No-IMG

كنفرانس تاشكند - ازبيكستان براي افغانستان

١- نام : كنفرانس براي امنيت و توسعه افغانستان ،

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١- كليات:

١- ١كنفرانس در ازبيكستان - شهر تاشكند مركز اين كشور با اشتراك ٢٠ كشور و سازمان و اشتراك وزير دارايي و نماينده خاص اضلاع متحده آمريكا و نماينده روسيه. داير گرديد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠""٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠"٠

٢- ١ كنفرانس روي دو هدف آشكارا و دو هدف عميق و تهدابي و پنهان و بيرون از اجندا كنفرانس كارش را دوام داد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- اهداف آشكار:

١- امنيت:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١- ١ بحث روي امنيت افغانستان كه در حقيقت امنيت منطقه را در دامن خويش دارد،

اين بخش با ترس و دلهره و نگراني هاي منطقه در مورد امنيت منطقه كه كليد آن در دست افغانستان است رقم خورده است

(فضاي ترس و نگراني از افغانستان )

٠٠٠٠٠٠٠٠

٢-١ بايد تضمينات معين صورت گيرد و داده شود كه افغانستان دروازه تشنج زايي منطقه نبوده و انتقام گيري اوكرايين در افغانستان شكل نمي گيرد

(اينكه افغانستان اوكرايين نشود)

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣-١ پيش بيني ما اين بود كه قدرت شكست خورده در اوكرايين براي انتقام كشي شمشير را در ميدان افغانستان از نيام بيرون خواهد آورد و افغانستان با زهم رويارويي قدرت ها را خواهد ديد

(ترس از رويارويي در منطقه در ميدان افغانستان )

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤-١ تعداد از كشور هاي شامل كنفرانس بخصوص روسيه و چين و ايران و حتا پاكستان از وحضور ناتو بشكل مسلماني آن و لي پنهان به شكل ناتو - عرب عميقا نگران اند ، ولي از آن بصورت رسمي ياد نكردند

(آسيب شناسي از قدرت عربستان سعودي قطر و امارات در افغانستان )

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥-١ ديدگاه ها در اين مورد فاصله هاي داشت ولي همه آرامش را در ابن كشور كليد امنيت منطقه تلقي كردند .

( افغانستان كليد امنيت منطقه)

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠""""٠

٦-١ كشور هاي آسياي ميانه بخصوص ازبيكستان ، تاجيكستان نگران مداخله بيروني ها از طريق افغانستان اند

( تاجيك ها و ازبيك ها در آماده گي مقابله با خطر)

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- توسعه:

١-٢ همه كشور هاي اشتراك كننده با وجود غير متجانس بودن سياست هاي آنان موافق به اين بودند كه براي توسعه اقتصادي افغانستان سرمايه گذاري خارجي و كمك ها براي جلوگيري از فروافتاده گي اقتصادي بسيار ضرور است

ولي؛

همه به اين امر تاكيد كردند كه بدون تعاملات سياسي و ايجاد حكومت فراگير نمي توان به توسعه دست يافت

بصورت مستقيم و غير مستقيم ولي در تعداد موارد ديپلوماتيك فشار هاي معين را بر حاكميت فعلي افغانستان مبني بر ايجاد حكومت فراگير وارد آوردند

( آوردن فشار بر تعاملات سياسي)

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠"٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢-٢ توسعه بدون سرمايه و سرمايه گذاري يك امر بيهوده بشمار ميرود، در اين مورد تنها بسنده به وعده ها شد

( بازهم وعده ها)

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣-٢ ازبيك ها علاقمندي خاص به عبور كالا ها از خاك افغانستان توسط ايجاد خط آهن كه بخش بزرگ آن را بانك انكشاف آسيايي تمويل مي نمايد است ولي چون اين دولت برسميت شناخته نشده لذا اين پروژه به تعليق در مي آيد

ازبيك ها ساخت يك پروژه برق سرپل را نيز در نظر دارند ولي با بهانه ها وقت گيري مي كنند و به ساخت آن مانند چين اقدام نمي كند

( ازبيكستان در پي شكار ترانزيت افغانستان)

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣-اصل گپ :

هدف هاي پنهان آشكارا تر از آشكارا:

اين كنفرانس مانند كنفرانس پاكستان ، چين، تاجيكستان، مسكو، دوحه ، ايران در اوائل گرم آغاز مي شود و در اخير با شروط كه بايد حاكميت آنرا اجرا كند ختم مي شود

( شرط ها براي رسيدن به هدف ها)

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠"٠٠٠٠٠٠٠٠٠"٠٠٠٠٠٠٠

٤- خواست كنفرانس:

١- ٤ كنفرانس با تمام قدرت از امنيت و توسعه افغانستان مانند يك عنصر جدي امنيتي منطقه و ضرورت براي وصل اقتصادي منطقه پيشتيباني كرد

( تاكيد بر موقعيت حساس جيوپلوتيك افغانستان)

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ولي؛:

٢-٤ اين كنفرانس مانند تمامي كنفرانس ها به يك هدف توجه و آنرا عنصر اصلي امنيت افغانستان و منطقه و توسعه اقتصادي اجتماعي اينكشور دانست

و آن :

تشكيل حكومت فراگير كه در بر گيرنده افكار سياسي مختلف جامعه افغانستان در قالب احزاب و شخصيت هاي سياسي اجتماعي باشد

(حكومت فراگير شاه كليد حل مشكل)

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥- كليد پيشنهادي كنفرانس:،

تشكيل حكومت فراگير:

متشكل از: آنرا من مي توانم چنين بنويسم:

احزاب سياسي

شخصيت هاي ملي

شخصيت هاي مستقل سياسي

گروپ هاي مذهبي داراي مفكوره هاي سياسي.

؛

در يك حكومت كه داراي

قانون اساسي

سه اطاق دولت

قوه اجراييه حكومت

قوه مقننه پارلمان شوراي ملي

قوه قضائيه عدالت باشد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

واشنگتن ستيت

چهارشنبه

پنجم اسد ١٤٠١ خورشيدي

ساعت: ٩:١٩

واشنگتن ستيت

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟

زمونږ فيسبوک