No-IMG

وضعيت کنونی کشور و سياست مدرن پاکستان

حاجی يوسف

 

شاید درین نوشته کدام مطلب مهم نباشد اما متاسفانه عده محدود به انتقال نوشته ها خوش میشوند نه بخاطر مثبت بلکه منفی.

در حالیکه کار خوب نیست

خبرهای ناخوش از ساده گی ها :.

و سیاست مدرن پاکستان

باوجود تقاضای مکرر ازطرف اشرف غنی رفتن به امریکا، اما امریکا تا دیروز برایش جواب های منفی ارایه نموده است.

حتی حکومت امریکا بخاطرچیک اپ و تداویش هم اجازه نداده است.

* حکومت پاکستان از اشرف غنی پیمان امنیتی میخواهد و شرط اشرف غنی تضمین بقای ریاست جمهوری اش از طرف پاکستان است.

درین زمینه اقای اشرف غنی درمقابل جواب یک مشاورش گفت که مرحوم استاد ربانی بخاطر بقای ریاست جمهوری اش به اقای بوش ریس جمهور امریکا در سال 2002 پیشنهاد نمود که حاضر است امضا کند که افغانستان ایالت 53 امریکا باشد.

* شایدحکومت پاکستان به پیمان امنیتی با اشرف غنی پابند نشود یک قدم پیشتر برود ازینکه ایالت 53 امریکا میشود بهتر ایالت 5 پاکستان شود.

* پاکستان منافع خودرا درافغانستان می بیند وضع اقتصادی پاکستان بسیار خراب است.

* داکتر عبدالله و تیم اش چندین بار به حکومت پاکستان گفته است درصورت حمایت پاکستان ورسیدن به قدرت ریاست جمهوری، حاضر است قصه خط دیورند را به پاکستان بسپارد.

دلیل اقای عبدالله و تیم اش اینست که دیورند باعث مداخله پاکستان در افغانستان است.

اما اینکه بعدازسپردن خط دیورند به حرف خود ایستاده میباشد؟

در انتخابات گذشته اتمر و داکترعبدالله ازطرف حکومت پاکستان پشتیبانی مالی میشد.

* حکومت پاکستان در دادن ویزه های پاکستان وبورس محصلین به جنرال جرات، احمدضیا مسعود،،،، امکانات خوب مساعد میسازد.

هم بخاطر اینده وهم بخاطر انتقال سنگ های قیمتی از طریق پاکستان.

دیروز داکتر عبدالله اعلان کرد که سقوط نظام اشرف غنی نزدیک است.

در چنین شرایط وچنین اعلان به طالبان بسیار کمک میکتد.

*بعداز سقوط حکومت نجیب، پاکستان بهترین وامن ترین پناه گاه به کمونستها و اعضای بلند پایه حکومت نجیب بود. اکثرکمونستهای بلند پایه ازطریق پاکستان به خارج رفتند.

*در زمان جهاد اول در مقابل اشغالگران شوروی یکی از اختلافات بین مشر محترم و حکومت پاکستان این بود که پاکستان طرفدار امدن ظاهرشاه و نظام شاهی بود.

حکومت پاکستان چند مرتبه سردارولی خان را دعوت کرد.

*در جلسه پیشاورهاوس جنرالان پاکستانی به صراحت گفته بود که به هیچصورت مشرمحترم و حزب را به رسیدن قدرت در کابل نمی مانیم.

 

پاکستانی ها از اندرون عزایم حزبیها خوب میدانند که حزب درشرایط فعلی بسیارمجبوریت دارد.

 *سیاست حکومت پاکستان عجیب است باوجود اینکه استاد ربانی واحمدشاه مسعود دو مرتبه در اسلام اباد ریس جمهور و وزیر دفاع تعین شدند و استاد ربانی شمشیر قدیمی احمدشاه بابا و شمشیر وزیراکیرخان را به رئیس جمهور پاکستان غلام اسحاق خان تحفه داد و خط دیورند را بعد از صد سال تیر شد.

اما بازهم درانجام رسیدن شان کمک کرد.

* گروه بلقیس روشن باتمام ضدیت علیه پاکستان، بازهم دفتر سازمان ماهویستی شان درکویته پاکستان واز حکومت پاکستان حمایت میشد.ومیشود. شاید فشارچین باشد.

* اقای لطیف پدرام طرفدار نظام فدرالی وحذف کلمه افغانستان، بعد از سفر رسمی به پاکستان، حالا از پاکستان دفاع میکند.

و پاکستان چراغ سبز برایش داده است

ممکن وعده وزیرخارجه ملاها داده شده باشد باداشتن یک،،، .

وشاید دوستانیکه علیه حکومت پاکستان تند وتیز شعار میدهند این هم از سیاست پاکستان باشد. تا شناخته نشود .

* پاکستانی ها یک عده افغانها سیاسی را خوب شناختند وبسیار به اسانی وبدون مصرف انها درتوصیف دروغین خوش میسازند :.

مثلا جنرال اسلم بیگ میگوید طالبان کا ایمانی جذبات و عقیده بهات مضبوط هی وانهون خدمت همارا اعزاز، هی.

دزمانه سابقه میگفت : مشرق زمین بهی صرف ایک لیدر هی.

* به استاد ربانی میگفت آپ کا مزاج نرم هی ونرمی سیاست کا مغز هی.

* حالا به عمر زاخیلوال گفته بود که : آپ کا میشن، جمهوریت وسیکولرستی هی اور همارا ایین تو جمهوریت هی.

* وقتیکه اشرف غنی دوسال قبل در پاکستان صحبت کرد

میدیا پاکستان نوشت: دکتور اقتصاد در جهان.

یک ماه اشرف غنی از اسمان به زمین نمی امد.

دو تا ریس داشتیم، پاکستان به یک سفر عادی قدرت شان را تمام کرد دیگر یک نفر رسمی موجود نیست.

خلاصه باید در سیاست و به ابتکار جدید فکر شود.

*به یک مطلب دیگر هم توجه شاید ضرور باشد :

که پاکستان از مجبوریت چنین سیاست هارا انتخاب میکند.

و یا شاید فیصله های سیاستمداران شان این باشد که در اخر به منافع پاکستان قربانی میدهد.

- باوجود خدمات ذوالفقارعلی بوتو توسط حکومت اعدام شد.

- باوجود خدمات جنرال ضیاالحق در اخر در طیاره پاکستان از بین رفت.

- بی نظیر بوتو در اسلام اباد کشته شد.

- جنرال مشرف زندانی و حالا در بستر مرگ در تعقیب پاکستان است.

- عبدالقدیرخان پدراتوم پاکستان از مدتی 13 سال در بندیخانه زیر نظارت حکومت پاکستان است.

اگر این نظریه باشد جهت منافع کشور:.

از موجودیت و استعداد قوی یک فرد سیاسی در حیاتش به نفع پاکستان استفاده شود و در اخر از بین بردن اش به نفع پاکستان استفاده شود.

مشکل درکجا باشد؟

در ساختن اتوم پاکستان ازقدیرخان استفاده اعظمی نمود

ودراخر بعداز گرفتن صدها میلیون دالر از کوریا شمالی وخوش ساختن امریکا وی را خانه نشین نمود.

- با سیاست جنرال مشرف، پاکستان را ازقرن اولیه سنگ نجات داد و در وقت اخر بخاطر مظالم مشرف، حالا باید درختم اش مردم پاکستان خوش نگهداشته شود.

متاسفانه حکام وزمامداران ما نه در حیات اش به فایده افغانستان بودند ونه هم مرگ شان.

با احترام

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟