No-IMG

چگونه مسجد الاقصی' را یاری کنیم؟

نویسنده : دوکتورجمال نصار

ترجمه : عبدالخالق احسان

 

نبرد و پیکار مسلمانان تا برپایی قیامت ادامه دارد و هتک حرمت مقدسات اسلامی توسط صهیونیست¬ها نیز تا مدتی وجود دارد، این طبیعت رویارویی بین حق و باطل است، باطل صدایش را بلند کرده نمی¬تواند و تأثیرگزار نمی¬شود، مگر به علت ضعف مسلمانان و تفرقه و اختلاف و نادانی شان نسبت به طیبعت مبارزه.

مسجد اقصی شریف اولین قبله و سوم حرم مسلمانان، توسط صهیونیست ها با استناد به دلایل واهی و دروغین مورد هدف قرار گرفته است، اسرائیل با گام های ثابت و شتابان خود به سوی یهودی سازی مسجد اقصی در حرکت است، البته بعد از این که گام بزرگی در یهودی سازی شهر قدس برداشته است.

جالب است که گام های شتابان یهودی سازی مسجد اقصی در سایه پوشش مستقیم و غیر مستقیم حکومتی، با گفتگوها بین اسرائیل و حکومت فلسطین همزمان شده است!

خیلی زشت و قبیح است که حکومت های رسمی عربی به صورت عموم، نسبت به اجراآت صهیونیست¬ها علیه اولین قبله و سومین حرم شریف، هیچ ابراز ناراحتی نکرده و به آن توجهی ننموده اند.

واضح است که هزاران جریب از سرزمین و منازل فلسطینیان که در محیط مسجد اقصی واقع است، بعد از نبرد سال 1967م توسط صاحبان شان رها شده است؛ چون برخی از فلسطینی ها به کناره غربی فرار کرده و تعداد زیادی به کشورهای عربی و کشورهای غربی آواره و پناهنده شده اند.

هویدا است که همکاری محکم و استواری بین حکومت صهیونیستی و گروه های یهودی متخصص در اجرای پروژه یهودی سازی شهر بیت المقدس وجود دارد.

راهکارهای نصرت و یاری مسجد اقصی

بر خلاف توطئه جوامع بین المللی و پشتیبانی شان از اسرائیل اشغاگر؛ برخی عواملی وجود دارد که ممکن است با یکجایی شان بتوان مسجد اقصی را حمایت کرد و قضیه فلسطین را در قلب های مسلمانان زنده نگهداشت نه این که قضیه فلسطین را یک مسئله ناچیز و موقت دانسته و تهدید صهیونیست ها جدی گرفته نشود، اینک به بیان این عوامل می¬پردازیم:

اول: نقش افراد

1) دعا: دعا سلاحی است که بسیاری از آن غافل شده و برخی آن را سبک می¬پندارند، باید اوقات اجابت را جستجو نموده و برای نصرت  و یاری مسجد مبارک اقصی دعا نماییم، دعای سلاحی است که حامل آن خسته نمی شود؛ اما نباید بگوییم: جز دعا کاری کرده نمی توانیم؛ چون توانایی دعا و کارهای دیگری را داریم، از جمله آثار دعا ایجاد انگیزه برای دعا کننده به خاطر انجام بیشتر اعمال می باشد.

2) آشنایی به تاریخ مسجد اقصی، تلاش برای اشتراک به مناسبت ها و فعالیت های که مربوط به فلسطین و قضیه مسجد اقصی باشد، برای این که بدانیم نصرت مسجد اقصی چگونه تحقق می¬یابد، باید آگاه شوم که چگونه شکست صورت گرفت و برای این که راه نجات را ترسیم کنیم باید بفهمیم که این مشکلات چگونه واقع شده است؟

3) رجوع به سوی الله متعال و آزادی نفوس از بندگی غیرالله، انانیت، افکار نادرست و فشار شهوات و دوری از گناهان و معصیت¬ها؛ چون از مهمترین اسباب تسلط دشمنان بر ما، آلوده بودن به گناهان و زشتکاری هاست.

4) حقیر ندانستن تلاش های دیگران برای نصرت مسجد اقصی، هر چند اندک باشد و احساس و درک مشکلات فلسطینیان و کیفیت زندگی شان با روح و نفس مان.

5) صحبت کردن همراه خویشاوندان، همکاران و دوستان در مورد وظیفه ما در قبال مسجد اقصی و توانایی ما برای نصرت آن.

دوم: نقش خانه و خانواده

1) تلقين مادران و مربیان، محبت الله و رسولش و محبت مسجد اقصی را به اطفال و این که فلسطین قضیه امت است، و تمرین شان بر صبر و تحمل پذیری توسط کتاب های برگزیده شده و اشعار و سروده های ثبت شده.

2) مقاطعه با شرکت ها و کالاهای مورد حمایت کیان صهیونیستی، به خصوص اگر از کالاهای غیر ضروری باشد؛ چون این گونه می توان سبک زندگی را تغییر داده و کمکی به نفع فلسطین نمود.

3) اهتمام به معلومات مؤثق و ترکیز شده در مورد قضیه فلسطین، با رشد توانایی فرزندان بر گفتگو، مناظره و مجادله به بهترین روش و تلاش به حضور در کنفرانس ها و گردهمایی ها در رابطه به فلسطین و ثبت کوتاه برخی مسایل ضرور و مرتبط و نشر و پخش آن.

4) بی توجهی به بازنشستگی بازنشستگان و ذلت ذلیلان، همراه با کامل ساختن نیت راستین برای نصرت مسجد اقصی، و تهیه صندوق کوچک پس انداز ( قلک) به نام ( قلک اقصی)، تا این که فرزندان معانی بذل و بخشندگی را بدانند.

5) اهتمام به بازی های آموزشی برای اطفال، از جمله بازی اقصی که در آن اقصی را معرفی نموده و واضح می سازد که (قبة الصخره) بخشی از مسجد اقصی بوده و مسجد اقصی نمی باشد، و هم چنان آگاه ساختن اطفال از خلال آیات قرآنی و احادیث نبوی به فضایل مسجد مبارک اقصی.

سوم: نقش رسانه ها

1) نشر اخبار مسجد اقصی و احوال آن از خلال شرکت در برنامه های پخش مستقیم و برنامه های پرسش و پاسخ توسط رادیو و تلویزیون و پایگاه های انترنتی و شرکت در نشر و پخش تصاویری از فلسطین به تمام جهان.

2) تشکیل مؤسسات اسلامی رسانه ی به منظور روشنایی اندازی بر قضیه مسجد اقصی و شناساندن آن به تمام جهان و تأکید بر نقش ارزنده رسانه ها در ایجاد حمایت سیاسی و حمایت منطقه ی و جهان در خدمت قضیه فلسطین.

3) تأسیس کانال ماهواره ی خبررسانی، جهانی به زبان انگلیسی که هدف آن رساندن صدای مسلمانان به تمام جهان بوده و اخبار مربوط به زنان و مردان اسیر و آواره فلسطین را انعکاس دهد.

4) حمایت از مقالات و گزارشات روزنامه ی همراه عکس و دلایلی که حجم مشکلات مسجد مبارک اقصی را واضح سازد.

چهارم: نقش فرهنگیان و ادیبان

1) حرکت به سوی همه افراد جامعه و دوری از بی خبری، اقدام قوی به سوی آگاهی عام اسلامی و آگاه سازی اقشار مختلف جامعه نسبت به قضیه فسطین و مسجد اقصی.

2) نوشتن مقالات در روزنامه ها در مورد همه چیزی که به مسجد مبارک اقصی و قدس ارتباط می گیرد، و تألیف کتاب های درین زمینه و فعال سازی قضیه فلسطین با نشر اخبار آن و خواسته ها و توقعات آن از هر مسلمان.

3) تبدیل فعالیت های فردی و پراکنده به فعالیت های گروهی و منظم با تأسیس مؤسسات و جمعیت ها تا افکار و اندیشه ها یکجا شده و تأثیر فوق العاده داشته باشد.

4) جلوگیری از رسانه های تباهکن غربی و اسرائیلی و رد شبهات و اباطیل شان در مورد مسجد اقصی، با استفاده از نوشتن مقاله ها و وسایل ارتباط جمعی مختلف و گوناگون.

پنجم: نقش امامان، خطیبان، دعوتگران و مصلحان

1) آماده کردن خطبه ها و تقدیم آن که مردم به مشارکت در حمایت از مقدسات اسلامی تشویق نماید، و معرفی نمونه های جاویدان از قهرمانان امت اسلامی.

2) دعوت به وحدت کلمه، یکجا سازی تلاش ها، و دعوت به همبستگی جوامع، نصیحت به هر مسلمان و دوری از منازعه و اختلافات.

3) زنده سازی نقش مسجد در اهتمام به قضایای حیاتی مسلمانان و تخصص بخشی از کتابخانه مسجد به کتاب های مربوط به مسجد اقصی و فلسطین.

ششم: نقش جمعیت های محلی، نمایندگی های شغلی، انجمن ها و مؤسسات

1) حمایت مادی و معنوی قضیه فلسطین، راه اندازی فعالیت های مختلفی که از اقصی دفاع نموده و اعضا را آگاه ساخته و به نصرت اقصی تشویق و ترغیب نماید.

2) تأسیس کمیسیون های دفاع از مسجد اقصی و ایجاد مؤسسه یا صندوقی تحت نام صندوق عربی تعاونی فلسطینی، این کمیسیون نشست های به همه کشورهای عربی داشته باشد.

3) دعوای قضایی علیه هر شخص و جریان حکومتی و غیر حکومتی که به مقدسات و دین ما توهین روا می دارند و کشف پلان های شوم شان.

4) پیام رسانی به حاکمان و صحبت کردن همراه شان و برانگیختن احساسات شان برای نصرت مسجد اقصی، اگر چه در حد کار سیاسی باشد و دفاع از عربی و اسلامی بودن اقصی در نشست های بین المللی.

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟