No-IMG

جنايت شورای نظار با حاميان امريکايی شان

در بیست سال گذشته که نیروهای سفاک اشغالگر باحامیان و عساکر اجیرشده شان که این ملت مظلوم را به خون خاک میتپاند بر خانه و کاشانه شان بمب های خوشه ئی را رها میکرد کودکان مظلوم را که در حال مکیدن پستان مادرهای شان  ومادرانی که به هزاران امید وآرزو درحال نوازش دادن یگانه دلبندان شان بودند ; زنده بگور میکردند  در نیمه های شب وحشیانه همانند درنده های وحشی به خانه های این ملت هجوم میبردند آنهم در حالیکه خانم در آغوش پرمهر شوهرش خوابیده بدون اجازه واطلاع قبلی خلاف ارزش اخلاقی , خلاف آموزه های دینی و خلاف ارزش های حقوق بشری وارد خانه ها میشدند و به شکل وحشیانه به رگبار میبستند  مدارس را مورد حملات هوائی خود قرار میدادند  در مکاتب و پوهنتون ها انتحار وانفجار میکردند و با وقاحت تمام این جنایت را برگردن مخالفین خود مینداختند تا خود را حق ومخالفین را باطل ثابت کنند ,  بی باکانه بر ارزش های فرهنگی واسلامی و برعقاید و باورهای این ملت میتازیدند ,  شعائر دین را به باد تمسخر میگرفتند ! آنزمان کجا بود این وجدان ها وضمیر های خواب برده تان , کجا بودید که در برابر اعمال وحشیانه و جنایتکارانه نیروهای اشغالگر صدا بلند کنید زمانیکه اطفال نوجوان وحافظان قرآن را زیر بمب وباروت گرفتند وهمه را به شهادت رساندند  کجا بودید شماها که در ننگرهار , هلمند  وردک , و کنر ولغمان قطعات صفر یک جوانان , کهن سالان , زنان و کودکان را به رگبار میبستند و حتی بالای پرنده ها هم رحم نمیکردند چرا در برابر جنایات و نسل کشی آشکار شان صدا بلند نمیکردید و حالا با ساختن چند کلیپ ساختگی و دروغ ونشر افوهات اینقدر احساساتی میشود و جدان های تان بیدار میگردد .

دیروز که منافع تان در جنگ بود در برابر جنایات خاموش بودید و بزدلانه و ذلیلانه زیر یوغ اسارت وبردگی اشغالگران وحامیان شان نشخوار میکردید و امروز که صلح و آرامش برقرار است و عدالت نسبی تامین است ومنافع تان در خطر افتیده  داد وفریاد میزنید و حکومت را به نسل کشی و جنایت متهم میسازید و از بغاوت گران و آنهای که در جنایات و قتل وکشتارهای بی رحمانه دست دارند حمایت میکنید .

در پنجشیر هیچ گونه جنایت از طرف حکومت صورت نگرفته و این افوهات و شایعات که گویا حکومت دست به نسل کشی میزند بی اساس وبی بنیاد و کار غلام اجیرشده وسربازان بدنام ومنفور مقاومت هست که میخواهند با نشر اینگونه شایعات احساسات قومی مردم وجوانان تاجک را تحریک کنند تا بتوانند خوبتر وآسانتر سربازگیری نمایند اما بی خبر از اینکه امروز جوانان ما آگاه وبیدارشد اند و این استعداد وظرفیت را پیدا نموده اند که خوب وبد خود را تشخیص دهند و قربانی اهداف شوم و پوشالی چهره های منحوس و بدنام تاریخ نگردند و آنهای هم که طعمه وشکار اهداف پوچ قومی و گروه های بدنام میشوند در عصر حماقت وجاهلیت زندگی میکنند.

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟