No-IMG

مذاکره مظلوم !

حکومت آقای غنی نیز در رقابت با حزب اسلامی  دست به ابتکار زد ، جلسه کابل و کاپیسار را برگزارکرد ، شاید سلسله این گردهماییها در سایر ولایات نیز دنبال گردد ، در ورزشگاه غازی کابل ، افراد زیادی جمع شده بودند.

  روی هر ملحوظی که بود تعداد قابل ملاحظه یی از هموطنان ما جمع شدند و بطرفداری حکومت شعار داند .

ما این جلسات حکومت را جدی بگیریم و آنرا قوی بدانیم ، چراکه آدمها و کارگزاران ملکی ونظامی با اقتدار در عقب آن قرار دارند ، آیا آنعده ارکان حکومت که ازکود ۹۱ و از خزینه کشور مظلوم و محتاج ملیونها افغانی را بیرون ساخته اند ، آیا آنعده که صاحب معاشهای بلند و امتیازات اند و چندین برابر ، استادان ، معلمین ، مامورین ، کارگران و عمله شهر داریها معاش میگیرند ، آیا آنهایکه در آمد و رفت شان جاده ها بند میشود و دنبال شان قطاری از موترهای قیمتی و زره حرکت میکند ، آیا آنهایکه درمدت کوتا هفدهسال صاحب ملیونها دالر سرمایه و مالک مارکیتها وبلند منزلها شده اند ، آیا آن غاصبان زمین ، آن زورگویان گردن کلفت ، آیا کسانیکه گاردهای شان پولیسها و ترافیک ها رالت وکوب میکنند ، آیا آنهایکه از نان ، از نفت ، از دارو  و از "قره وانه" سربازان میدزدند ، آیا آنهایکه برای حرکت در هر جاده یکطرفه و دو طرفه ، اختیار مطلق و فراقانونی دارند ، بسادگی در برابر صلح تمکین خواهند کرد ، آیا آنها از سلطنت شان بخاطر ختم جنگ خواهند گذشت ، آیا آنها با این همه قدرت و ثروت  نمیتوانند طرفدارانی داشته باشند؟!

آیا برای آنهایکه نه به قانون اساسی ، نه به پارالمان و نه به قضا پاسخگو هستند ، چه مشکل است که مطالبات شانرا از سوی اجتماعاتی هم تبارز و تایید نمایند ؟!

صاحبان قدرت و مزاحمان مذاکره وصلح ، تنها در کابل و چهاردور حکومت "منجیل" نزده اند ؛ در اطراف  امارت طالبان نیز حضور پر رنگ و حلقه ملموس دارند ، آیا آنعده که در هوتلهای چندستاره قطر بود و باش کرده اند ، آیا آنهایکه از امتیازات بلند برخوردار اند ، آیا آن ذوات که خلق خدا را با کیبل شان میراندند و هرگونه آواز را سرکوب  و به هیچ نوع حزب و آزادی بیان قایل نبودند و نیستند ، میگذارند که درین مملکت عدالت ، قانون و حساب حاکم شود ؟!

 وای برین صلح ، وای برین مذاکره مظلوم که راه آن چه دور و دشوار است. یقین داریم که در مسیر جاده جنگ ، صلحی وسازشی انتظار ما را میکشد .

اما یک خوش قلبی ، یک تصمیم تازه میتواند ، از پس هفتاد کوتل موکب صلح را نزدیک نماید و لاله های و گلهای زیبای بهارین عدالت ، محبت و همزیستی را به هموطنان غمدیده ما هدیه نماید.

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟