No-IMG

آيا انتخابات زود هنگام ، شعار از جنگ و نشست بيرون از مرز ها راه حل بوده؟

انتخابات زود هنگام و آنهم در شرايط كنونى نتيجه مؤثر و مثبت نداشته ، در چندين دوره انتخابات مسخره پارلمانى و رياست جمهورى با مصارف هنگفت مالى و فساد گسترده به بهانه انتخابات ، مردم ما براى چندين ماه انتظار داشتند و بالاخره نتائج آنرا مشاهده كرديم كه توسط جان كيرى و پمپو با توافق نامه هاى سياسى ، زور گويى ها ، تحليف هاى جداگانه، حكومت هاى مصلحت گونه را تشكيل دادند كه تا به حال با معامله گيرى ها و رشوت هاى سياسى وزرات خانه توسط سرپرست و حتى وزراء كه راى اعتماد را از گروه مافياى پارلمان ، فساد و طريقه رشوت بدست ميآورند ، بعد از چندين ماه سلب صلاحيت و عزل از قدرت ميشوند.

حال ضامن عبدالغنى عليپور و به اصطلاح قانون پوه و قانون دان سرور دانش كه يك مراتبه وزير عدليه نيز بوده ، حرف از انتخابات را به زبان ميآورند و آنهم كه مخالفين نظام ، نظام انتخاباتى را قبول ندارند و با آيت صريح قرآن كريم " بل اكثرهم لا يعقلون " و " بل اكثرهم لا يعلمون " دليل و برهان دارند

اگر با طالبان طرف نشده باشبم و آنهم با پسوند "كاكړ " كه عده يى كور انديشان با همان عدسيه و تفكر سمتى ، زبانى و قومى كه با خويش دارند و در هر جايى هموطن پشتون و " زى " را مشاهده ميكنند ؛ طورى حدس زده و فكر ميكنند كه همه پشتون ها تروريست ، جنگ طلب عضو تحريك طالبان و افكار طالبانى با خود دارند.

از طرف ديگر اگر وضعيت چنين باشد و طرف هاى در گير در جنگ ، فقط با سقوط و تسخير مناطق ، جغرافيا و ولسوالى ها يكديگر را تضعيف بكنند، راه حل مثبت براى منازعه و مناقشه فعلى و چهار دهه گذشته وجود ندارد؛ چون در بيشتر از چهار دهه و آنهم با تمويل مالى و نظامى خارجى ها و بخصوص همسايه هاى نا جوان و گروه هاى اجير يكديگر خود را كشتار و قتل كرديم و بيشترين تلفات را در جنگ ها مردم ملكى و متضررين از مردم رعيت بودند ؛ پس چرا طرف ارگ به انتخابات زود هنگام ، سر كوبى طالبان و طرف طالبان نيز با تسخير ولسوالى ها تاكيد دارند و به عنوان فاتح جنگ از مواضع كه دارند ، نميخواهند كه بخاطر صلح قربانى و گذشت را اظهار بكنند

كشور هاى همسايه و ذيدخل در قضاياى افغانستان نيز تاكيد به مذاكرات ميان افغان ها را در بيرون مرز ها تاكيد دارند و هميشه روى نوع حكومت و نظام هاى گذشته و آينده ما بحث ، نشست و منافشه دارند كه هميشه از آدرس خارجى ها بالاى مردم ما تحميل شده است و نتيجه منفى و عوارض جانبى آنرا در گذشته ها لمس و حس كرديم كه ميتوان از رژيم هاى نوع تاشكند ، مسكو ، گورنر هاوس پشاور و مجلس بن آلمان نام بُرد كه در اوائل عده يى از طرف ها سركوب و قدرت را بر معيار هاى حزبى ، قومى ، سمتى و گروهى تقسيم كردند

طوريكه در فوق توضيح و تشريح داديم كه انتخابات زود هنگام در تحت سيطره همين نظام آغشته با فساد كه اكثريت مردم فاقد سواد انتخاباتى و تفكيك از زشت و خوب را ندارند ، تسخير و سقوط مناطق ، جغرافيا و قرار گاه ها با قوت و مصارف مالى ، نظامى و تسليحاتى از آدرس نيرو هاى درگير ، و مجالس در بيرون مرز ها چون قطر ، مسكو و استانبول و آنهم در تحت مراقبت خارجى ها راه حل مثبت و كارا نبوده.

پس به اين نتيجه ميرسيم كه بهتر است همه جناح ها و گروه ها به اشتباهات پيهم كه داشتند خود را درك و حس كنند كه يگانه راه حل و بديل نشست ، مذاكرات در جغرافياى افغانستان در همين مناطق تحت مديريت ارگ و مناطق طالبان مى باشد و آنهم در عدم حضور خارجى ها و همسايه ها ؛ تا اينكه ما خود افغان ها هم پذير نشويم و به يكديگر اعتماد نكنيم ، به هيچ صورت خارجى چون قطر ، مسكو ، اسلام آباد ، استانبول ، تهران ، واشنطن و غيره همان درد و مشكلات كه ما لمس و حس كرديم ؛ آنها به حيث يك خارجى نميتوانند آنرا لمس ، حس و درك بكنند

پس بيائيد بخاطر منافع ملى و كشورى و درد مشترك و مشتركات كه داريم ، مشكلات طويل المدت از جنگ ، بى عدالتى ها كه داريم همه را  با خود ، با مديريت خود و در جغرافياى خود حل و فصل كنيم.

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟