No-IMG

اعتراض های غربی بر قطر ومطالب غربی از قطر

سال 2009 شیخ محمدبن حمد آل ثانی درخواست میزبانی جام جهانی فتبال از سوی قطر را برای اتحادیهء جهانی ورزش فیفا تقدیم کرد، در تقدیمِ چنین درخواست قطر تنها نبود بلکه دولتهای پرتگال،هسپانیه،انگلستان،هالند،بلجیم،روسیه به نمایندگی از اروپا،امریکا،مکسیک به نمایندگی از قارهء امریکا،جاپان،کوریای جنوبی به نمایندگی از آسیا وچندین کشور دیگر نیز درخواست میزبانی برای برگزاری مسابقات سال 2022 را تقدیم داشتند تا اینکه بالآخره جوزیف بلاتر رئیس آنوقت فیفا درخواست قطر را در سال 2010 پذیرفت،وشرطهای خود را تقدیم داشت که در رأس آن معیاری بودن میدانهای فتبال و بقیه نیازهای متعلق به آن بود و قطر نیز وعدهء فراهم سازی آن را داد .

از همان زمان رقابت شدید با قطر آغاز گردید و تبلیغات منظم بر علیه قطر در این عرصه آغاز شد اکثریت این تبلیغات را دو کشور همسایهء خلیجیی قطر که عضو سازمان همکاری دولتهای عربیی خلیج فارس بودند انجام میدادند،رسانه های اروپایی ،جورنالیستان اروپایی،وکیل مدافعان اروپایی پولهای گزافی را از سوی مخالفین قطر دریافت داشتند و موضوع رشوت گرفتن جوزیف بلاتر نیز مطرح گردید.

همزمان با آغاز ساخت وساز میدانها در قطر تبلیغات واتلاف حقوق کارگران و گذارشهای مرگ ومیر آنان در قطر اوج گرفت تا اینکه رسانه های غربی اعلام کردند که طی این ده سال بیش از شش هزار کارگر زیر فشار کار جان دادند.

اما در مقابلِ سیلی از مهندسان غربی که به قطر رفتند و پول گزاف که شاید به صدها ملیون دالر معاش گرفته باشند را مطرح نکردند، حقیقت این است که قطر صدها بلکه هزاران مهندس وطراح تکنولوجی وتخنیکی غربی و رسانه یی و حقوقی را طی این ده سال معاش میداد معاشی که چندین برابر معاشی که در کشورهای اصلیی خود دریافت میکردند.

بالاخره قطر به مراد خود رسید و با مصرف ده ها ملیارد دالر هفته کنونی موندیال سال 2022 را در دوحه اغاز کرد و جهانیان دیدند که کشور خورد قطر واقعا از دوحه یک دوحه یعنی باغ وبستان ساخته است.

نقاط بارز در این مناسبت بزرگ جهانی را که خواه بخواهیم نخواهیم یکی از بزرگترین مناسبت های جهانی بشمار میرود به عرض بگیریم:

اول: اعتراض های غربی بر قطر ومطالب غربی از قطر.

همانطوریکه گفتیم موضوع حقوق کارگران را رسانه های غربی شدیدا دامن میزدند تا سرحدیکه کشور فرانسه از پخش عمومیی موندیال که سابق انجام میداد ابا ورزید و علت انرا اتلاف حقوق در قطر شمرد.

اما همه میدانند که کشور فرانسه خود پیرارسال شاهد موجی از اعتراضات مردمی بود که برای دریافت حقوق و دریافت مزد به کوچه ها ریختند و رسانه ها ضرب وشتم معترضان توسط پلیس فرانسه را نقل کردند، مردم دیدند که پلیس فرانسه چطور زنان معترض را زیر بوکس ولگد میگیرد ولی کسی فرانسه را به هتک حرمت زنان متهم نکرد.

همچنان طی همین مدت موضوع استفاده شرکت بزرگ آپل از هزاران دست کارگر در کارخانه های چین در مقابل کار هجده ساعته و دریافت مزد کم گذارش شد، این شرکت ها کارگران چینایی را در جاهای که انجا معاش کم و ضمانت معدوم است به هدف استفاده بیشتر وتولید بیشتر استفاده میبردند چیزیکه بنام برده داری مدرن توصیف شد.

همچنان که وضعیت کارگران در ممالک عربیی خلیج منجمله قطر چندان خوب نبود و نیست ولی چندان تفاوتی از وضع ناهنجار طبقه کارگر در جهان نداشت وندارد، بالآخره این طبقه مستمند ولی دور از خروش انقلابی پذیرفته اند که به انواع حیله وقاچاق یا خود را به غرب برای کار یابی برسانند ویا برای یافتن کار در کشورهای عربیی خلیج جان دهند ولی برای ایجاد حکومت مبتنی بر توزیع عادلانه وهمگانی ثروت در کشورهایشان لحظه ی فکر نمی کنند.

همچنان که دولت قطر ادعای مرگ شش هزار کارگر را کاملا رد میکند ومیگوید با اعتراف سفارتخانه های دولتهای صادرکنندهء کارگر به قطر تعداد مردگان طبیعی بوده و از سیصد تن در طی ده سال بیش نبوده است که فقط کمتر از ده تن انان در عرصه کار تأسیسات ورزشی مرده اند.

و به این مناسبت رئیس کنونیی فیفا در آغاز افتتاح جام جهانی کنونیی سخنانی واضحی گفت که توقع نمیرفت.

اقای جیوانی ایوانتینو رئیس فیفا که مانند سلف خود نیز سویسی است گفت غرب حق ندارد برای قطر درس اخلاق بدهد ،همه چیز به خوبی پیش رفته وپیش میرود،کسیکه بدون شراب نمیتواند فتبال ببیند نبیند وضرور نیست قطر بیاید.

موضوع دومی که غربیها بر قطر فشار آوردند موضوع لواطگرایان بود، قطر به نحوی در قبال برداشتن پرچم لواطگرایان موافقت نشان داده بود ولی نهایتا یک سلسله تصامیمی را اعلان داشت و از جمله اینکه برداشتن پرچم رنگهء کمان رستم که شعار لواطیون ساخته شده است در میدانها ممنوع میباشد همانطور که نوشیدن و فروش شراب ممنوع میباشد.

با اینهم جهت های غربیی ذیربط به این مسئله  کلاههای که در ان شعار همجنسگرایان نقش است را بر سر کشیده در میدانها حاضر شدند، همچنان که گفته میشود در هتل های که خارجیان قرار دارند فروش واستفاده شراب ممنوع نیست تنها از اظهار آن در محضر عام ممانعت صورت گرفته است .

عموما اصرار غربیان بر این موضوع میرساند که آنان در حالیکه اصرار بر غیر سیاسی سازی وغیر مذهبی سازی ورزش میکنند شدیدا برای ترویج اخلاق لبرالیستی که دین آنان گردیده است از ورزش آنهم در یک مملکت مسلمان ویا حد اقل یک مملکت شرقی که مخالف چنین طبیعت دون است، سوء استفاده میورزند.

دوم: قطر از برگزاری این مناسبت استفادهء بهین برد واگر قطر چنانکه کانال امریکایی عیسویی الحره میگوید دوصد ملیارد دالر مصرف کرده است راست باشد بازهم میتوان گفت صدبرابر استفاده برده است،بالآخره پول برای چیست؟

حالا اینجا بحث عدالت اجتماعی در کیفیت سرمایه را ببحث نمیگیریم،از سرمایه در سایهء جهان سرمایه داریی مبتنی بر واقعیت بین المللی حرف میزنیم. این واقعیت بین المللی اجازه نمیدهد که این پولها را قطر یا مانند قطر در دست شخصی بنام ابو طالع القریشی قرار دهد و بگوید ما یک شخصی قریشیی یافتیم که ابو طالع نام دارد و اورا خلیفة المسلمین ساختیم واین پولها را در خدمت وی قرار میدهیم.

اما این پولها از منظور عدالت اجتماعی میتوانند برای ساختن هزاران مکاتب در جهان اسلام که دارای تعلیم مدرن باشند و در ان یتیمان بیاموزند صرف شوند و یا برای هزاران پناهندهء جوامع جنگزده شهرک ها ساخته شود ولی سؤال اینجاست که گروه های افراطی و متعصب منتسب به اسلام این نوع تعلیم را در اصل میپذیرند؟ آیا چنین مکاتب را منهدم نمیسازند؟آیا از آواره سازی مردم دست میبردارند؟ نخیر .

لهذا عدالت اجتماعی از خود بستر میخواهد، از طریق دادن پول برای ابوطالع القریشی که آن پولها را در بانکهای غرب به هدف تهیهء لشکری که غرب را فتح کند بگذارد، میسر نمیشود.

ابوطالع برای این گفتم که از نظر بعضی فقط قریشی بودن سبب می‌شود که خلیفه مسلمین گردد.یعنی طالع کن وقریشی باش ولی این حدیث پیامبر که کل تقی ونقی فهو آلی هر متقی از خانوادهء من است فراموش میشود یا توسط ضعف عقل تضعیف میشود.

لهذا در عالم واقعیت قطر استفادهء بهین کرده است،قطری که تا هفتهء قبل صدها ملیون انسان جهان انرا نمیشناختند اکنون میشناسند و میگویند واااااو.

صدها هزار کودک در جهان که تاپه های فتبالیستان را در جیب دارند اکنون قطر را میشناسند.

من در میان کودکان اروپا دزدیی را ندیده بودم ولی طی چند هفته دیدم که تاپه گک های موندیال قطر را از همدیگر میدزدند.

سوم: قطر از نظر پیام تمدنی نیز اشاراتی رسانید،آغاز برنامه را با نوجوان معیوب قطری انجام داد تا پیامی برای غربیان مدافع حقوق همجنسگرایی باشد که حقوقی که باید به آن ارج گذاریده شود این است.این نمونهء از هزاران کودک وانسانی است که در چند سال اخیر در جوامع مسلمان با بمباردمان ها و موشک ها معیوب ومعلول کرده اید.

همچنان خانوادهء حاکم قطر کوشید تا پیام تکثرگرایی نسبتا خاصی را از آدرس جامعهء مسلمان محافظه کار خویش نمایش دهد که مسلمانی آنان طوریست که از شکیرای خواننده تا ذاکر نایک دعوتگر را در محضر عام میپذیرند.

میپذیرند که قرآن کلام الهی وقدسی است و موسیقی امر دنیوی است ولی این قدسیت ودنیویت را در عرصهء حق عمومیی که دولت متکفل آن است به نحو تنظیم شده ی میپذیرند، نه چنان تنظیم شدهء سکولاری ونه چنان حرمت گرایی محض مذهبی.واین تعجب نیست زیرا قطریها با وصفیکه از نظر عقیده سلفی اند از نظر فقهی از شیخی متأثر بودند که موسیقی را یکسره حرام ویکسره حلال نمیگفت.

البته مسئلهء حلال وحرام در چنین محافل بین المللی بر اساس اولویت های جامعه و مسئولیت های بین المللی در عرصهء ورزش ارزیابی میشود،بعضی ملاهای ما در این باب به مطالعهء عمیق احکام رخصت وعزیمت نیاز دارند.

همچنان قطریها تصویر مدرن تری از بینش سلفی در جهان ارایه داشتند. واقعا اقتصاد تاثیرات ژرفی در تفسیرات مذهبی دارد،گرچند که همهء آن نیست.

همچنان حضور داکتر ذاکر نایک در این مناسبت گرچند حضور ثانوی باشد بازهم اورا مجددا مطرح ساخت و خداوند این مناسبت را سببی برای وی گردانید که:

خدا گر زحکمت ببندد دری

ز رحمت گشاید دری دیگری

در آخر،من بر این نظرم والله اعلم که مسلمانان از نظر تمدنی از چنین موندیال نفع برده اند گرچند که در ترکیب چنین موندیال مفاسد عظیمی گنجانیده شده و عدالت اجتماعی به نفع سرمایه داری زائل شده است ولی نکته این است که بینش فقهیی اسلامی در هر زهر نیز شهدی را اندکی سراغ میجوید .

همچنان قطری ها از نظر تمدن قومی نشان دادند که بر بعضی مردم آسیایی که آنان را بنام عرب و سوسمار خور وشترچران وفلان وبسمدان توهین میکنند بسیار پیش دستی دارند وآنان را درس مدیریت ودرس تجارت ودرس تکثرگرایی میدهند.

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟

زمونږ فيسبوک