No-IMG

شهید دکتور محمد عاطف

بسیاری از مبصرین سیاسی جهان تاریخ سیاسی زمان مارا به مرحلهء پیش از یازدهء سپتامبر دو هزار ویک میلادی وپس ازان تقسیم میکنند،افغانستان در صلب این حادثه قرار داشت،در بیست سال اخیر تاریخ افغانستان که جامعهء جهانی در افغانستان حضور نظامی ومدنی وفرهنگی داشت،اطیاف مختلفی در عرصهء فعالیت سیاسی وفعالیت فکری بروز کردند،بعضی این طیف ها ریشهء مردمی نداشتند و بقاء خودرا در حضور بیگانگان میدیدند و از این جهت با ارزشهای بزرگ اعتقادی مردم افغانستان علی الظاهر کله جنبانی وعلی الباطن سر ستیز داشتند،بعضی اطیاف دیگر که در خلاف با بیگانگان بودند تصوری از حکمرانیی که آنان را در ردیف جنبش های آزادی خواه جهان قرار دهد نداشتند،طیفی نیز بودند که بینش اعتدال و تصور کلیی از یک جامعهء مختلف الاعراق متعدد المذاهب ومتفاوت المناهج که هیچ جامعهء در ترکیب سیاسیی کنونی دنیا خالی ازان نیست داشتند،اینکه تا کشانیدن ان تصور به مرحلهء تصدیق چند فاصله داشتند خدا میداند،وطیفی دیگری نیز در فلک چنین ادعا وچنین بینش تنویری اسلامی میگشتند ولی هیچ التزامی وتعهدی به ارزشهای احزاب خود نداشتند،انبار شعارها وارزشها در کنج غوریی چرب در یک ثانیه میریخت ودر میان لقمه مخلوط میشد و خورده میشد.

شخصیت امشب ما شخصی بود که حقیقت این مشکل را درک میکرد، صرفنظر از تفصیلات تنظیم گرایی ونهادگرایی که شخصا به آن وابستگیی ندارم وخودرا بعد از اخذ (تجارب لا بأس به) عاری از آن میدانم نمیتوانم از نقش این مرد چشم پوشی کنم نقش وی در ایجاد انسجام میان طیف وسیعی از جوانان کشور وسوق انان بسوی یک بینش اصلاحیی معتدل و تشویق آنان به سوی تعلیم اسلامیی مدرن،و از همه مهمتر تبدیل نظریات اصلاحی به عملکرد اصلاحی از طریق ارایهء خدمات اجتماعی مانند تدویر کانفرانسهای مردمی،آشنا سازی مردم به سیرت نبوی،عدم تسرع در فتوی بازاری، تشویق به کار وخدمات اجتماعی،شرکت در نهال شانی،برای کسانی که اورا میشناختند مشهود بود،من شخصا دوبار با این شخصیت فقید اتفاقی در کابل نشستم اورا مرد خلوق،سخن شنو، رموز فهم  وبا اطلاع یافتم.

شهید دکتور محمد عاطف را همه میشناسند، میدانند که او زادهء قریهء چنزایی اطراف شهر طالقان بوده ومدت مدیدی را در دیار هجرت در پاکستان سپری کرده وانجا از مکتب تا پوهنتون دعوت والجهاد درس آموخته و به تدریس پرداخته و دکتوراه خودرا از دانشگاه پشاور در مقارنهء ادیان به دست اورده است،بیست سال اخیر افغانستان چنانکه بعضی میپندارند همه امور تصادفی پیش میرفت نبود، دام شانی داشت،وطعمه افشانی داشت،و شکار کبوتران ارزشهای والای ملی داشت، درچند سال اخیر این شکار بسیار بالا رفت که دکتور محمد عاطف یکی از شهدای این دام استعمار بود.

رحمه الله واسکنه فسیح جناته

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟