No-IMG

اعلامیه نمايندگى حزب اسلامی در كشور آلمان

بسم الله الرحمن الرحیم

 

هموطنان گرامی !

برادران و خواهران متعهد حزب اسلامی افغانستان در آلمان !

همه مستحضریم که قريب سه سال قبل تحریک إسلامى طالبان که خود را مسمی به امارت اسلامی افغانستان میداند طی توافقنامه دوحه با ایالات متحده امريكا ؛ زمام امور  کشور را  با لغو قانون اساسی دوران جمهوریت، انحلال پارلمان و معرفی حکومت سرپرست  در دست گرفت.

مردم‌ كه از جنگ و اشغال به ستوه آمده بودند ؛ ازين انكشاف كه منتج به خروج اشغالگران گرديد ؛ و زمينه های رسيدن به امنیت  در كشور فراهم شد ؛ اظهار خوشی  نمودند. امیدوار بودند با برچيده شدن فساد حكومتى و اخلاقى از يكسو ؛ و مساعد شدن فرصت برای تأسيس نظام اسلامی بر مبناى  تمنیات ملت از سوی دیگر، به آرمان هاى خويش خواهند رسيد.

در حاليكه از حکومت سرپرست در كشور قریب سه سال می گذرد ؛ تعدادی کثیری از هموطنان بنابر دلایل و انگیزه هاى مختلف به اروپا خصوصاً کشور آلمان فدرال پناه آوردند ؛متعهدین حزب اسلامی افغانستان در كشور آلمان طی نشست مورخه ٢٣ جون سال جاری ؛ اوضاع و حالات كشور را بررسى و مسائل عمده سیاسی و اجتماعى افغانستان را مورد غور و دقت  قرار دادند. مسئولين اجرائيه و حوزه ها و همينطور آگاهان امور سياسى - اجتماعى با ابراز نظر و مشوره هاى شان  در بابت قضایای حاد زمامداری سیاسی مطالبى را  با هموطنان عزيز، مقام معظم رهبری حزب اسلامی افغانستان  و مقامات حکومت سرپرست امارت اسلامی افغانستان ذیلاً شریک ميسازند:

۱- از بدو اعلان حکومت سرپرست از طرف رهبرى تحریک إسلامى طالبان سه سال می گذرد.  همه اقشار مردم از جمله حزب اسلامى افغانستان كه در سه سال گذشته از تحولات جدید در افغانستان حمایت می کردند؛ اکنون‌ از طریق ملاقات هاى حضورى، شبكه هاى اجتماعی، منابر مساجد  و وسايل مختلف رسانه اى ؛شیوه حکومت داری  طالبان را آهسته آهسته با دیده تردید و شک می نگرند . زیرا وضعیت رفاه عامه، مسدود بودن مکاتب و پوهنتون ها بروى طبقه  اناث، قيودات بر آزادى بيان، ممنوعيت بر فعاليت هاى سياسى دينى احزاب و گروه ها ؛ آنها را واداشته است تا روش  حكومتداری طالبان را با اساسات شرع اسلامى و عرف ملى ما هم آهنگ ندانسته ؛ ‌ مورد سوال و اعتراض قرار دهند.

۲- دوره تقریباً سه ساله اى حکومت سرپرست بدون قانون مدون ؛  دست خودکامگی ها را باز گذاشته و برای هر مقام اداری و سیاسی وسایل اعمال زور را مساعد ساخته است.‌

۳- با صلاحیت ترین مرجع امور در یک نظام اسلامی شورای می باشد. با وجود گذشت قریب سه سال از حکومت سرپرست وطن عزیز ما افغانستان بدون قانون اساسى در مستوای بین المللی و مراودات سیاسی در سطح سازمان های جهانی مانند سازمان ملل متحد فاقد اعتبار می باشد.

۴-طی سه سال گذشته با وجود حسن نیت و همکاری مردم نسبت به اداره كشور ؛ میزان  رفاه عامه به سقوط مواجه بوده، رشد اقتصادی رو به نزول رفته و رقم بیکاری در شهر ها و دهات مردم را به فقر شديد و بى سابقه مواجه نموده است. یکی از دلایل عمده این بحران اقتصادی - اجتماعی ؛ نبود حکومت بر مبنای قانون مدون می باشد

۵- در طی سه سال گذشته مهاجرين كه اكثراً بيش از نيم قرن از آغوش مادر وطن جدا و در غربت بسر بردند و متجاوزين اشغالگر يكى پى ديگر ؛ مانع برگشت شان به ميهن بودند ؛ خروج اين لشكريان متجاوز روزنه اى اميد عودت شان شد ؛ اما أفسوس و صد افسوس بى توجهى زمامداران اسباب فرار هزاران ديگر را از هوا و زمين مملكت مهيا ساخت . اخراج تحميلى و خشونت بار مهاجر و پناهجوى افغان از كشور هاى همجوار و حتى كشور هاى دور دست گواه بر اين ادعاست .

همرديف اين تراژيدى تاريخى ؛ حلقاتی از مهاجرین افغانستان که سالیان متمادی  در کشور های غربی زندگی می کنند، به وطن برگشتند  تا در امور اقتصادی و اجتماعی مصدر خدمت گردند. عده اى نيز بنابر دعوت طالبان برگشتند. این عودت در وحله اول با دلگرمی و فداکاری صورت می گرفت .

 حتی جوانان که در خارج از کشور بزرگ شدند، بخاطر اداى وجيبه اى ايمانى خود به وطن آبایی شان رفتند . ولى به دلايل نبود اساس ترین ارکان دولت داری ؛ مانند قانون اساسی، مجلس شورای ملى و رهبری برخاسته از شورای اسلامی ؛ مأیوس اند. سعی و انتظار دارند تا قانونيت و  معقوليت برای حاکمیت کنونی ایجاد شود.‌

۶- اطلاع داريم كه دراین اواخر افرادى در حکومت سرپرست و رهبریت طالبان مانع  فعالیت اجتماعی و سیاسی  حزب اسلامی افغانستان در داخل کشور گردیده اند. نهضتى که افتخار آغازگرى جهاد علیه قشون سرخ و اشغالگران ناتو را دارد و از ابتداء علیه آنانیکه دشمنان دین و نوامیس ملت ما بودند به مبارزه و فداکاری جانى و مالى پرداخته است؛  نه تنها ملت افغان شاهد آن است بلکه جهانیان نیز از این فداکاری ها و جانبازی ها آگاه اند.‌

متعهدین حزب اسلامی افغانستان در كشور آلمان این پیشآمد را غیر موجه و مخالف آموزه هاى اسلامی و عرف ملى خود تلقی نموده، خواهان رفع  اين محدوديت ها و قیودات می باشند.

۷- متعهدین حزب اسلامی در آلمان قاطعانه ابلاغ می دارند  که از تصامیم حكيمانه و روش صبورانه اى مقام معظم رهبری خود در داخل کشور حمایت می کنند.

۸- از مقامات رهبرى طالبان ميخواهند تا زمینه تشکیل شورای اسلامی را بر اساس تمیینات و اراده مردم فراهم نموده ؛ راه را براى تسويد و تصويب قانون اساسی از طریق شورای ممثل اجماع ملى باز نمايند و به عمر حکومت سرپرست خاتمه بخشند.

منسوبين حزب إسلامى افغانستان در اخير اين اجتماع مبارك در حاليكه تمامى خواسته هاى برحق ملت مجاهد پرور خويشرا تأييد و از آن حمايت مينمايند ؛ براى آزادى فلسطين و اعاده مجد و عظمت امت مسلمه و سرنگونى حكام ظالم و رژيم  غاصب صهيونيستى دعا نموده؛ از بارگاه الله متعال آرامش و رفاه، سعادت و آبادانى را براى همه بندگان خداى عزو جل خصوصاً ملت رنجديده و ستمكش افغان با إلحاح و تضرع مسئلت مينمايند.

الله أكبر  الله اكبر  الله آكبر و لله الحمد

زنده باد اسلام

سربلند باد امت مسلمه

نمايندگى حزب اسلامى افغانستان

كشور آلمان

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟

زمونږ فيسبوک