No-IMG

حکمتيار: از يك جنگ طولانى تا هنوز به خوبى و به گونه كامل فارغ نشده ايم

اجازه بدهيد امروز در رابطه به كشور هاى همسايه افغانستان مطالبى عرض كنم.

ما و مجموع منطقه؛ از مرحله خيلى حساس و سرنوشت ساز مى گذريم؛ از يك جنگ طولانى تا هنوز به خوبى و به گونه كامل فارغ نشده ايم كه دشمنان قسم خورده صلح و ثبات در منطقه؛ در پى تحميل جنگى ديگر اند و عملاً آن را آغاز كرده اند.

ما امروز با وضعيتي شبيه به وضعيت 2001 مواجه هستيم؛ با وضعيت زمان حمله امريكا بر افغانستان؛ البته با برخي از تفاوت ها؛ كه يكى از اين تفاوت ها؛ همراهى و همكارى اكثريت كشور ها؛ به شمول همسايه هاى ما و روسيه و بقيه رقباى امريكا؛ در اشغال افغانستان با اين كشور و عدم مخالفت با آن بود؛ اما امروز چنان نيست؛ امريكا نه روسيه را امروز در كنار خود دارد و نه برخى ديگر از كشور هاى منطقه را.

نيروهايى كه جنگ چهار دهه قبلى را بر افغانستان تحميل كردند؛ همين ها خواهان تحميل جنگ نيابتى ديگر اند. و همين ها جنگجويانى اجيرى را بارى ديگر و براى جنگ جديد استخدام و تنظيم كرده اند كه در چهار دهه قبلى؛ چون جنگجويان مزدور؛ براى منافع اجنبى و تحت قومنده آنان عليه ملت خود جنگيده اند.

همسايه هاى ما در گذشته نيز مواضع مثبت و منفى داشتند و امروز نيز مى توانند نقش سازنده و يا عكس آن نقش مخرب داشته باشند.

متأسفيم كه مى بينيم برخى همواره در خدمت هر اشغالگر بوده اند و منافع شان را در ادامه جنگ در افغانستان و منطقه جستجو كرده اند.

به تمامى همسايه هاى خود مى گوييم: خدا؛ پروردگار اين عالم؛ طبيعت منطقه ما را چنان ساخته كه در كنار همديگر باشيم؛ و ناگزيريم همديگر را تحمل كنيم و نبايد براى منافع بيگانه و اجنبى در مقابل همديگر قرار گيريم؛

به برادران تاجك در آن طرف او اين طرف مرز مى گوييم: تاجكستان در دوران تجاوز شوروى بر افغانستان؛ مستعمره اتحاد شوروى بود، هزاران سرباز تاجك در صفوف نيروهاى شوروى عليه افغان ها جنگيده اند؛ شكست شوروى و زوال آن باعث شد تاجكستان مجال رسيدن به آزادى نسبى را كسب كند؛ اما متأسفانه اين ملت مظلوم تحت سلطه خشن بقاياى كى جى بى محكوم و از آزادى واقعى محروم ماند؛ رژيم حاكم بر اين كشور به جاى دوستى با افغانستان؛ راه دشمنى را در پيش گرفت؛ نخست از كمونست ها و سپس از جبهه شمال به رهبرى كمونست ها حمايت نمود؛ زمانى كولاب را در اختيار اين جبهه گذاشت و امروز پايگاه هوائى فرخار را؛ ديروز به اشاره مسكو و امروز به اشاره واشنگتن!!

آيا مى دانيد معنىٰ پناه دادن به مخالفين مسلح كشور همسايه چيست؟ معنىٰ اش جز اعلان جنگ با همسايه؛ هيچ چيزى ديگر نيست و پيآمدش نيز جز اين نخواهد بود كه در برابر اين اقدام خصمانه؛ افغانستان نيز به مخالفين مسلح تاجكستان؛ اين كشور كوچك، ضعيف و شكننده پناه بدهد؛ آيا به اين توجه اى داشته ايد كه اگر مخالفين مسلح تاجكستان پناه گاه و پايگاهى در همسايه گى كشور خود بيابند؛ تاجكستان و رژيم حاكم بر آن با چه سرنوشتى مواجه خواهد شد؟!!

چرا براى ادامه اقتدار پوشالى تان مى خواهيد پاى تاجكستان را به جنگ با افغانستان بكشانيد؟! امريكا رفته است و بقاياى آثارش نيز پايان خواهد يافت؛ و شما هيچ سودى از همراهى با امريكا نخواهيد داشت.

اوزبكستان

به اوزبكستان نيز مشوره مى دهيم طياره هاى مربط افغانستان را برگردانيد و از سپردنش به امريكا خوددارى ورزيد و از اين موضوع قضيه موجب دشمنى و اختلاف نسازيد؛ و اگر احياناً خواهان بى طرفى در منازعه ميان كابل و واشنگتن هستيد؛ همه طياره ها را تا زمانى نزد خود نگهداريد كه منازعه پايان يابد و سپس آن را به حكومت كابل بسپاريد؛ براى سپردن آن به ايالات متحده امريكا؛ هيچ توجيه عقلانى وجود ندارد.   

اسلام آباد

افغان ها از اسلام آباد و كابل نيز اين انتظار را نداشتند و ندارند كه مناسبات شان تا اين پيمانه به تيره گى بكشد؛ مشوره ما به زمامداران پاكستان اين است كه سياست هاى ناكام و داراى عواقب بد و خونين پرويز مشرف؛ در رابطه به افغانستان؛ هيچگاهى در آينده اعمال نشود؛ اين سياست ها كه بر مبناء همراهى و همكارى با امريكا در اشغال افغانستان بناء شده بود و جنگ طولانى در افغانستان را باعث شد؛ نه تنها پيآمدهاى خونين براى افغان ها داشت؛ بلكه براى پاكستان نيز خونبار و ويرانگر بود؛ اين تجربه خونين نبايد بارى ديگر تكرار شود.

اگر امريكا بارى ديگر بر افغانستان مسلط شود؛ نتيجه اش دقيقاً همان خواهد بود كه در بيست سال گذشته بود؛ اقتدار باز هم در دست گروه هايى خواهد بود كه ادامه جنگ در افغانستان و منطقه و دشمنى با اسلام آباد مأموريت اصلى شان  است.

ايران

از مسئولين جمهورى اسلامى ايران مى شنويم كه در رابطه به كابل به جاى سياست تقابل و درگيرى؛ سياست تحمل و تعامل را در پيش گرفته اند؛ و حاضر نشده اند؛ مخالفين مسلح حكومت كابل؛ در ايران دفتر، پناهگاه و پايگاهى داشته باشند؛ ما اين سياست را به نفع دو كشور مى دانيم؛ مشوره افغان ها و انتظار شان از تهران اين است كه نگذارند سياست هاى رؤساء جمهور قبلى ايران؛ آقايان رفسنجانى و خاتمى؛ در رابطه به همراهى و همكارى با امريكا در اشغال افغانستان؛ هيچگاهى تكرار نشود؛ هر دو مى گفتند: اگر همكارى ايران نبود؛ امريكا نمى توانست به اين زودى و آسانى كابل را اشغال كند!! و حقيقت دردناك نيز همين بود؛ اما نه تنها باعث جنگ خونين و طولانى در افغانستان شد؛ بلكه به ايران نيز صدمه زد و دامنه اش به عراق، سوريه، ليبيا و يمن نيز كشانده شد.

تمامى افغان ها و همسايه هاى شان؛ بايد درك كرده باشند كه حضور نيروهاى خارجى در منطقه به زيان همه و عامل ناامنى و جنگ در منطقه است.

همه بايد بدانند كه افغان هاى مؤمن و سربلند نه مداخله اجانب را در امور داخلى كشور خود مى پذيرند و نه حضور نظامى شان را؛ گروه هايى كه در جريان چهار دهه قبلى؛ در خدمت اشغالگران بوده اند؛ هيچ چانسى براى عودت مجدد ندارند؛ فرد فرد ملت از آنان متنفر اند؛ در برابر عودت شان تا آخرين نفس و آخرين مرمى تفنگ شان خواهند ايستاد؛ هيچ نيروى خارجى توان تحميل مجدد آنان بر افغانستان را ندارد.

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟