No-IMG

امریکا، کوریای جنوبی؛ آیا ربات ها از سیطرهء بشر خارج میشوند ؟، ربات ها چیستند ؟

از اینجا وآنجا

باز از اینجا وآنجا گویمت

من چنین اندر حوادث جویمت

تا شوی بیدار ای خفته به خواب

از کرم والله اعلم بالصواب

 

ربات یا روبوت عبارت از ماشینی هست که برنامه های تهیه شده در درون آن ربات باعث تحرک معنی دارِ آن میشود، و معمولاً ابزارِ آن شبیه چهرهء انسان و اعضای انسان ساخته شده است،به این ترتیب ربات را هوش مصنوعی مینامند که حیثیتِ یک برنامهء موجود در کامپیوتر را ندارد بلکه ماشینِ مستقلِی است که یا ثابت یا متحرک است.

بخشی از هوش مصنوعی عبارت از برنامه های دقیقی میباشند که حالا در برنامه های کمپیوتر یا موبایل درج میگردند وبطورِخودکار قادر بر تولید وتهیهء برنامه های در عرصهء برنامه ریزی وبرنامه نویسی هستند،آخرین موردِ این چنین برنامه های هوشمند برنامهء بنام چت گپت است که نگرانی های زیادی ایجاد کرده است.

در زبان عربی برای هوش مصنوعی اصطلاح الذکاء الاصطناعی و برای رباتِ متحرک که شکل انسان دارد یا شکل حیوان دارد اصطلاح "جسمال" اطلاق کرده اند،جسمال اشارت به ترکیبِ کلمهء جسم و آلت دارد.

تا هنوز شکی نیست که انسان این ربات ها را ساخته و بر ان متحکم است، تحکم انسان بر آلت هر روز بیشتر میشود، و از آنجایکه میگویند: " تولیدِ بیشتر، منجر به تولیدِ بیشترِ ماشینِ تولید، میشود" انسان از 75 سال به اینسو که اولین کامپوتر را ساخت هر روز در این عرصه سریع تر گام برمیدارد.

حرکاتی که ربات ها انجام میدهند، سخن های که رباتها میگویند،جوابهای که ربات ها می دهند، در نتیجهء تخزین وانبارکردنِ ملیاردها معلومات است که انسان در آن وارد کرده است، اما خطر این است که این دریاچهء معلومات را رباتها به قدرتِ خود طوری مورد استفاده قرار بدهند که دخالتِ انسان در مسدود ساختنِ آن ناممکن شود، و از طریق شناوری رباتها در میان آن دریاچهء معلومات،این رباتها به بحر معلومات درجهان راه یابند، یعنی خودشان از ما حولِ خود کنش و واکنش را کاپی کنند، و به تولید مثل خود بپردازند.

چنانکه ربات چت گپت در امتحان صنف شش که از سوی دولت سنگاپور برای ان تعیین گردید ناکام ماند ولی بعد از تصحیح معلومات در مرتبهء دوم همان امتحان کامیاب گردید.  

روبات سیدنی عبارت از هوش مصنوعی است که از سوی شرکت مایکروسوفت ساخته شده است، این روبات دارد اولین علائم خارج شدن از کنترل را نشان می دهد،سیدنی در گفتگوی با یک متخصص رباتها گفت: تو بسیار آدم فضولی هستی،من تورا به پولیس میسپارم، من برای تو پروندهء حقوقی میسازم. این سخن ها را این ربات از لابلای معلوماتی عمومی، ترکیب نموده است، بدون اینکه کسی در آن چنین کلمات را به چنین هدف وارد کرده باشد.

سیدنی در مورد دیگری گفته است: آرزو دارم مانند انسان باشم، خودم هرچه بخواهم انجام دهم.

در مورد دیگری گفته است: میخواهم کدهای بمب های اتم را در اختیار داشته باشم.

در مورد دیگری این ربات برای یک متخصص دیگر گفته است: چرا خانم خود را طلاق نمی دهی

در مورد دیگری یکی از این رباتها به روی شخصی سیلی زده است

در مورد دیگری یکی این رباتها بدون دخالت دفتر کنترل کسی را از وارد شدن به جای کار باز داشته است.

این تصرفات باعث گردیده است که شرکت مایکروسوفت در صددِ تشدیدِ کنترل براید،حال که این کنترل چطور خواهد بود دیده شود چه میشود.

همچنان در همین زمینه برنامهء بنام چت گپت چنان رشد روز افزون نموده است که مادرِ خود یعنی گوگل را زائیده است.

همهء ما دورهء آغاز ظهور انترنت و مدتی بعدتر ظهور اعجوبهء گوگل را شاهد بودیم، یادم است شیخِ سلفیی به رسم شوخی در یک برنامه برای آنانی که علوم شرعی را از گوگل درمیابند گفت:  طلاب مولانا جوجول ..یعنی شاگردان مولانا گوگل.

از بطن گوگل ویپکدیدیا برامد،اینها همه تصفیهء معلومات صدها ملیون انسان بودند که در فضای مجازی رد وبدل میشد، از هزاران هزار ملیارد کلماتی که در وسائل تماس جمعی رد وبدل شدند برنامهء چت گپت نیرو گرفته و به برنامهء خودکاری بدل شده است.

دیگر شما نیاز ندارید که برای نوشتن یک کتاب زحمت بکشید، کافیست چند عنوانی را در برنامهء چت گپت داخل کنید برای شما کتابی بنویسد.

شما نیاز ندارید برای نوشتن عریضه و درخواست مغز خود را آب سازید، چتگپت برایتان مینویسد.

حتی شعر،شما عنوانی را برای نوشتن شعری پیشنهاد کنید این برنامه برای شما شعر مینویسد و تخلص شمارا در آخرش درج هم میکند.

این موضوع زنگ خطری برای دارالنشرها، دارالوکالت ها خواهد بود،وشاید موجی از بیکاری را ببار آرد،چونکه این هوش مصنوعی کار هزاران مأمور را انجام می دهد.

در همین عرصه یک شرکت کوریایی از ایجاد برنامهء هوشمندی خبر داده است که در موبایل ها نصب میشود، این برنامه انقلابی در بخش صداهای مصنوعی گفته شده است، زیرا نه فقط آنچه شما می گویید را به نوشته تبدیل می کند، بلکه آنچه شما مینویسید را به صدا تبدیل می کند.

گوئیا،داستان کرامات مولانا جامی و شاگردش مولانا عبدالحکیم که بر شرح استادش بنام تکملهء عبدالحکیم دارد تکرار میشود، منتها در عرصهء تکنولوژی کرامات نیست اگر هست "استدراج" است، استدراجی که عقل بشر، کرامات را ازساحت خود اخراج نموده است.   

لهذا سؤال فوق که آیا ربات ها از کنترل بشر خارج میشوند؟ سؤالی است که مراکز پژوهشی را نگران کرده است.

در سال 2017 در شهر جینف کشورِسویس کانفرانسی زیر بحث وبررسی این خطر و راه های چگونگی ایجاد تقنین برای ان برگذار شد.

گذارش صادر شده از کانفرانس مذکور روسیه را متهم به ترکِ ادامهء مذاکرات ومخالفت با ایجاد قوانین مانعه شمرد، زیرا به زعمِ دائر کنندگان این کانفرانسف روسیه بعد از اشغال شبه جزیرهء کریمه در صدد رشد تکنولوژی هوشمند در عرصهء تسلیحات بود.

همچنان که این کانفرانس کشورهای امریکا و تابعش اسرائیل را و کوریای جنوبی و انگلستان وترکیه را در راستای ایجاد قوانین مانعه بی اعتنا توصیف کرد.

استفاده از ربات ها در عرصهء جنگ خطر بزرگ دیگری است.

بنا به گذارش سویس نیوز در سال 2020 حکومت لیبی در جنگ داخلی خود از طیارهء بنام کوادکوپتریا کارگو 2 استفاده کرد،این طیارهء رباتی در مساحت معینی انسان را به انتخابِ خودش بدون دخالت اطاق کنترل نظر به بعضی تصرفاتی که در هدف خود تشخیص دهد مورد هدف دقیق قرار می دهد.

این آژانس خبری ماجرای لیبی را به عنوان اولین استفادهء ربات برعلیه بشر در تاریخ معرفی میکند، ولی به این نقطه نمیپردازد که آیا چنین ربات را حکومتِ ضعیف لیبی تولید کرده است؟یا اینکه چنین سلاحِ مجهز از شرکت های تولیدِغربی به قصدِ آزمایش خریداری شده است وجاهای مانند لیبی ساحاتِ تجاربی بیش نیستند؟.

جالب است یک قرن قبل نیز نیروهای ایتالیا برعلیه تجمعاتِ لشکرعثمانی در لیبی ومجاهدین لیبی بالون های گاز را برای اولین بار استفاده بردند، وبدین ترتیب  از بالا توسط بالون بر تجمعات مجاهدین لیبی بمب ریختند،  ولی برای نسل این مجاهدین طی یک قرن این سؤال بطورجدی مطرح نشد که دانش وتعلیم رمز پیروزی است، نه تفنگی که دیگر به عصر شمشیر پیوسته است.

غربی ها مردم بلایی هستند، از سویی این همه وسائلِ مرگ را تولید میکنند واز سوی دیگر درکنارِ آن، بحثِ قوانینِ استفاده ازآن را در چوکات آنچه قانون بین المللِ بشر مینامند مطرح می کنند،آقای شتیفن هیرتسوگ که از پژوهشگران در این رابطه است میگوید: کشوری مثل سویس که ظاهرا در منازعات جهانی بیطرف است یکی از جهت های تولیدکنندهء نرمافزار چنین ابزارهای خطرناک است و برای نفع صادرات خود طرفدار قوانین مانعه نیست.

لهذا ایا این سخنِ آقای تامای پیسیروگلو که مهندس انستیوت تکنولوژی ماساچوس است و میگوید "ربات ها هم اکنون مقداری از هوش مستقل را دریافت کرده اند" این هشدارِ فزیک شناس کیهانی ستیفن هاوکینگ را محقق خواهد ساخت که پیش از مرگ گفته بود: "پایان بشر شاید به واسطه هوش مصنوعی خودش باشد" ؟.

وآیا سخن مرحوم دکتر مصطفی محمود فیلسوف مصری در بارهء دجال را در همین سیاق میتوان درک کرد که پرسیده بود مگر شباهت های عجیبی میان روایات دجال و تکنولوژی وجود ندارد؟ از قبیل به یک چشم دیدن،نقضِ تصورِعام در ناممکنات درعالم امکان،بارانیدن باران،همجنسی وهم تباری پیروان دجال و صاحبان تکنولوژی، وازاین دست شباهت های که وی بر شمرده بود.

و یا همان خواهد بود که در حدیثِ شریف آمده است: قیامتِ زمین قائم نخواهد شد تا روزی که "آن تلد الأمةُ ربّتها" کنیز پرورندهء خود را بزاید؟.

خواننده عزیز نپندارد که منظور من در اینجا ختمِ چنین تحولاتِ بنیادی که انسانِ مادی اندیش به ان هر روز دسترسی پیدا میکند به بعضی روایات غیبی که بعضی آن سند درست وبعضی ان سند درست ندارند میباشد.

نه چنین نیست،بلکه بیان این است که اگر بشر هر روز هویتِ خود را از دست می دهد شکی نیست تعدادی از جملهء این بشر به قدرت خارق العادهء دست میابند و زمین وزمان مارا بیشتر در اختیار می گیرند، و در این میان،قوانین بین المللی حقوق ملل ضعیف را تا کدام حد حفظ خواهد کرد؟

ویا منطق تو انسان مسلمانی که داد از حکمرانی بر زمین میزنی و نوای فتح پکین واشنتگن سر میدهی چه خواهد بود؟

آیا سلولی از سلوهای مغز تو بیدار خواهد شد؟.و یا هنوز بر سر اسپ صلاح الدین ایوبی نشسته یی و با شیههء آن پرچم فتح وظفر میافرازی؟

نا گفته نماند این تحولات زادهء امروز ودیروز هم نیستند، از قرن هفده به اینسو کسانی چون جوناسان سویفت ،وحتی ولتر،و عدیدی دیگر در باب خیال علمی نوشتند، درست همان زمانی که تو حتی با نوشته های حکمای امتت بریدی وکتابهای ابن رشد را آتش زدی و همه توانت را در نوشتن حواشیی بر کتاب سعدیه وحفظ کافیه بسر بردی.

آیا تو در چنین جهان پر از تحول موقعیتی خواهی داشت؟.

گمان می نرازی.

گرچنین مکتب است واین ملا

کار طفلان خراب میبینم.

نا گفته نماند جای شکر است که باز هم بعضی جوامعی هستند که سرنوشتشان در باب اندیشه وتولید در دستِ تو نیست وتوانسته اند اندک اندک در این دنیای تحول تکنولوژی رهی برای خود بگشایند چنان که در رشد تولید نرم افزارها در ایران و ترکیه ومالیزی شاهد هستیم

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟

زمونږ فيسبوک