No-IMG

تعليم و تربيه و نقش احزاب مجاهدين در محيط هجرت و جهاد ! - بخش ششم

طوريكه در بخش هاى قبلى در مورد مكاتب ، پوهنتون ها و مراكز علمى ، كورس هاى انگليسى ، حفظ و فرا گرفتن تفسير قرآن كريم در محيط هجرت معلومات ارائه نموديم ، در اين بخش ميخواهم در مورد يگانه مركز فرهنگى اسلامى در محيط هجرت معلومات ارائه كنم كه فعلاً اكثريت از مؤسسين همان مركز فرهنگى اسلامى در داخل كشور مديريت و فعاليت هاى جمعيت اصلاح را به عهده دارند.

قابل ياد آورى ميدانم ، كه اين معلومات مفيد و ارزنده توسط محترم استاد عبدالناصر شفيق يكتن از اعضاى مؤسس اين مركز ، بدسترس اين قلم به زبان پشتو قرار گرفته بود و اگر در ترجمه و تحرير آن كمى و كاستى به نظر ميرسد ، نگارنده اين نگارش از همه معذرت ميخواهد

در دوران هجرت احزاب مجاهدين از يك طرف مسؤوليت بزرگ جهاد را و از طرف ديگر بعضى از تنظيم ها بخش فعال تنظيم محصلان و جوانان را به عهده داشتند و اين احزاب اختلافات كه بين هم داشتند؛ متاسفانه باعث شده بود كه عده يى از جوانان منسوب به تنظيم هاى مختلف از چنين اختلافات متاثر شوند

همان بود كه عده يى از جوانان آگاه ، فهيم و با احساس كه از  پوهنتون بين المللى اسلام آباد ، پوهنتون دعوت و جهاد و مدارس اسلامى پاكستان فارغ و تحصيلات عالى اسلامى و علمى داشتند ، به اين فكر شدند كه مركز اسلامى و تربيوى فرهنگى را بدور از هر نوع تعصبات  ، سمتى ، تنظيمى و زبانى ايجاد كنند ؛ تا اينكه براى تربيه فكرى و تربيه كدر هاى جوان براى اعمار مجدد كشور در آينده فعاليت را انجام داده بتوانند ، همان بود كه بعد از نشست ها و حلقات پيهم سه الى چهار  سال ؛ بالاخره در سال ١٣٦٨ هجرى شمسى در ارباب رود پشاور مقابل مسجد تعمير الفلاح در كوچه بلال در يك ساختمان مركز فرهنگى اسلامى را ايجاد كه اين مركز در پنج بخش فعاليت داشت

- بخش تاليف و ترجمه :

در اين بخش تاليف و ترجمه كتاب هاى اسلامى ، سياسى و ادبى را به عهده داشتند

- بخش سمعى و بصرى:

 در بخش صدا و سيماى اسلام در پهلوى فلم هاى مستند علمى و جهادى دو فلم هنرى را بنام هاى " وسوسه و آخرين حرف " را توليد كردند و ضمناً نوار هاى ترانه هاى جهادى و اسلامى و ترجمه قرآن عظيم الشان را به زبان هاى درى و پشتو نشر و پخش ميكردند

- بخش كتابخانه سيد جمال الدين افغان و آرشيف اين مركز كه درب آن براى استفاده و بكار برد جوانان باز و يك مكان مناسب و آرام براى مطالعه بشمار ميرفت

- بخش نشاطات و فعاليت هاى عامه :-

اين بخش هر هفته در مورد موضوعات جداگانه كنفرانس هاى علمى ، مسابقات ذهنى و ادبى را داير و همچنان گاهى اوقات سيمينار هاى تربيوى را داير ميكردند كه در پهلوى ديگر سيمينار ها ، از سيمينار تاريخى و سه روزه مدينة الحجاج - اسلام آباد ميتوان نام بُرد

در اين كنفرانس ها و سيمينار ها بر علاوه از رهبران جهادى در محيط هجرت ، از شخصيت هاى سياسى و علمى و يك تعداد از شخصيت هاى علمى و سياسى كه افكار اسلامى داشتند دعوت بعمل ميآمد ، كه در مورد قضاياى جهان اسلام بخصوص كشمير ، فلسطين و بوسنيا ، در مورد اخوت و وحدت مسلمان ها سخنرانى ها صورت ميگرفت.

پاليسى و سياست مركز بنام بخش ادارى مجلس توسط عضو شش نفرى سالانه از طريق انتخابات اعضاى مؤسس تعين ميگرديد كه در سال نخست ذاوت فوق انتخاب شده بودند

رئيس مجلس ادارى استاد عبدالناصر شفيق ، مدير مركز فرهنگى دكتور صفت الله قانت ، اعضاى مجلس ادارى دكتور مطيع الله تائب ، دكتور نصير احمد نويدى ، دكتور محمد هارون خطيبى و انجنير غلام حبيب شهيد انتخاب و اين روند سالانه توسط مجلس ادارى از طريق انتخابات اعضاى مؤسس تغير ميكرد

همچنان اين مركز بنام مجلس مشورتى يك شوراى ١٢ نفرى را كه اعضاى آن شخصيت هاى جهادى ، علمى و فرهنگى منسوب به تنظيم هاى جهادى و يك عده از شخصيت هاى علمى منسوب به تحريك اسلامى جهانى در آن عضويت و سالانه يكبار مجلس و آنها فقط رول تقديرى ، تشويقى و تشريفاتى را داشتند؛ بخاطريكه مجلس ادارى مرجع تصميم گيرنده و با صلاحيت اين مركز بودند

در  مجلس مشورتى ذاوت فوق حضور داشتند :

انجنير احمد شاه احمد زي ، استاد سيد نور الله عماد ، استاد محمد زمان مزمل ، قارى محمد مومن ، دكتور عنايت الله خليل هدف و يك عده از شخصيت ها منسوب به تحريك هاى اسلامى جهانى مانند دكتور احمد العسال ، دكتور مراد على شاه و دكتور كمال الهلباوى نيز حضور داشتند

آدامه دارد ...........

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟