No-IMG

حکمتيار: مخالفين نظام كنونى هيچ طرحى براى برون رفت از بحران نداشتند و ندارند

برادران و خواهران عزيز!

چنانچه اطلاع داريد به وساطت مسئولين جمهورى اسلامى ايران؛ مذاكراتى ميان هيئت عالى رتبه امارت اسلامى و مدعيان مقاومت مسلحانه در برابر امارت؛ در تهران انجام شد؛ در اين مذاكرات ابتدائى؛ هيئت كابل شايد به خاطر اظهار حسن نيت؛ حاضر شد؛ مذاكرات به وساطت مسئولين ايرانى و در تهران و در منزل يكى از حاميان مقاومت برگزار شود؛ نه در محلى ديگر و نه در دفتر وزارت خارجه يا سالون هوتل (محل اقامت) هيئت كابل. در پايان مذاكرات نيز تبصره هيئت كابل در رابطه به اين مذاكرات توأم با اظهار خوش بينى و رضايت از نتائج بود؛ اما متأسفانه طرف مقابل به تمامى اين حسن نيت و تنازل؛ پشت پا زد و اظهاراتش خيلى قباحت داشت و دشنام گونه بود.

مذاكره با مخالفين سياسى هم ضرورت است و هم سنت پيامبر عليه السلام؛ اما نه از موضع ضعف و نيازمندى و نه در شرائطى كه طرف مقابل نه باورى به صلح و آشتى دارد و نه طرحى براى رسيدن به صلح؛ فقط مى خواهد خود را به عنوان طرف قابل اعتناء مطرح كند؛ و از مذاكرات وسيله تبليغاتى بسازد. اما مذاكرات صادقانه؛ با حفظ حيثيت طرفين و با در نظر داشت واقعيت ها؛ نه تنها اقدام نيك است بلكه قابل ستايش است.

لازم است قبل از هر نوع مذاكره رسمى؛ از عزائم طرف مقابل اطلاع دقيق داشت و از صداقتش در مذاكرات اطمئنان حاصل كرد؛ مبادا يك طرف قصد اغفال طرف مقابل را داشته باشد و يا از نشست استفاده تبليغاتى كند. در رابطه به محل مذاكرات و وقت مناسب آن نيز بايد محتاط بود.

 تمامى افغان هاى مؤمن و صلح خواه از مذاكراتى كه با مراعات چنين شرائطى برگزار شود؛ حمايت مى كند.

متأسفانه يك گروه كه در چهار دهه جنگ كشور نقش خيلى بد بازى كرده و با هر اشغالگر كنار آمده و تحت فرمان شان عليه ملت جنگيده است؛ و همواره مساعى براى رسيدن به صلح حقيقى را سبوتاژ و تخريب كرده؛ شرائطى بلند پروازانه و خواسته هاى خيلى بالاتر از وزن و مقدار خود وضع كرده، امتيازات مبالغه آميز براى خود خواسته و رسيدن به توافق را به آن مشروط نموده؛ و موضعى در مذاكرات اختيار كرده كه نه با عقل مى سازد و نه با موقعيت ضعيف و نحيف آنان مى خواند؛ نه قابل توجيه است و نه پذيرفتنى. چون خواستن 35 در صد سهم در حكومت براى يك گروه كوچك قومى و سياسى؛ هم اكنون و هم قبل از اين و از حكومت هاى قبلى؛ با سابقه بسيار بد و زشت؛ همكارى با هر اشغالگر!! گروهى كه عفو نيز برايش يك تفضل سخاوتمندانه است.

برادران و خواهران عزيز!

ما عفو به مخالفين سياسى و نظامى را نيز چون سنت پيامر عليه السلام مى دانيم و از آن حمايت مى كنيم؛ اما نه عفو بلا قيد و شرط؛ بلكه عفو مشروط؛ منحصر به كسانى كه از گذشته ها نادم اند، در پى جبران گناهان خود اند، از شرارت ها دست مى كشند، خطاء هاى گذشته را تكرار نمى نمايند و تضمين مى كنند راه غلط قبلى را نخواهند رفت.

اما اين عفو نبايد چنان باشد كه شرير ترين افراد دشمن بارى ديگر بر اريكه قدرت نشانده شوند و مجال خيانت ها با دست باز به آنان فراهم شود. افراد خوب آنان را مى توان توظيف كرد؛ و حتى معامله شبيه به معامله پيامبر عليه السلام با خالد بن وليد و ابو سفيان با ايشان داشت؛ مشروط به اين كه اين تصميم از دور نگرى يك جهت و اهليت و كفايت طرف مقابل برخاسته باشد؛ نه به سفارش اجنبى. ما اگر امروز افراد قابل عفو و داراى شايستگى هاى لازم را به دستور و در نتيجه فشار امريكا و يا هر كشورى ديگر توظيف كنيم؛ يقيناً مرتكب اشتباه شده ايم.

بايد پاسخ قاطع ما به هر كشورى كه براى اعتراف به حكومت ما شرائط وضع مى نمايد و فشار وارد مى كند؛ اين باشد كه بر مسائل ملى خود با هيچ جناح خارجى سازش و معامله گرى نخواهيم كرد؛ به فشار ها تسليم نخواهيم شد، به احدى حق نخواهيم داد كه جايگاه گروه هاى مورد پسندش در حكومت و نظام را تحميل كند و براى شان خواهان سهم دلخواه در حكومت باشد. اين را مداخله غير پذيرفتنى در امور داخلى كشور خود مى شماريم، حتى افراد و شخصيت هاى خوب را نيز به سفارش كشور اجنبى شامل حكومت نخواهيم كرد. جايگاه هر گروه و شخصيت را بايد ملت تعيين كند؛ نه كشورهاى خارجى و يا طى معامله گرى ها ميان احزاب سياسى و گروه هاى درگير؛ نمى گذاريم تجربه بيروت در كشور ما تكرار شود. لبنان از زمانى كه حكومت ميان سه جناح (سنى ها، مسيحيان و اهل تشيع) تقسيم شده؛ روز آرام و فارغ از جنگ را شاهد نبوده.   

متأسفانه مخالفين نظام كنونى هيچ طرحى براى برون رفت از بحران نداشتند و ندارند؛ فقط خواهان سهم چرب و مبالغه آميز و غير پذيرفتنى در اقتدار اند.

اما ملت هرگز نمى پسندد؛ چهره هاى منفور؛ كه در بيست سال اشغال ناتو و 14 سال اشغال شوروى در حكومت هاى مزدور و دست نشانده اجنبى؛ پست هاى مهم را در اختيار داشتند و مرتكب خيانت هاى نابخشودنى شده اند؛ سهمى در حكومت داشته باشند؛ هر حكومتى كه در بدنه خود به اين وطنفرشان و جنايتكاران جا بدهد بدون شك و ترديد از تأييد الهى و حمايت مردمى محروم و به سرنوشت سياه حكومت هاى قبلى مواجه خواهد شد

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟