No-IMG

حزب اسلامى از هيچ طرف درگير در جنگ؛ حمايت نمى كند

بسم اللّٰه الرحمٰن الرحيم

يادداشتهايى در باره وضعيت بد كشور

كشور و ملت ما حساس ترين و دردناك ترين روزهاى تاريخ خود را تجربه مى كند؛ ناامنى ها به اوج خود رسيده و جنگها، خونريزى ها و خشونتها بيشترين بخشهاى كشور را فراگرفته است؛ عده اى سقوط ولسواليها را جشن مى گيرند و برخى بر كشتن مخالفين خود فخر و مباهات مى كنند؛ در حالى كه سزاوار بود بر كارى احساس فخر و سربلندى كنند كه باعث نجات ملت از اين بحران خونين شود و دستيابى به صلح و امنيت را در پى داشته باشد.

عرائض و يادداشتهايى در اين رابطه دارم:

1.            حزب اسلامى خواهان صلح بوده و از هيچ طرف درگير در جنگ؛ حمايت نمى كند؛ طرفهاى درگير را به صلح و حل مسالمت آميز بحران و عدم تكرار تجارب ناكام و خونين گذشته دعوت مى كنيم.

2.            متأسفانه تا حال دو طرف درگير؛ هيچ طرحى واضح، عملى، معقول و مشروع براى حل بحران ارائه نكرده اند.

3.            مذاكرات دوحه نشان داد كه نمى توان به آن اميدوار بود و انتظار رسيدن به توافق را از آن داشت؛ در حالتى كه طرف هاى دخيل در مذاكرات؛ بر تداوم جنگ مصر اند و اراده و قصد رسيدن به صلح را تبارز نداده اند؛ نبايد به نتائج مثبت اين مذاكرات منتظر بود.

4.            دلائل عدم توفيق در مذاكرات دوحه كاملاً نمايان و روشن است؛ اين مذاكرات ميان دو طرف درگير در جنگ طولانى بوده و از حضور طرفهاى حامى صلح و تأثيرگذار در جريانات كشور؛ عمداً و به دلائل سياسى؛ ممانعت صورت گرفته؛ رسيدن به صلح و توافق بين الافغانى؛ نه تنها ايجاب تغيير در تركيب هيئتها را دارد؛ بلكه لازم است در رابطه به وسيط و ميانجى، محل مذاكرات و شرائط و تسهيلات ضرورى؛ تصاميم مناسب و جديد اتخاذ شوند. پيشرفت و توافق در مذاكرات؛ نيازمند ميانجى بى طرف و غير دخيل در جنگ و محل جديد فارغ از حضور و تأثير حاميان و عاملان جنگ است؛ بايد شرائط يكسان و سازگار براى تمامى هيئتهايى كه جهتهاى تأثيرگذار را تمثيل مى كنند؛ فراهم شود.

5.            در خلال اين مدتى كه دوحه محل برگزارى مذاكرات بود؛ بارها اتفاق افتاده كه نشستهايى ميان طرفهاى تأثير گذار ديگر راه اندازى شود؛ گامهايى نيز برداشته شده؛ اما جهتهايى كه چگونگى نشستها و اجنداى آن را در كنترول خود گرفته بودند و خواهان ادامه جنگ و صلح مشروط بودند؛ موانع ايجاد نموده اند و از برگزارى مذاكرات مستقل مانع شده اند.

6.              طالبان مى پندارند كه در صورت خروج نيروهاى اجنبى؛ حكومت كابل؛ توان ايستادگى و مقاومت در برابر آنان را نداشته؛ به پيروزى از طريق جنگ باور دارند. تا اكنون نه در جريان مذاكرات و نه در اظهارات رسمى طالبان؛ نشانه هاى مثبتى از توافق احتمالى آنان با آتش بس دائمى، برگزارى انتخابات و تشكيل حكومت انتقالى؛ مشاهده نه شده.

7.            دولت كه تصميم يكجانبه خروج نيروهاى خارجى را عجولانه و خلاف انتظار خود يافته؛ در وضعيتى ضعيف و بد قرار گرفته؛ روحيه اش را از دست داده و آينده را تاريك مى بيند و تلاش مى ورزد تا اين و آن شخص و گروه را با رشوتهاى سياسى؛ به حمايت از مواضع ضعيف جنگى اش بكشاند؛ و در برابر مخالفين مسلح دولت بجنگاند؛ گمان مى كند كه با تغيير و تعويض مهره هاى سوخته و چهره هاى تكرارى و ناكام؛ دستآوردى در جنگ خواهد داشت.

8.            حزب اسلامى افغانستان نه در اين معامله گرى ها سهيم است و نه از يك گروه جنگى در برابر ديگرى حمايت خواهد كرد؛ چند فردى منتسب به حزب اسلامى؛ كه اخيراً به وظائفى در حكومت گمارده شده اند؛ نه از حزب اسلامى نمايندگى مى كنند و نه مورد حمايت اعضاء حزب اند. كرسى نشينها؛ اينها را به غرض ايجاد درگيرى ميان مخالفين مسلح دولت و حزب اسلامى توظيف كرده اند.

9.            اگر دولت به طرح صلح حزب اسلامى؛ صادقانه التزام مى ورزيد و به شرائط معقول و مشروع مخالفين مسلح دولت تمكين مى كرد؛ با تشكيل حكومت انتقالى غير ائتلافى، برگزارى انتخابات در دوره انتقالى، آزادى تمامى زندانيان سياسى، حذف نامهاى مخالفين اشغال؛ از فهرستهاى سياه؛ تأمين اجماع سياسى و تشكيل شورى عالى دولت؛ توافق مى كرد؛ كار به اين جا نمى كشيد

10.          از نظر ما نه تشكيل حكومت موقت ائتلافى؛ مفيد است و نه عملى؛ در عوض؛ حكومت موقت غيرائتلافى كوتاه مدت را مفيد مى شماريم كه وظيفه اساسى اش برگزارى انتخابات بوده، متشكل از شخصيتهايى باشد كه براى تمامى جهتهاى تأثير گذار پذيرفتنى و قابل قبول بوده و در جنگهاى قبلى با هيچ طرف جنگى همكارى نداشته اند؛ و متهم به وابستگى به هيچ كشور خارجى نباشند.

11.          البته حكومت انتقالى به مرجع تصميمگيرى عالى و باصلاحيت كه اجماع سياسى را تمثيل كند؛ ضرورت دارد؛ تا در مورد تمامى مسائل مهم ملى؛ عالى ترين مرجع تصميم بوده و حكومت انتقالى مجرى تصاميمش باشد. رهبران تمامى احزاب تأثير گذار سياسى به شمول طالبان؛ اعضاء اين شورى باشند. حكومت و طالبان تا هنوز با چنين طرحى رسماً توافق نكرده اند؛ شايد زمانى توافق كنند كه ببينند از طريق جنگ نمى توانند به اهداف شان نائل شوند.

12.          اما در اين نبايد هيچ جناحى داخلى و خارجى شكى داشته باشد كه موقعيت ستراتيژيك افغانستان چنان است كه هيچ گروهى؛ هر چند حاميان نيرومند خارجى داشته باشد؛ نمى تواند از طريق جنگ و به حمايت نيروهاى خارجى؛ بر كابل حكومت كند

13.          حكومت ائتلافى و معامله تقسيم قدرت؛ بر مبناى سياسى و قومى؛ غيرعملى و ناممكن است. دشوار است؛ گروه هايى زير يك چتر و در حكومت ائتلافى در كنار همديگر كار كنند و همديگر را بپذيرند كه بيش از چهار دهه عليه همديگر جنگيده اند. اين هم حقيقت مسلم و انكار ناپذير است كه احدى نمى تواند از طريق اعمل زور، و آن هم زور عاريتى؛ بر افغان ها حكومت كند؛ افغانهاى سربلند و آزاده؛ به زورگويى هاى احدى تسليم نخواهند شد. هر كى راه زور آزمايى ها را انتخاب كند؛ بدون شك و حتماً با مقاومت مردمى مواجه خواهد شد.

14.          حزب اسلامى تنها حكومتى را خواهد پذيرفت كه منبعث از اراده آزاد ملت بوده، از طريق مسالمت آميز و در نتيجه پروسه شفاف و عادلانه انتخاباتى به قدرت برسد.

15.          حزب اسلامي خواهان صلح است؛ اما اگر به جنگ وادار شود؛ در آن صورت از خود و ملت خود دفاع خواهد كرد؛ چنين دفاعى را حق و وجيبه دينى خود مى شمارد.

16.          به آنان كه شوق ادامه جنگ و فتح شهرها را دارند؛ چند توصيه دوستانه و مبتنى بر رهنمودهاى دينى داريم: الف- زمانى به فتح شهرها برويد كه بدون جنگ آن را فتح كنيد؛ همانگونه كه پيامبر عليه السلام مكه را بدون جنگ فتح كرد. ب- زمانى وارد شهرها شويد كه قصد و توان ماندن در آن را داريد؛ نه اين كه پس از يكى دو روز آن را مجدداً ترك كنيد و ويرانى ها  و تباهى هاى جبران ناپذير را در عقب بگذاريد. ج- قبل از ورود به شهرها؛ صفوف تان را از جنگجويان بى هدف و اوباش تصفيه كنيد و نگذاريد از آدرس شما به غارت، چپاول و كشتارهاى بى رحمانه بپردازند. د- با كسانى نه جنگيد كه قصد جنگيدن با شما را ندارند؛ هر چند زمانى با شما جنگيده اند. هـ- چون فاتح مغرور عمل نكنيد و شعار تان انتقام نباشد؛ خداى عزيز متكبر را به زودى مجازات نموده و به ذلت و زوال محكوم مى كند.

17.          مساعى براى فرستادن هيئت جديد به دوحه و پاكستان؛ به قصد ديدار با هيئت عالى رتبه طالبان؛ همانگونه كه انتظار مى رفت؛ بى نتيجه ماند و منتفى شد؛ نه طالبان آماده ديدار با اين هيئت بودند و نه هيئت از ناحيه تركيب و روحيه و ذهنيت حاكم بر آن؛ توان و ظرفيت انجام چنين مأموريتى را داشت.

18.          از فعال شدن ناگهانى جنرال كارتر؛ لوى درستيز بريتانيا؛ معلوم مى شود كه مأموريت خليلزاد پايان يافته؛ و جايش به جنرال كارتر تخليه شده؛ اما با همان سياست هايى كه خليلزاد اعمال كرد و نتيجه اى تحويل نداد: مذاكرات ميان دو طرف درگير مصر بر ادامه جنگ و حذف صلح خواهان و مخالفين جنگ؛ تكرار تجربه دوحه و قبل از آن بن.

19.          افواه ابتلاء به كرونا؛ انتقال به تركيه و حتى جان دادن در يكى از شفاخانه هاى تركيه؛ دروغ هايى كه در اين 52 سال مبارزه؛ به گونه مسلسل عليه من صورت گرفته؛ از سوى مخالفين ما و هر افغان آزاده و سربلند؛ مخالفين و رقبايى كه به هيچ چيزى مقدس باور ندارند؛ دروغ، اتهام، دشنام، وطنفروشى، ضميرفروشى؛ زيرپا گذاشتن تمامى ارزشهاى چون آزادى، استقلال، هويت ملى، ارزشهاى انسانى و اخلاقى؛ شرف و وجدان؛ و ذبح آن در پاى هر اشغالگر؛ چه شرقى چه غربى؛ شيطان شان جز با دروغ و دشنام و اتهام و مخالفت با هر انسان شريف؛ به چيزى ديگر راضى نمى شود.

بايد عرض كنم كه من از آغاز بيمارى كرونا در 2019 تا امروز؛ در اين مدت بيش از يك و نيم سال؛ نه به كرونا مصاب شده ام و نه به بيمارى ديگرى كه مجبور به رفتن به شفاخانه شده باشم؛ حتى پروردگار مهربانم مرا از مبتلا شدن به زكام عادى نيز در اين مدت نگهداشته است. الحمد لله رب العالمين

حكمتيار

 

كابل- دارلامان- دفتر حزب اسلامى افغانستان

يكشنبه 30 جوزا 1400

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟