ازطرف برادر حکمتیار: اعلان ارایه طرح جدید برای حل بحران سیاسی کشور | شهادت 

21st February, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

ازطرف برادر حکمتیار: اعلان ارایه طرح جدید برای حل بحران سیاسی کشور

2020-02-08

معتقديم كه سه تیم انتخاباتی (صلح و عدالت اسلامی، دولت ساز و ثبات و همگرایی) به اضافه شخصیت های مطرح حکومت گذشته؛ تحت رهبری محترم حامد کرزی رئیس جمهور سابق؛ به نحوی از انحاء؛ تقریبا همه شخصیت های مطرح، احزاب، نهاد های جامعه مدنی و شورای های قومی را احتواء می کنند.

این چهار مجموعه مى تواند تمامى و يا اكثريت اشخاص، گروه ها و نهادهاى سياسى و اجتماعى را احتواء و افكار، نظريات و خواسته هاى شان را تمثيل كنند. توافق ميان اين چهار مجموعه و از طريق آن رسيدن به اجماع سياسى هم ممكن و مقدور است و هم نسبت به راه هاى ديگر سهل و آسان. تمامى آنان كه اراده حضور در قضاياى كشور را داشتند؛ چه نهادهاى مدنى، شورى هاى قومى، فعالين رسانه ها، اتحاديه هاى صنفى و تنظيمهاى جوانان، و چه شخصيتهاى بارز، سياستمداران، نويسندگان و رهبران مذهبى؛ در اين مجموعه ها كنار هم ايستادند و مواضع شان را توحيد كردند، در رابطه به صلح نيز مى توانند نظريات و مواضع شان را توحيد نمايند و با ديگران به توافق برسند.

همانگونه كه توافق و معامله ميان دو تيم انتخاباتى در انتخابات 2014 به تشكيل حكومت وحدت ملى انجاميد كه تا امروز ادامه دارد، با آنكه اين توافق نه منشأ قانونى داشت و نه يك تجربه موفق بود؛ ولى به توافق تمامى احزاب و اشخاص شامل دو تيم و تخفيف مشاجره و منازعه دو طرف انجاميد

لازم است از طريق نشست چهار مجموعه همه شمول؛ طرحى جامع و عملى براى صلح تهيه و نظريات مختلف را توحيد كنيم.

از نظر ما؛ اين طرح بايد شامل چند مطلب مهم و اساسى باشد:

1. تأكيد بر مذاكرات كاملاً بين الافغانى، بدون وساطت و حضور هيچ جهت خارجى، در داخل كشور و يا در كشورى بى طرف كه در جنگ افغانستان مستقيماً دخيل نبوده و از هيچ جناح داخلى و خارجى جنگ حمايت نكرده و عزائمى بدى در مورد كشور ما ندارد .

2. تعهد صادقانه تمامى جناح هاى درگير بر چند مطلب:

توافق بر آتش بس و مراعات جدى و صادقانه آن.

آزادى بلاقيد و شرط و فورى تمامى زندانيانى كه به دلائل سياسى و نظامى زندانى شده اند.

إدغام افراد مسلح مخالفين مسلح دولت در نيروهاى امنيتى كشور؛ در كوتاه ترين مدت ممكن؛ ولى تا زمان ادغام آنان بايد تدابيرى اتخاذ شود كه مشكلات مالى شان از طريق آبرومند و مطمئن حل گردد. عدم توجه به اين قضيه باعث مى شود كه نيروهاى جنگ طلب داخلى و خارجى؛ مجال سربازگيرى ارزان را بدست آورده و به جنگ ادامه دهند.  

تعهد موكد بر اين كه رقابتهاى ناسالم سياسى را به گونه كامل كنار مى گذارند، تجارب تلخ و خونين گذشته را تكرار نمى كنند، راه هاى نامشروع رسيدن به قدرت را نمى آزمايند، به حق مردم در انتخاب زعيم مورد اعتماد شان احترام داشته و به رأى و انتخاب شان تمكين مى كنند، هيچ راه ديگر كسب اقتدار را جز مراجعه به آراء مردم و تمكين به آن جائز نمى شمارند و به آن نمى پردازند.

از استقلال، آزادى، حاكميت ملى، تماميت ارضى، وحدت ملى، ارزشهاى دينى و ملى خود دفاع مى كنند و به احدى اجازه نمى دهند كه در أمور متعلق به افغانها مداخله نمايد.

به حفظ هويت اسلامى كشور شان متعهد اند و در برابر هر نوع هجوم فرهنگى كه تشخص دينى و ملى ما را تهديد كند؛ محكم و قاطعانه مى ايستند

توافق و تعهد بر این که هیچ جناحى؛ تحت هيچ پوششى و برای هیچ کشوری؛ زمینه مداخله در امور کشور را فراهم نمی کند؛ مصمم اند كه كشور را از شر جنگهاى نيابتى بيرون كنند، نگذارند افغانستان بيش از اين ميدان رقابتهاى سياسى و نظامى كشورهاى رقيب منطقه و دنيا باشد، بر اتخاذ سياست متوازن خارجى و عدم وابستگى به قدرتهاى بزرگ تأكيد نموده؛ از اتكاء و تمايل به يكى عليه ديگرى خوددارى مى ورزند.

تعهد متقابل مبنی بر عدم استفاده از روش  های خشونت آمیز  به منظور رسیدن  به قدرت سیاسی یا انحصار آن.

هيئت مذاكره كننده؛ به توافق چهار مجموعه و به نحوى تشكيل مى گردد كه تعداد اعضاء آن كم و صلاحيتش در مذاكره محدود و مقيد بوده؛ از إطار طرح متفقه و صلاحيت مفوض پا فراتر نگذارد.

3- توافق بر تأسيس حكومت موقت با اين مشخصات:

رئيس و كابينه اش مشتمل بر شخصيتهاى صالح، بى طرف، داراى سابقه نيك و شايستگى هاى لازم بوده؛ نه در جنگهاى داخلى سهمى داشته اند و نه با نيروهاى خارجى همكارى كرده اند و در انتخابات آينده نيز نه نامزد شوند و نه به هيچ مجموعه انتخاباتى بپيوندند

وظائف اصلى اين حكومت تطبيق معاهده صلح، برگزارى انتخابات، اداره كشور، تأمين امنيت و اسكان مهاجرين و آواره هاى داخلى در اين مدت مى باشند.

مدت كار حكومت موقت محدود و مقيد به برگزارى انتخابات بوده؛ در هيچ حالتى نبايد بيش از يك سال باشد.

حكومت موقت مكلف به برگزارى انتخابات شفاف و عادلانه؛ با مشاركت گسترده مردم؛ به شمول مهاجرين و آواره هاى داخلى است؛ به نحوى كه هيچ افغان واجد شرائط از حق رأى محروم نشود. اگر احياناً و به دلائل تخنيكى؛ اسكان تمامى مهاجرين به تعويق افتاد؛ بايد شرائطى فراهم شود كه بتوانند در انتخابات شركت كنند.

در مرحله نخستين مذاكرات؛ نه تقسيم قدرت مطرح است و نه چگونگى نظام بعدى كشور، رسيدن به اجماع سياسى در اين سمت و مصالحه و آتش بس با طرف مقابل؛ مسائل اساسى ما اند. تقسيم قدرت را بايد به گونه كامل كنار گذاشت؛ هم در مرحله انتقالى و هم در مابعد از آن، لازم است طرحى ارائه نكرد و نپذيرفت كه مبتنى بر تقسيم قدرت باشد، قانون اساسى كشور بايد چگونگى نظام و رسيدن به اقتدار را مشخص كند؛ جايگاه هر جناح، گروه و شخص در نظام آينده را بايد مردم و از طريق انتخابات تعيين و تثبيت كنند؛ نه مذاكرات ميان دو طرف درگير.
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

21st February, 2020