را عنايت الهى و نتيجه همان دعائى مى دانم كه پس از هر نماز و قبل از رسيدن به سن بلوغ داشتم. يعنى كه خدا پذيرنده دعاست و اگر از وى چيزهاى بزرگى را بخواهى؛ توفيق رسيدن به آن را شامل حالت مى كند.

جوانان عزيز!

كشور ما سياه ترين و بدترين روزهاى تاريخ خود را سپرى مى كند؛ وضع بدتر از اين را ملت ما تجربه نكرده؛ سيكولرهاى منحط و ملحدين و كمونست ها را چنان يافتيم كه به هيچ ارزش انسانى؛ باورى ندارند؛ نه احترامى به ارزشهاى اخلاقى و معنوى دارند و نه التزامى به هيچ دين الهى و هيچ قانون، مقررات و عرف بشرى. موجوداتى بدتر و منحط تر از حيوان اند، اما در چهره و لباس انسان، موجود پست دروغگو، مكار، خداع، فريبكار، عهد شكن، دزد، خائن، غلام و برده، دشمن هر انسان آزاده و شريف. زمانى كه به قدرت رسيده اند و در كنار خود حاميان به ظاهر نيرومند و مجهز را يافته اند و زير چتر حمايت آنان قرار گرفته اند؛ بدترين، بى رحمترين، وحشى ترين و جنايتكار ترين زمامداران تاريخ شده اند؛ براى دوام اقتدار شان از ريختن خون صدها انسان مظلوم؛ در هر روز؛ نير دريغ نه ورزيده اند.

در پاى هر اشغالگر افتادند؛ چه شوروى بود و چه ناتو و در رأسش أمريكا؛ هر اشغالگرى كه در جستجوى جنگجوى اجير به افغانستان آمده؛ همين سيكولرها و ملحدين پست و ذليل را در ماركيت برده ها؛ يافته اند و ارزان خريده اند و عليه ملت ما جنگانده اند.

حال كه ناتو نيز مجبور شد نيروهايش را از كشور ما خارج كند؛ و كشورهاى جنگ طلب ديگر؛ در پى آن اند كه خلأ ناشى از خروج نيروهاى ناتو را پر كند و از اين فرصت سوء استفاده نمايد و جنگ ديگرى را آغاز كند؛ همين جنگجويان اجير دست بر سينه گذاشته اند و آمادگى شان را براى استخدام شدن ابراز كرده و از مقاومت دوم صحبت مى كنند، مصروف مليشه سازى و دريافت سلاح از سوى شبكه هاى استخباراتى اند.

جوانان عزيز !

آيا آماده ايد سهم فعال و پررنگ در تظاهرات داشته باشيد؟

اگر حكومت به خواسته هاى ما تمكين نكرد؛ آيا به تظاهرات دوامدار تا رسيدن به تمامى خواسته ها آماده ايد؟

آيا آماده ايد وارثين صادق و مخلص دو انقلاب بزرگ پدران و برادران مجاهد تان باشيد؟

در اين صورت مطمئن باشد كه تأييد و نصرت الهى شامل حال تان خواهد شد و شاهد پيروزى را به آغوش خواهيد كشيد.

به اميدن روزى كه كشور ما آزاد و مستقل باشد، تمامى نيروهاى اشغالگر از كشور ما خارج گرديده؛ جنگ پايان يافته و صلح مطمئن و پايدار تأمين شده باشد و حكومت واقعاً اسلامى و منبعث از اراده ملت مؤمن ما تأسيس گردد.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟