No-IMG

حكمتيار و ترس از مرگ !

وقتى بعضى از رسانه ها و مخالفين حزب اسلامى چيزى براى گفتن و افواهات نداشتند ؛ پس به موضوعات شروع ميكنند كه نه معلومات اسلامى با خود دارند ، نه هم سواد تاريخى و نه هم آگاهى استخباراتى كه يك رهبر و زعيم سياسى براى حفاظت خودش چه بايد كرد.

تاريخ روايت و حكايت دارد كه ابراهم لنكن ، جان آف كيندى ، لياقت على خان ، مارتر كينگ ، محمد نادر خان ، بى نظير بوتو ، جمال عبدالناصر ، اندرا گاندى و به ده ها از رهبران سياسى و روساى جمهور توسط مرمى تفنگچه و يا هم با بمب جا بجا شده به شكل مرموز ترور شدند كه حتى قاتلين آنها دستگير نشده است ، در همچون شرائط نا امن و فضاى غير متشنج و بحرانى كشور وقتى گلبدين حكمتيار براى محافظت جان خويش كه حفاظت از نفس و جان هر انسان فرض است در غرفه زرهى و توسط محافظين در ملا عام حاضر ميشود و آنهم در قلب كابل كه ديگران در كمپاين هاى انتخاباتى جرئت و جسارت سفر به اطراف كابل و ولايات را نداشتند ، او توانست با همان تيم مربوطه خويش با همه ولايات ، حتى مناطق كه توسط مخالفين و رقباى او كنترول ميشود با موتر سفر و كمپاين بكند.

بار نخست بدون كدام غرفه زرهى در عدم كدام حائل و پرده حاضر و بيانيه را و آنهم در مكان تاريخى پارك زرنگار ايراد كرد كه تا به حال هيچ رهبر و شخصيت سياسى كشور چنين جرئت و جسارت را انجام نداده است

حكمتيار آدم ترس نبوده و از مرگ هم هراس نداشته و در سخت ترين شرايط و عدم امنيت و بمبادرمان روس ها حتى خانواده خود را به سپينه شگه و چهار آسياب انتقال داده است.

نرديكان او در سفر هاى داخل افغانستان حين تجاوز قشون سرخ كه محافظين نرديك و سكرتر نزديك به او بودند ، بار ها چنين واقع و اتفاق افتاده كه توسط دشمن با كمين و محاصره روبرو شود ؛ ولى محافظين و دوستان همراه خودش را تنها نگذاشته و با وجوديكه دوستان و هم سنگران تاكيد كردند كه به مكان امن انتقال داده شود ؛ ولى او هميشه ترجيح داده تا به قواى روس در محمد آغه لوگر ، پكتيا ، پكتيكا و ننگرهار در عمليات نظامى اشتراك بكند

او تنها رهبر جهادى و دفترى بوده كه بار ها به داخل افغانستان سفر و حتى در سال هاى اخير حين تجاوز قشون سرخ و اواخر رژيم نجيب در سپينه شگه مستقر و از همانجا فرماندهى ميكرد.

حين تجاوز روس ها او تنها رهبر مجاهدين بود كه طى يك كاروان به ولايت كندهار و بار ديگر از مسير لوگر ، ميدان وردگ به دره غوربند و پروان كاپيسا سفر هاى چندين ماهه داشته باشد

مرگ و زندگى انسان ها را خالق توانا و مدبر به رياست حضرت عزرائيل مديريت ميكند و هر زمانيكه مرگ ميعاد آن برسد ، ما همه جهان فانى را وداع و به ملاقات رفيق اعلى و بهترين يكجا ميشوم ، مسلمان و مومن و آنهم كه آرزوى شهادت را داشته باشد و مبارزه او از جوانى با خطر ها همراه و همگام باشد ، هيچگاهى از مرگ ترس نداشته ؛ ولى ما نبايد خود را بدست خويش به جهت هلاكت سوق بدهيم كه توده عظيم از پيروان او در نبود او مبارزه را به پيش ببرند و مخالفين فكرى و سياسى او در جستجوى ترور فزيكى او باشند

حزب اسلامى و رهبرى اين حزب فرا افغانستانى و فرا مليتى سال ها و دهه ها است كه با تبليغات زهر آگين ، افواهات و دسائس گوناگون دشمن مقابله دارد؛ بى بى سى و رسانه هاى نفاق افگن و افراد مريض وقتى چيزى براى گفتن و نشريات نداشتند ؛ پس ضرور چنين افواهات را براه انداخته كه حكمتيار در غرفه زرهى پنهان شده است ؛ ولى متاسفانه نه از اسلام آگاهى دارند و نه هم از متون استخباراتى و مبارزه سياسى كه يك رهبر و زعيم سياسى نبايد خودش را به هلاكت نزديك بكند

چه خوب بود كه افراد ، گروه ها و رسانه هاى نفاق افگن جهت مثبت و مؤثر چنين تظاهرات را در مورد آن حرف و تبليغ ميكردند و آنرا با تظاهرات قبلى احزاب و جريان هاى ديگر و با حضور طرفداران اين حزب به بحث و مقايسه ميگرفتند ؛ نه اينكه برادر حكمتيار در غرفه زرهى پنهان شده است

حكمتيار فرد و شخصيت عادى در سياست و تاريخ نيم قرن اخير نبوده ، اينكه مخالفين در مورد ايشان چه نوع نظريات منفى و از چه نوع عدسيه ها او را مشاهده دارند ؛ ولى او تيم از محافظين و اطلاعاتى خودش را دارد و در سفر ها و اجتماع ها با همان تدابير امنيتى اشتراك ميكند و باز هم تاكيد دارم كه شخصيت ترس و هراس نبوده و بار ها نگارنده به خاطر و حافظه  دارد كه بار ها در مجالس و اجتماع ها حاضر شده است

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟