No-IMG

آیا فصل تازه ی رویا رویی طالبان وداعش فرا رسیده؟

هر چند تنظیم " دولت اسلامی - خراسان" با عملیات انتحاری خود در فرودگاه کابل در 26 اگست حضور خود را در مرحله ی نوین حکومت طالبان ثبت نمود، اما انفجارات پیاپی که نیرو های امنیتی طالبان را در ولایت ننگرهار در روزهای جمعه وشنبه گذشته هدف قرار داد، پرسشهای بسیاری را در میدیا برانگیخت که آیا ما شاهد آغاز یک فصل تازه از رویا رویی میان طالبان وداعش خواهیم بود؟

- از همان روز نخست ایجاد شاخه ی خراسان داعش برای فعالیت در افغانستان وکشور های مجاور آن در سال 2015، میانه ی شان با طالبان پر از فتاوی تکفیر وجنگهای خونین بود. داعش در این دو سه سال اخیر نتوانست جای پای مستقری برای خود در شرق افغانستان پیدا کند، فشار حکومت وامریکایی ها از یک طرف وفشار طالبان از طرف دیگر از قوت وفعالیت آنها تا جایی کاست. اما حالا با برون شدن قوای خارجی وبراندازی حکومت افغانستان وچیرگی طالبان بر مقدرات کشور، داعش زمینه را برای دوباره سر برآوردن در افغانستان مناسب بداند. محاسبه ی داعش شاید اینگونه باشد که حکومت نو پای طالبان توانایی پیگیری همه جانبه ی فعالیت های آنها را فعلا ندارد، وآنها میتوانند برای تثبیت جایگاه خود از این فرصت استفاده کنند. محاسبه ی آنها شاید برخواسته از ظرفیت های اوپراتیفی شان باشد که بعد از آزاد شدن بسیاری از زندانیان شان از زندانهای حکومت قبلی افغانستان جان تازه گرفته است.

- شاید دید داعش- خراسان این باشد که تثبیت وجودش راه را برای سرباز گیری مجدد باز میکند . این سرباز گیری چه از میان آنهای که میخواهند به گونه ی از طالبان انتقام بگیرند باشد، وچه از میان نسل تندرو طالبان که امکان دارد با قیادتهای پراگماتیک خود در مرحله ی معینی راه جدا کنند، به ویژه اگر رهبری طالبان برای برسمیت شناختن حکومت شان توسط جهان دست به تنازلاتی بزند که باعث خشم تندروتر ها در صفوف شان شود. شاید هم داعش میداند که به جنگ طلبیدن طالبان در این مرحله، رهبری طالبان را مجبور به همکاری با غربیها وجامعه ی بین المللی میکند، واین "سلاح دو جانبه"  فرصت را برای ایجاد شگاف میان جریانهای پراگماتیک و تندرو طالبان بیشتر خواهد نمود وزمینه های سرباز گیری را برای داعش وسیعتر خواهد کرد.

- واکنش طالبان آنگونه که از حرفهای سخنگوی شان ذبیح الله مجاهد دیروز یکشنبه به رادیو آزادی آشکار میگردد بیشتر روی دو محور میچرخد. نخست اینکه این یک مشکل امنیتی محدود است، ودوم اینکه حکومت طالبان توانایی مهار آنرا دارد وبه زودی ریشه ی گروه داعش را در افغانستان خشک خواهد کرد. این واکنش به گونه ی منعکس کننده ی این حقیقت است که طالبان آماده نیستند که چهره ی " امنیت " منحیث یگانه دست آورد فعلی شان خدشه دار گردد. " امنیت " تنها واژه ی است که طالبان چه در داخل وچه در برون منحیث دست آورد شان " مارکیتنگ " میکنند، وبا بالا رفتن بیکاری و فقر وکساد تجارت وبی رونق شدن کار وبار در کابل ودگر شهر های کشور، واژه ی " امنیت " هنوز گرانبها تر میگردد، وگمان میشود که طالبان در این مرحله حاضر نیستند که کسی این دست آورد شان را تهدید کند.

- آغاز فصل جنگ داعش با طالبان که دگر حکومت اند ومسوولیت جان ومال مردم را به دوش دارند، به همان اندازه که میتواند یک تهدید به حساب بیاید، به همان اندازه میشود فرصتی باشد برای حکومت طالبان تا زمینه های کار مشترک با قدرتهای منطقه ی و با غرب وبه ویژه امریکا را ایجاد کند. هر چند دنیا برای فعلا برای شناخت حکومت طالبان در عجله به نظر نمیخورد، اما در صورت گسترش فعالیت های داعش- خراسان، کشور های منطقه وغربیها شاید به گونه ی غیر رسمی چینال های را ایجاد کنند وداد وستدی داشته باشند که پیش زمینه های شناخت را رسمی را هموار کند. ترس از تبدیل شدن افغانستان به لانه ی تروریزم بین المللی چیزی است که هر روز در بیانیه های رسمی وغیر رسمی  وهمچنان در رسانه های کشور های منطقه ودنیای غرب بازتاب میابد، وطالبان هم چه مستقیم وچه غیر مستقیم از راه همپیمانهای منطقه ی شان خود را بخشی از راه حل برای مبارزه با مشکل داعش ودگر گروه های تندرو برون مرزی در افغانستان معرفی میکنند.  آنگونه که بالا اشاره نمودم این بازی " سلاح دو جانبه " است ومیتواند پیامد های ناگواری برای خود طالبان داشته باشد ونسلهای تندروتر شان را از خود براند وجذب صفوف داعش- خراسان سازد.

انفجار های دو روز گذشته در جلال آباد به گونه ی از آغاز فصل تازه ی رویارویی این دو جریان تند رو مربوط به اسلام سنی خبر میدهد اما به نظر نمیرسد که به زودی ابعاد منطقوی وجهانی بگیرد، مگر اینکه این رویا رویی گسترش چشمگیر کند وبه یک درد سر همیشگی برای طالبان ومنطقه تبدیل گردد.

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟