No-IMG

تعصب و قوم گرائی در میان افراد جامعه سبب تضعیف و حتی نابودی ملتها میشود !

درین شکی نیست که اسلام عزیز برای پیروانش ارشادات صریح دارد تا ازعصبیت وتعصبات قومی ونژادی وبرتری جوئی درمیان هم که سبب تضعیف وحتی ازبین رفتن وهمپاشی ملتها میشود به طور کلی بپرهیزند ودرعین حال نبی اکرم ( صلی الله علیه وسلم ) ازکسانیکه درهمچو امراض مهلک وکشنده درجامعه به نحوی گرفتاراند اعلام بیزاری فرموده اند .

فلهذا درکشورکثیرالملیتی بنام افغانستان که مازندگی میکنیم باید به حدنهائی درتعامل بابرادران هموطن خویش محتاط باشیم تاخداناخواسته نشود ازماکاری سربزند درضمن اینکه حیثیت مارا درجامعه انسانی واسلامی خدشه داربسازد و نیزسبب تشت وپراگندگی و تضعیف هرچه بیشتر مردم خودشویم درحالیکه لازمه هرمسلمان متعهد وهدفمند اینست که بااندیشه تسامح نگری به یکدیگرمفیدوسودمند وهمکارباشند نه مُضِر وآسیب رسان بهم .

بالفرض اگریکی ازافراد مطرح ملیتی درجامعه بنابر عدم مطالعه دقیق ازتاریخ ویاهم نبودبصیرت لازم پیرامون برخی ازقضایای تاریخی اظهارات متعصبانه و غیرمسئولانه یی ارایه نمود وبالوسیله برجماعت وگروه ویاملیت دیگری ایراد نابجا گرفت نباید عین موقف را نخبگان ملیت دیگری دربرابر وی تکرارنمایند یعنی اگرهمچوعمل صورت بگیرد پس ازین میان حق کوچ نموده وفرصت به تدخلات ووساوس شیطانی فراهم میگردد وسرانجام انسان را به سوئی میکشاند که عاقبتش خسرالدنیاوالآخره خواهد بود . ونعوذبالله من ذلک

 وهمچنان اگرانسان درمقابل میخواهد پیرامون همچوموضوعات پیش آمده رسالت انسانی واسلامی خویش را اداء کرده و ازحقایق تاریخی بگونه واقعبینانه دفاع نماید باید متوجه باشد که دراختیار فردمسلمان دستورروشنی اظهرمن الشمس یعنی احکام شرعی قراردارد وباید درپرتو آن مسایل را دنبال کند .

چنانیکه خالق متعال درسوره حُجُرات آیت ( ۱۳ ) قرآن عظیم الشان میفرماید :

'یااَیُّهَاالنَّاس اِنَّاخًلَقنَاکُم مِن ذَکَرِوّاُنثَی' وَجَعلناکُم شُعُوباً وَّقَبائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَ اللهِ اَتقَاکُم *

یعنی ای مردم هرآئینه ماشمارا ازیک مرد وزن آفریدیم ، وشمارا به قبیله ها واقوام مختلف تقسیم نمودیم تادرمیان تان تعارف وشناختی بوجودآید واین را باید بدانید که به تحقیق گرامی ترین ومکرم ترین شما درنزدالله باتقوا وپرهیزگارترین شما خواهد بود .

ونیزرسول الله (صلی الله علیه وسلم ) فرموده اند :

لافرق بین عربی ولااعجمی ولاابیض ولااسود الاّ بالتقوی' .

یعنی فرق درمیان عربی واعجمی وهمچنان درمیان سیاه وسفید نیست مگربه تقواوپرهیزگاری .

بناء درصورتیکه بنابرتوضیحات فوق درپرتو ارشادات شرع شریف معیار برتری درمیان اولاد بشر درنزدخالق هستی تقوا وپرهیزگاری باشد پس چی نیازی میباشد که انسان دنبال وساوس شیطانی رفته وزندگی خود ودیگران را به جهنم مبدل بسازد و باید تصریح نمود که طبعاً سرانجام همچو مواقف ازجانب افرادی ازسعادت ابدی محروم وشقاوت وبدبختی همیشگی را درقبال خواهد داشت .

امیدوارم همه مردم دردمند ما خاصتاً نخبگان ملیتهای موجود درکشور دست را بدست هم داده وباتصمیم قاطع وهمت عالی جلوهرنوع حرکاتی را درپرتو احکام شرعی بگیرند که سبب تفرقه ، جدایی وپراگندگی بیشتری درمیان اقوام مختلف مردم ما در کشور میگردد .

ومن الله التوفیق

حقیرالی الله

ابوشبیرسعادت

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟