No-IMG

حکمتيار: به مردم مؤمن پنجشير مى گوييم: برائت تان را از اين وطنفرشان جنايتكار اعلان کنيد

برادران و خواهران عزيز!

گروه هايى كه در چهار و نيم دهه گذشته در جنگ هاى نيابتى دخيل بودند؛ و چون سربازان بومى اشغالگران عمل كرده اند؛ در اين روزها بارى ديگر پاچه ها را بالا زده اند، از جنگى ديگر صحبت مى كنند و مدعى اند كه بخش هاى از پنجشير، اندراب و ورسج را تصرف كرده اند؛ در حالى كه هيچ بخشى در هيچ ولايت افغانستان را نه تصرف كرده اند و نه در آن پايگاه ثابت دارند؛ كارى كه انجام داده اند فقط اين بود كه از يك سو مردم را واداشته اند خانه هاى شان را ترك كنند و آواره شوند و از سوى ديگر إمارت اسلامي را وادار كرده اند حضور نظامى اش را در اين مناطق فعالتر و پر رنگتر كند؛ مسئوليت تمامى حوادث خونين در اين مناطق به دوش كسانى است كه براى جلب كمك هاى مالى و نظامى اجانب به اين تبليغات و تحركات متوسل شده اند.  

مردم پنجشير، اندراب و ورسج نمى خواهند قربانى جنگ نيابتى ديگر شوند.

همه مى دانند كه سياست هاى خونين چهره هاى پليد و مزدور اجنبى باعث شد كه برخى از مردم مظلوم پنجشير؛ به جنگ هايى كشانده شوند كه به نفع اشغالگران شوروى و ناتو بود؛ از پنجشير مرصاد و پايگان براى دشمنان ساخته شد؛ آنان را گاهى عليه يك قوم و گاهى عليه قومى ديگر جنگاندند؛ مى گفتند: جنگ كنونى جنگ قوم تاجك است؛ بدون احساس شرم و آزرم مى گفتند: تمامى قبائل ديگر را سركوب كرديم؛ تنها يك قبيله مانده كه آن را نيز سركوب خواهيم كرد؛ براى سركوبى اين قبيله پاى امريكا را به افغانستان كشاندند، بيست سال در كنار اشغالگران جديد عليه اين قبيله به گونه خاص او عليه تمامى ملت و هر مجاهد متعهد به اسلام جنگيدند؛ اين جنگ را از پنجشير آغاز كردند؛ شخصيت هاى مؤمن و تأثير گذار پنجشير را يكى پى ديگر ترور كردند؛ نخست به كمك نيروهاى شوروى و يكجا با آنان بر مناطق همجوار پنجشير؛ چون اندراب، فرخار، ورسج، اشكمش و نهرين تاختند و شخصيت هاى نامور و قهرمان جهاد چون شهادتيار، انجنير سليم، انجنير عبدالوهاب، استاد عبدالودود و بهادر مدافع برادران داكتر محمد عمر شهيد يكى از مؤسسان نهضت اسلامى كشور، انجنير محمد نبى، سيد وليد آغا، ارباب هاشم، قومندان ناصرى، استاد فريد، استاد عبد الله واحدى، قومندان كريم، څارنوال عبدالرؤف امير جهاد ولايت پروان؛ و ده ها شخصيت ديگر را به گونه نامردانه ترور كردند؛ به گونه اى كه برخى را به مذاكرات فراخواندند و در اثناء عودت كمين زدند.

و در بيست سال اخير اشغال؛ سند فروش افغانستان به امريكا را امضاء كردند؛ سربازان اجير اشغالگران بودند؛ براى سى آى اى در پنجشير زندان خصوصى ساختند، كه شخصيت هاى مجاهد؛ به شمول داكتر غيرت بهير را در آن نگهدارى و شكنجه و تعذيب مى كردند؛ تمامى زندان هاى كشور را از مخالفين سياسى و قومى خود به كمك ناتو پر كردند؛ معاون اول رئيس جمهور با وقاحت تمام مى گفت: هشتاد هزار تن از قبيله مخالف خود را به زندان كشاندم؛ و زمانى كه وزير داخله بود؛ به سرباز پوسته مسير جاده گفت: اين تفنگى كه در دست تو است؛ براى چه است؟ كسى كه به فرمان ايستت نه ايستاد؛ شاجور تفنگت را در سينه اش خالى كن؛ تنه اش را دور بينداز و سرش را نزد من به وزارت داخله بياور؛ مسئوليتش بدوش من!! همان هاى كه همراهان پنجشيرى خود را عليه تمامى اقوام كشور جنگاندند؛ كوردينات خانه و قريه هر مخالف سياسى و قومى خود را به عنوان مخالفين نظام، داعش و القاعده؛ به اشغالگران و نيروهاى هوائى مى دادند؛ تا زير آتش بگيرند؛ هر سال به نام تجليل از هفته شهيد در جاده هاى كابل اوباشگرى را به نمايش مى گذاشتند و با بد مستى ها و انداخت هاى كور؛ ده ها تن را به خاك و خون مى كشاندند؛ عكس هاى رئيس جمهور و رهبران احزاب سياسى به گلوله مى بستند و آتش مى زدند.

به مردم مؤمن پنجشير مى گوييم: برائت تان را از اين وطنفرشان جنايتكار اعلان كنيد و نگذاريد بيش از اين شما را قربانى هوىٰ و هوس خود و منافع اجانب كنند

مردم مؤمن اندراب حتماً به ياد دارند كه اين ها؛ متصل معاهده ننگين تسليم شدن به نيروهاى شوروى و تعهد عمليات مشترك عليه دشمن مشترك؛ هر دو حزب اسلامى را دشمن مشترك گرفته بودند؛ بر اندراب يورش بردند؛ و اندراب را كه پايگاه نيرومند مجاهدين حزب اسلامى بود؛ به كمك روس ها تصرف كردند؛ كشتند و غارت كردند و خانه ها را تلاشى و مردم اندراب را خلع سلاح كردند.

مجاهدين مؤمن ورسج نيز هيچگاهى جنايات نابخشودنى اين گروه مزدور را هرگز فراموش نخواهند كرد؛ آيا ممكن است مردم فرخار شهادت فرزندان مؤمن و مجاهد شان به دست اين جنايتكاران را فراموش كنند؛ هژده تن اعضاء خانواده يكى از قومندان نامور و معروف فرخار را دسته جمعى تيرباران كردند و در چاه انداختند و دفن نمودند؛ اين ها جناياتى را عليه مجاهدين مرتكب شده اند كه حتىّٰ روس ها و كمونست ها نيز از آن ننگ داشتند؛ روى سياه كمونست هاى وحشى را سفيد كردند.

اگر اين ها بارى ديگر بر مناطق شما مسلط شوند؛ بدتر از سابق عمل خواهند كرد

برادران و خواهران عزيز!

براى شناخت بهتر و بيشتر اين گروه مزدور و جنگجوى اجير؛ بياييد از جان بولتون؛ مشاور پیشین امنیت ملی امریکا؛ بشنويم كه در باره اين ها چه مى گويد: او در مصاحبه اش با صداى امريكا گفت: پیشرفت‌های نظامی جبهه مقاومت دلگرم کننده است؛ به آنان گفت: با تسخیر مناطق بیشتر؛ زمینه حمایت بیرونی از مقاومت در افغانستان را فراهم کنيد.

او به صدای امریکا گفت: جبهه مقاومت حامیانی در کانگرس امریکا دارد.

بولتون؛ مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ؛ در این مصاحبه انکار طالبان از دستاوردهای نظامی جبهه مقاومت را یک حرکت تبلیغاتی خواند و افزود: تسخیر مناطق بیشتر برای جبهه مقاومت و دیگر مخالفان طالبان؛ از اين بابت اهميت بیشتر دارد كه بر افکار عامه و سیاستگذاران بین المللی تأثير دارد (يعنى منتج به جلب حمايت هاى بيشتر بين المللى مى شود).

بولتون گفت: «در کانگرس حمایت قابل ملاحظه‌ای از جبهه مقاومت وجود دارد. اما برای افرادی که در آنجا از آنها حمایت می‌کنند، مهم است ببینند که این جبهه واقعاً توانایی خود را افزایش داده است. آنها می‌خواهند مطمئن شوند که پول شان به هدر نمی‌رود!! کانگرس میلیارد‌ها دالر برای اوکراین اختصاص داده است؛ (يعنى اگر مثل اوكراينى ها بجنگيد؛ شما را نيز كمك خواهيم كرد). از این رو؛ لازم است در عمل نشان داده شود که در افغانستان نیز یک مقاومت واقعی وجود دارد

او با انتقاد از حکومت  جوبایدن  گفت که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان یک «اشتباه استراتیژیک» بود و از نظر وی، امریکا بايد حتماً از جبهه مقاومت حمایت کند. او پیش بینی کرد که احتمالاً حکومت ‌های بعدی در واشنگتن از مقاومت علیه طالبان پشتیبانی خواهند کرد.

 

برادران و خواهران عزيز!

آيا براى هر افغان مؤمن، شريف و آزاده مايه ننگ نيست كه در كنار جنگجويانى قرار گيرد كه به دستور اجنبى مى جنگند؛ از خارج فرمان مى برند و رئيس امنيت امريكا به آنان دستور مى دهد و خط مى كشد و غرض جلب كمك هاى مالى امريكا آنان را به تصرف مناطق بيشتر تشويق مى كند.

اميدوارم هيچ افغان مؤمن سرنوشتش را با سرنوشت سياه اين گره بيگانه پرست گره نزند.

اين گروه، با اين ماضى و حال و مستقبل سياه و تاريك و شعارهاى قوم گرايانه و سياست هاى غير ملى و غير اسلامى؛ نمى تواند؛ بديلى براى إمارت اسلامى باشد؛ بديل اين است كه بر وحدت ملى و اسلامى بودن مبارزه تأكيد كنيم؛ شعار هر افغان بايد تأسيس افغانستان آزاد، مستقل، متحد، فارغ از جنگ و تأسيس نظام ناب اسلامى باشد.

از سياست هايى كه منتج به جنگ افروزى، اشغال مجدد كشور، اعاده نظام فاسد و دين ستيز قبلى، تسلط مجدد زمامداران مفسد و دست نشانده اجنبى مى شود؛ نه تنها حمايت نكنيم بلكه در برابر آن محكم بايستيم و عزائم بد دشمنان اسلام و كشور را خنثىٰ كنيم

برادران و خواهران عزيز!

ما دست دوستى و برادرى به هر افغان مؤمن دراز كرده ايم، و دراز مى كنيم؛ خواهان وحدت تمامى ملت و تمامى اقوام برادر هستيم، حاضريم دشمنى ها را فراموش كنيم؛ راه برادرى و برابرى را در پيش گيريم؛ آغوش خود را براى همه باز كرده ايم؛ نه قصد انتقام داريم و نه باورى به رقابت هاى ناسالم؛ اگر ديگران شعار هاى جنگ افروزانه شان را كنار بگذارند و راه رقابت هاى سالم و سازنده را در پيش گيرند؛ ما را برادر و يار و ياور خود خواهند يافت.

بياييد بارى ديگر به همه ثابت كنيم كه افغان هاى مؤمن و سربلند نه مداخله اجانب را در امور داخلى كشور خود مى پذيرند و نه حضور نظامى شان را؛ و نه سلطه گروه هايى كه در جريان چهار دهه قبلى؛ عامل جنگ و اشغال بودند. افغان ها به هيچ چيزي كمتر از افغانستان متحد، آزاد و مستقل رضايت نخواهند داد و هيچ نظام غير اسلامى و تحميلى را نخواهند پذيرفت، هيچ چانسى براى اعاده نظام قبلى و سلطه مجدد گروه هاى وابسته به اجنبى وجود ندارد؛ فرد فرد ملت در برابر اعاده نظام قبلى و اشغال مجدد افغانستان از سوى نيروهاى اجنبى؛ تا آخرين نفس و آخرين مرمى تفنگ شان خواهند ايستاد؛ هيچ نيروى خارجى نمى تواند وحدت ملى افغان ها را تضعيف كند و كشور بزرگ و متحد ما را بر مبناى قوم و سمت تجزيه كند. افغانستان همواره متحد خواهد ماند و پرچم اسلام و آزادى همواره در اين كشور در اهتزاز خواهد بود

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟